Recenze: Odborná literatura

Trauma u dětí

Recenze: Leona Jochmannová – Trauma u dětí: kategorie, projevy a specifika odborné péče.

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 23. 4. 2021 1:00
Autor: Zuzana Tomášková

Traumatické zážitky z dětství. Ty jsou v hlubinách našeho těla a naší mysli uloženy navždy. Můžeme je potlačit, zmanipulovat vlastní pocity, dokonce i vzpomínky, ale nemůžeme je vymazat. Jsou zapsány do našeho mozku. Můžeme s nimi však s pomocí odborníků pracovat. A právě o této důležité tématice pojednává kniha vydaná v nakladatelství Grada Trauma u dětí od přední české odbornice, klinické psycholožky Leony Jochmannové.


knihaAutorka v publikaci shrnuje zkušenosti a poznatky ze své více než dvacetileté praxe s dětmi. Zaměřuje se na kategorie, projevy a specifika odborné péče. V knize Trauma u dětí také přináší přehled aktuální diagnostické klasifikace traumatu a posttraumatické stresové poruchy. Časté chyby, k nimž v diagnostice dochází, totiž souvisejí s velkou šíří, proměnlivostí a přesahy symptomů, které přecházejí do emočních, kognitivních i fyzických obtíží.

Posttraumatická stresová porucha se vyznačuje projevy prchlivosti, verbální nebo fyzické agrese i na malé podněty, sebedestrukcí, zneužívání návykových látek, neschopnosti prožitku štěstí a radosti, úzkostnými stavy, sebepozorováním, fóbií, poruchami pozornosti a celkovou nadměrnou vzrušivostí. Můžou se objevit také pocity nereálnosti okolí a odtržení od vlastních pocitů a těla.

Ve své praxi se autorka dále zaměřuje na rozlišení posttraumatické stresové poruchy a ADHD, protože obě diagnózy sdílejí podobné symptomy. A podle jejích předpokladů přibližně třetina dětí s posttraumatickou stresovou poruchou získá nesprávně diagnózu ADHD. Leona Jochmannová tak rozebírá velmi užitečnou a důležitou tématiku. S traumatem je totiž potřeba odborně pracovat jinak než s ADHD.

Kniha Trauma u dětí vychází z nejnovějších poznatků o neurobiologických souvislostech traumatických zkušeností a popisuje různé přístupy terapeutické péče o děti i možná rizika psychoterapie. Péči srovnává z hlediska zdravotnictví, školství a sociální péče.

Publikaci hodnotím jako jednu z nejzajímavějších a nejužitečnějších knih v oblasti psychologie za poslední rok. Tematice traumatu není věnován dostatečný prostor, přitom podle výzkumů zažije čtvrtina dětí ojedinělé trauma a další přibližně čtvrtina trauma opakované. Mezi možná traumata patří např. citová deprivace, ohrožení na životě, ztráta pečující osoby, násilí, šikana, týrání, ale třeba i rozvod rodičů.

Autorka se navíc zabývá nejen diagnostickou traumatu, ale i jeho neurologickým důsledkům a projevům podle různých druhů traumatu. Nadšená jsem z rozlišení traumatu od ADHD, jelikož někdy děti s traumatem v anamnéze dostanou i diagnózu ADHD. Přitom pro nastavení adekvátní péče je důležité pochopit, co se dítěti přihodilo, a podle toho nastavit možné terapeutické působení.

Leona Jochmannová dále čtenáře seznamuje s možnými terapeutickými přístupy, které jsou aktuálně dostupné pro zmírnění vývojových traumat. Patří sem např. senzomotorická psychoterapie, posilování odolnosti, dyadická vývojová psychoterapie či sandplay terapie.

Publikace je výborně napsaná nejen po odborné stránce, ale i po stylistické. Velmi dobře se čte. Tematika je rozřazena do několika kategorií. Informace doprovázejí příběhy, ale i výsledky výzkumů. Je možné ji přečíst po částech, ale klidně i během jednoho víkendu.

Knihu doporučuji všem odborníkům, kteří přicházejí do kontaktu s traumatem u dětí. Užitečné informace zde najdou zejména psychologové, pracovníci pedagogicko-psychologických poraden, dětští lékaři, sociální pracovníci a pedagogové.

Název:     Trauma u dětí: kategorie, projevy a specifika odborné péče.
Originální název:    /
Edice:    Psyché
Autor:     Leona Jochmannová
Překlad:     /
Nakladatelství:     Grada
Místo vydání:     Praha
Rok vydání:     2021
Vydání:     1.
Počet stran:     218
ISBN:     978-80-271-2842-6