Recenze: Odborná literatura

Vyčerpávající dějiny druhé světové války

Recenze: Liddell Hart – Dějiny druhé světové války

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Vytvořeno 25. 8. 2020 1:00
Autor: Daniela Slouková Recová
5

O druhé světové válce snad už bylo v různé kvalitě napsáno, zfilmováno a vyřčeno téměř vše. Ale jen jedna kniha se dá označit jako vyčerpávající. Liddell Hart ve své publikaci Dějiny druhé světové války v souvislém textu shrnuje celých šest let světového konfliktu a nezapomíná opravdu na nic.

 

Zájemci o tuto problematiku v jedné knize najdou odpovědi na všechny své otázky a jedinečný a ucelený přehled všeho zásadního, co se během let 1939 – 1945 událo. Rozsah této práce je ojedinělý. Stejně jako forma. Encyklopedické informace psané formou beletrie. Vše o vojenských operacích druhé světové války v jedné knize. Vše o politickém pozadí jednotlivých kroků. dejiny-druhe-svetove-valkyVšichni účastníci. Všechny fronty. 

 

Vše členěno do devíti kapitol a doplněno mapami aktuální vojenské situace na daném místě. Názvy kapitol připomínají výstavbu antické tragédie: Zahájení, Vzkypění, Rozšíření, Obrat, Úpadek, Úplný úpadek a Finále 1945. Antická tragédie ale určitě představuje lehčí čtení než Dějiny druhé světové války. S ohledem na značné množství dat, osob, zeměpisných názvů a krycích názvů se jedná o velmi hutné čtení pro pokročilé čtenáře, kteří už mají poměrně slušný přehled o dané tematice. Vstřebat tak velké množství informací, které jedna strana knihy obsahuje, a zorientovat se, kdo, kdy a kde, chce velkou dávku soustředění a znalostí, díky  kterým si čtenář dokáže text rozebrat a zasadit do historických souvislostí. 

 

Protože se jedná o autora současníka, který byl přímo v centru dění, často se dozvídáme i zákulisní spekulace. Liddell Hart během druhé světové války pracoval jako vojenský korespondent pro deník The Times a na textu je velmi znát osobní zkušenost. Na rozdíl od později narozených autorů, kteří se museli spokojit jen se studiem archiválií a dobových záběrů. 

 

Z každého řádku knihy sálá nadšení pro věc a nesmírné zaujetí a péče, kterou autor přípravě textu věnoval. Stejně jako nepřeberné množství času při práci s jednotlivými prameny. V knize Dějiny druhé světové války čtenář najde skvělou analýzu vojenské strategie. Převažuje zde racionalita a věcnost nad emocemi. 

 

Kniha je doplněna i o obrazový materiál čítající dobové válečné fotografie, které svým rozsahem ale tvoří jen nepatrný zlomek. Jediná výtka směřuje k mapám jednotlivých vojenských operací. Čtenář by jistě uvítal, kdyby byly přehlednější, případně vytištěny na větším formátu nebo v barvě. A rozhodně by jich mohlo být více.

 

Jediný malý nedostatek nijak nesnižuje kvalitu Dějin druhé světové války a pro vážné zájemce o toto období by tato kniha měla být při čerpání dalších znalostí první volbou. 

 

Název knihy: Dějiny druhé světové války

Autor: Liddell Hart

Nakladatelství: Jota

Místo vydání: Brno

Rok vydání: 2020

Vydání: 2.

Počet stran: 791

ISBN/EAN: 978-80-7565-469-4