Recenze: Odborná literatura

Vive l'Empereur!

Recenze: Jiří Kovařík – Napoleonův voják. Jaký byl, jak žil a proč bojoval.

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 7. 6. 2020 1:00
Autor: Radovan Kolbaba
5

Když se zamyslíte nad nejvýznamnější bitvou světových dějin, která se odehrála na našem území, nejspíš vás napadne bitva u Slavkova. Dodnes je připomínána jako doklad taktického génia Napoleona Bonaparta a nadšenci z celé Evropy si ji počátkem prosince připomínají rekonstrukcí na památném bojišti. O válkách vedených francouzským císařem byly i u nás napsány stovky knih. Ta poslední z nich se však nezaměřuje ani na popisy válek, ani na samotného malého velkého generála a panovníka. Kniha Napoleonův voják mající podtitul Jaký byl, jak žil a proč bojoval popisuje život mužů, kteří nesli útrapy války na svých bedrech, ale jejichž jména se v toku dějin dávno ztratila.

 

napoleonuv-vojakAutorem Napoleonova vojáka je Jiří Kovařík a těžko byste našli povolanější osobu, která by vás seznámila s napoleonskou dobou. Tento brzy sedmdesátiletý historik napsal desítky knih o Napoleonovi, jeho výbojích, spolupracovnících a nepřátelích. K už tak obdivuhodnému resumé přidal několik překladů francouzských memoárů z 18. a 19. století, mnohaletou pomoc při organizování upomínkových akcí slavkovské bitvy a jeho věhlas překročil i české hranice, když se stal čestným členem The International Napoleonic Society. Mimochodem je natolik plodným autorem, že v době, kdy čtete tuto recenzi, má na pultech knihkupectví ještě novější knihu o napoleonském vojevůdci Joachimu Muratovi.

 

Téma Napoleonova vojáka je na první pohled prosté. Jak žili muži, kteří v armádách velkého císaře bojovali a umírali? Avšak stejně jako život každého z nás i ten jejich se skládal z mnoha různých faktorů. Součástí knihy jsou témata celkem očekávaná jako organizace tehdejší armády, její výzbroj a výstroj, motivace mužů k boji, jakým způsobem se mohli stát vojáky a nejspíš i cokoliv dalšího, co vás k tématu napadne. Stejně tak Jiří Kovařík zachytil méně očekávané aspekty, například vztah vojáků ke psům a koním, poštovní službu, stravování vojáků, výkony spravedlnosti a další. Nechybí ani kapitola věnovaná ženám, jak těm nemnoha bojujícím, tak početnější skupině, jež táhla s armádou.

 

Kniha je dělena zároveň chronologicky – pět oddílů zachycuje období od Velké francouzské revoluce po Napoleonův pád – i tematicky. V kapitolách věnovaných různorodým okruhům se často, ku prospěchu věci, píše i o událostech z doby mimo časový okruh, do nějž je kapitola vložena.

 

Množství motivů představuje vojenské bytí z nejrůznějších úhlů, zároveň však ukazuje, jak ohromný krajíc si autor ukrojil. Při čtení jsem se neubránil dojmu, že některé kapitoly by si zasloužily vlastní monografie, či alespoň obsáhlejší zpracování. Tímto způsobem by se však z knihy o více než tři sta padesáti stranách stalo gargantuovské dílo, jež by při čtení v rukou pocvičilo i svalstvo čtenáře.

 

Kniha je populárně naučná v tom nejlepším významu toho termínu. Je nabitá informacemi, ale nepřipomíná suché akademické vyprávění. Jazyk, kterým ji Jiří Kovařík obdařil, je bohatý a čtivý. Čtivosti textu pomáhá i řada úryvků z dobových pamětí, které jsou vybrány z široké škály zdrojů a nabízejí pohled účastníků, jemuž se práce i těch nejlepších badatelů nevyrovnají.

 

Napoleonova vojáka obohacují též dobové ilustrace, černobílé i barevné, kterých jsou v knize desítky. Umožňují představit si, jak vypadali členové různých jednotek, a zobrazují jejich každodenní život i výjimečné situace.

 

Jako kniha určená i lidem s hlubším zájmem o problematiku má Napoleonův voják poznámky pod čarou, jež často odkazují na použitou literaturu či další zdroj informací. Někdy také skrývají zajímavost, která se nevešla do hlavního textu, ale byla by škoda ji opomenout. Na konci publikace je bibliografie stovek knih, z nichž mnohé jsou ve francouzštině.

 

Knize Jiřího Kovaříka vydané u Jan Melvil Publishing se podařilo nabídnout text, který má co nabídnout laikovi s jen povrchním zájmem o napoleonské válčení, stejně jako znalému badateli. Text popisuje život vojáků ve velké šíři, zároveň však poskytuje spoustu zajímavých a nejednou i zábavných detailů. Díky stovkám odkazů k memoárům, populárně naučným i vědeckým publikacím je Napoleonův voják i výbornou vstupní branou pro vlastní poznávání napoleonské doby a tehdejších událostí. 

 

 

Název knihy: Napoleonův voják. Jaký byl, jak žil a proč bojoval.

Autor: Jiří Kovařík

Překlad:

Nakladatelství: Jan Melvil Publishing

Místo vydání: Brno

Rok vydání: 2020

Vydání: 1.

Počet stran: 384

ISBN: 978-80-7555-095-8

Ediční řada: H!story