Recenze: Odborná literatura

Kronika osvětimského tábora

Recenze: Danuta Czechová – Kalendář událostí v KT Auschwitz

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 3. 3. 2022 1:00
Autor: Daniela Slouková Recová
5

 

Při slovním spojení koncentrační tábor se nelze ubránit černým myšlenkám a otázkám. Jak se to stalo, že lidstvo došlo do takové fáze, že jedna skupina takzvaných elit si nárokovala rozhodovat o životě všech ostatních. Proč a na jakém základě se začalo kastovat a kdo dal skupině vyšinutých jedinců právo držet desítky a stovky tisíc lidí v podmínkách, které se ani za lidské označit nedaly. Polská historička Danuta Czechová nesoudí, nevysvětluje, jen předkládá prostá fakta, data, seznamy,… A prostřednictvím knihy Kalendář událostí v KT Auschwitz tak ukazuje zrůdnou každodennost fungování vyhlazovacího tábora Osvětim.Kalendář událostí v KT Auschwitz představuje vrcholné dílo autorky, která zkoumání dějin osvětimského tábora zasvětila celý svůj profesní život. Jednou z jejích pohnutek se stala prosba, aby svět nezapomenul ani na jednu z obětí vyhlazovací mašinerie a nikdy nedovolil, aby se podobné chování opakovalo.

Kronika osvětimského tábora s přízviskem vyhlazovací je obsáhlým dílem čítajícím dva svazky a více než tisíc stran textu. Obrazového materiálu, který by doprovodil tištěné slovo, zde najdeme pomálu. Autorka rok po roku, měsíc po měsíci a den po dni zaznamenává na základě táborových knih každodenní události ve velmi stručné formě, ze které mrazí, a dokladuje tak, že člověk představoval jen shluk číslic, pod který se schovala jeho původní identita. A co v té velké a rozjeté mašinerii představovalo pár čísel? Nic. Maximálně problém, jak udržet čísla naživu, aby byly schopny vykonávat práci pro říši. Nebo problém opačný. Jak co nejrychleji usmrtit co nejvíce čísel, aby říše byla co nejdříve rasově čistá.

Denně do tábora přijíždělo několik transportů, jejichž počty se během války neustále navyšovaly a i ze stručných poznámek o fungování tábora lze vyčíst, že masové vraždění představovalo logistický problém. Jak? A kam pak s mrtvými číslicemi? Ač sám název Kalendář událostí zní vznešeně, nejedná se o lehké čtení formou ani obsahem. Řada dnů v kronice obsahuje jen údaje o přijatých transportech, přidělených číslech, o selekci,… Tisíc sem, dva tisíce tam… Jedná se o literaturu faktu v té nejryzejší podobě. Ani řádka navíc, jen data a skromné zápisky den po dni, což čtenáři znemožňuje souvislejší čtení, které by se počítalo na hodiny. Pročítání seznamů se stává monotónní stejně jako čas, který lidé uvěznění v táboře trávili. Ačkoliv nebylo právě lpění na určité pravidelnosti a očekávatelný průběh dne bez výkyvů jedním z faktorů, který umožnil přežít a zachovat si zdravý rozum, když u těla se to podařilo málokomu?

Danuta Czechová v Kalendáři událostí v KT Auschwitz přináší děsivé svědectví, které svým provedením osloví jen vybranou skupinu čtenářů. Nejedná se o beletrii zaměřující se na osudy jednotlivých vězňů, ale ukazuje principy a každodenní život v táboře včetně posledních dnů do osvobození, kdy program vyhlazování běžel naplno až do samého konce.

Název knihy: Kalendář událostí v KT Auschwitz
Autor: Danuta Czechová
Nakladatelství: Academia
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2021
Vydání (1., 2. atd.): 1.
Počet stran: 1192
ISBN 978-80-200-3139-6