Recenze: Odborná literatura

Matematika základ života

Recenze: Jan Hendl a kol. – Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 24. 4. 2022 1:00
Autor: Štěpán Ledvinka
5

Matematika je královnou věd a jak by řekl Jára Cimrman: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“

  

zaklady-matematikyMatematika se dnes uplatňuje i v oborech, u kterých bychom do až do nedávna ani nečekali. Je proto nutné, aby lidé pracující v těchto oborech měli patřičné matematické základy. A o tom je kniha Jana Hendla a kolektivu Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a společenské vědy v příkladech vydané Nakladatelstvím Karolinum.

 

Kniha je psána pro nematematiky, tedy v ní nenajdete klasický matematický text skládající se z definicí, vět a jejich důkazů. Obsah je volen s ohledem na aplikace matematiky pro humanitní obory. Kniha tak poskytuje velmi solidní základ matematiky pro aplikace ve výzkumu v sociologii a dalších společenských oborech.

Kniha je rozdělena do tří částí: matematika a logika, statistika a přílohy. První a nejobsáhlejší část seznamuje čtenáře s funkcemi, vektory, maticemi, logikou, množinami, teorií grafů, kombinatorikou, pravděpodobností, dále v ní najdeme Markovovy řetězce, Booleovu algebru, derivace a teorii her. Druhá část se věnuje statistice – popisné statistice, statistickým testům atd.

 

Výklad je doplňován řešenými i neřešenými příklady a odkazy na praxi.

 

Mně, jako člověku, který na vysoké škole trochu k matematice přičichl, připadal text srozumitelný a v některých oblastech rozšířil mé znalosti (např. Markovovy řetězce, teorie her). V knize jistě najde inspiraci nejen čtenář, kterého matematika prostě baví, ale i pracovníci humanitních oborů.

 

Během četby knihy jsem se pozastavil nad dvěma věcmi: řazení kapitol v první části a redakčním zpracováním knihy.

 

Přestože se s pojmem množin setkáváme od první kapitoly, samotným množinám je věnována až kapitola šestá. Protože je kniha věnována nematematikům, očekával bych, že pro snazší pochopení ze strany tohoto typu čtenářů by bylo vhodné zachovat logickou stavbu výkladu: zavedení pojmu množin, zob razení množin, odtud je krok k funkcím apod.

 

Z hlediska redakčního zpracování, jsem byl jako redaktor s praxí v nakladatelství poněkud zklamán a rozmrzen, neboť mi připadá škoda, že práce a úsilí autorského kolektivu je zpracováním poněkud znehodnoceno.

 

Tiráž neobsahuje jméno redaktora, který měl knihu na starost, a domnívám se, že absence redaktora, který by sjednocoval úpravu částí od různých autorů autorského kolektivu, je očividná – rozdílná sazba matematických vzorců mezi jednotlivými částmi knihy, úprava apod. Několik příkladů: v jedné části je krát sázeno jako tečka „.“ a jindy správně jako krát „·“. Když tu používám uvozovky, tak i ty jsou v textu na různých místech používány rozdílně – v jedné části jsou sázeny české a v další pseudoanglické uvozovky (např. str. 261). Sazba proměnných a konstant také ne vždy souhlasí s normou. Sazba obrázků a grafů je …no prostě smutná. Obrázky jsou rozrastrovány (jsou vidět pixely), popisy os nejednotné, různými velikostmi a fonty (např. str. 276 a 277).

 

Tedy absence profesionálního redakčního zpracování celkový dojem bohužel kazí, ale pokud se nad tuto skutečnost povzneseme, jde z mého pohledu o velmi zajímavou a inspirující knihu (tedy co se obsahu týče).

Příručka matematické sazby například zde.

 

Název knihy: Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech

Autor: Jan Hendl& kol.

Nakladatelství: Nakladatelství Karolinum

Místo vydání: Praha

Rok vydání: 2021

Vydání: 2.doplněné a rozšířené

Počet stran: 558

 

ISBN: 978-80-246-4869-9