Recenze: Odborná literatura

Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska

Recenze: Petr Zajíček – Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 10. 10. 2020 1:00
Autor: Andrej Lobotka

Nejspíš všichni už ve svém životě někdy slyšeli o Koněpruských jeskyních, Macoše či Punkevních jeskyních. Nádhernou krápníkovou výzdobou se však dá kochat i na jiných, méně turistických místech České republiky. Pokud se chcete dozvědět na kterých, sáhněte po novince nakladatelství Academia.


knihaNakladatelství Academia vydalo v roce 2020 publikaci z pera Petra Zajíčka nesoucí název Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska a podtitul Pozoruhodné dějiny objevů podzemního světa. Kniha s dvě stě čtyřiceti šesti stránkami vezme všechny čtenáře, kteří se ji odhodlají otevřít, do podzemního světa plného alveol, baldachýnů, facet, dómů, koralitů, ventarol, záclon sintrových, plazivek, pekáren, stalagmitů či sifonů. Že nemáte tušení, o čem píšu? O důvod více seznámit se s knížkou Petra Zajíčka.

Autor publikace se podílí na výzkumu a dokumentaci řady jeskyní v České republice i v zahraničí. Působí jako speleolog, fotograf, geolog, odborný pracovník Správy jeskyní České republiky (již přes 30 let) a v neposlední řadě i jako spisovatel. Na kontě má např. publikace Jeskyně České republiky, Moravský kras v ponorné řece času či Jeskyně České republiky na historických mapách, všechny výše jmenované knihy byly vydány nakladatelstvím Academia. Rovněž publikoval i články v řadě časopisů, např. National Geographic.

Jak již samotný název knihy napovídá, autor se na stránkách publikace soustředil na oblast střední a severní Moravy. Tato oblast je bohatá na malá krasová území (je zde evidováno přes 200 jeskyní a další významné krasové jevy), která až na jednu výjimku vznikla souvrství vápenců a mramorů z mořských usazenin z období devonu. Jenom v severovýchodní části Moravy se nacházejí polohy druhohorních vápenců, které jsou součástí Karpat a byly sem přesunuty v důsledku pozdějších horotvorných procesů na území střední Evropy.

V prvních kapitolách se autor věnuje geologickému vývoji střední a severní Moravy. Dále pak postupně uvádí všechny krasové oblasti daného regionu a zabývá se jejich nejvýznamnějšími jeskyněmi a propastmi. Autor se rovněž věnuje poznatkům o životě v pravěku i nedávné historii a představuje práci badatelů minulých i současných.

Kniha je doplněna rozsáhlou obrazovou dokumentací. Barevné fotografie zachycují atmosféru jednotlivých míst, o kterých autor píše, natolik věrohodným způsobem, že čtenář má častokrát pocit, že na předmětném místě skutečně stojí. Nechybí přitom ani podvodní snímky ze světoznámé Hranické propasti. Za fotografie mohou čtenáři vděčit nejen samotnému autorovi, ale mnoha dalším fotografům (Ivana Foitová, Zdeněk Hoferek, Radoslav Husák, Pavel Krásenský, Irena Stangierska, Petr Vaverka…). Vedle aktuálních fotografií je možné v knize narazit i na fotografie historické, dále na mapy a plány či vyobrazení dřevorytů.

Značná část jeskyní, které jsou prezentovány v knize, patří k významným archeologickým a paleontologickým lokalitám. Podzemní prostory, o kterých si může čtenář v publikaci Petra Zajíčka číst a zároveň se na ně podívat, mají mnohdy bohatou krápníkovou výzdobu a zajímavou a dlouhou historii.

Kniha je v závěru doplněna rozsáhlým seznamem literatury, po které mohou sáhnout ti, které problematika zaujme a budou se jí chtít věnovat více do hloubky.

Na některých místech používá autor složitější jazyk a prolouskat se textem tak může být někdy trochu náročnější, ale s trochou trpělivosti a s pomocí výkladového slovníku krasové terminologie (ZAJÍČEK, P. (2020). Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska. Praha: Academia, s. 219-230) se čtenáři rychle v rozebírané problematice zorientují.

Václav Cílek, který sepsal doslov publikace Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska, vyjádřil přání (Tamtéž s. 218), aby čtenáři pomocí knihy Petra Zajíčka „…dokázali nalézt „svá“ klidná a pozoruhodná místa, a to nejen v těch méně známých moravských jeskyních, ale i v krajině, která je obklopuje.“ Jsem přesvědčen, že těm čtenářům, kteří budou ochotni „riskovat“ a odhodlají se prozkoumat i jiná místa než Koněpruské či Punkevní jeskyně, se to pomocí této knihy povede.

Název knihy:     Krasové oblasti střední a severní Moravy a Slezska
Autor:     Petr Zajíček
Nakladatelství:     Academia
Místo vydání:     Praha
Rok vydání:     2020
Vydání:     1.
Počet stran:     246
ISBN:     978-80-200-3057-3