Recenze: Odborná literatura

Psychodiagnostika stručně a přehledně

Recenze: Elena Lisá – Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 17. 6. 2019 1:00
Autor: Michaela Babíková
5

Hodí se tento kandidát na pozici, kterou potřebuji obsadit? Zapadne do firemní kultury? Bude skutečně tak „slibný“, jak na první pohled vypadá? Půjde jeho potenciál dále rozvíjet, nebo ustrne, jakmile pracovní místo získá? Při výběru vhodného kandidáta v mnoha případech personalistům nestačí vycházet pouze z informací, která získají z životopisu nebo během pohovoru. Potom se velkým pomocníkem stává psychodiagnostika.

  

psychodiagnostika-v-rizeni-lidskych-zdrojuPsychodiagnostika je převážně aplikovaná disciplína, která je úzce spojena s psychologií osobnosti. Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je útlá knížečka, která shrnuje aktuální vědecké poznatky v oblasti psychologické diagnostiky lidských zdrojů, přičemž se zaměřuje na výběr a následný rozvoj zaměstnanců.

 

Kniha je rozdělena do šesti částí, ve kterých autorka čtenáře postupně seznamuje s tím, co je psychodiagnostika, jak si stanovit diagnostický cíl, jak vybrat vhodné metody, jak celé testování administrovat a následně interpretovat výsledky zadavateli testování i testovanému kandidátovi. Nechybí ani návod, jak napsat závěrečnou zprávu z testování, včetně tří konkrétních ukázek závěrečných zpráv pro různé účely v samém závěru knihy. 

 

Prakticky zaměřené kapitoly jsou doplněny o důležitá teoretická východiska. Dozvíte se tak, co v rámci testování znamená objektivita, reliabilita, validita či užitečnost testu. Jak už bylo výše uvedeno, autorka se věnuje i účelu psychologického hodnocení, a to se zaměřením na výběr a rozvoj zaměstnanců. Velice zajímavé jsou informace o tom, jaké vlastnosti a schopnosti uchazečů jsou podstatné pro jaký typ pozice, proč a pomocí kterých testů je lze objektivně zjistit. V předposlední části se autorka věnuje metodám psychologického hodnocení, jaká jsou jejich úskalí a co lze kterou metodou zjistit. Nastiňuje například, co ovlivňuje pracovníka, který vede přijímací pohovory, a jak se do výběru vhodných kandidátů mohou promítat jeho vlastní osobnostní charakteristiky. Velice zajímavá je i kapitola, ve které se autorka věnuje testování a odhalování osobnostních rysů, včetně těch, které nazývá temnými a řadí mezi ně nejrůznější poruchy osobnosti (psychopatie, narcismus, hraniční osobnost, atd.).

 

Kniha Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je plná zajímavých a v praxi velmi dobře využitelných informací a typů, vhodně doplněných o potřebná teoretická východiska. Užitečné je také to, že vychází z nejnovějších trendů a výzkumů v oblasti testování, takže nechybí ani poznatky o testování za pomoci počítačů a smartphonů.

 

Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů je kniha vhodná zejména pro HR pracovníky, podnikové psychology, studenty psychologie i jejich učitele. Publikace je psána odborným jazykem, mnohé pojmy nejsou blíže vysvětleny. Pokud vás tedy téma psychologické diagnostiky při řízení lidských zdrojů zajímá a patříte mezi laiky či začátečníky (pro něž je kniha dle úvodu také určena), kterým se pod pojmy jako „inkrementální validita“ nic nevybaví, musíte počítat s tím, že si mnohé pojmy budete muset v průběhu čtení dohledávat. Pokud jste se však s tématem psychodiagnostiky již setkali, ať už ve školním prostředí či ve své práci, tuto knihu zajisté oceníte. Na pouhých 160 stranách přináší kniha řadu nejnovějších poznatků, konkrétních příkladů a doporučení, přičemž čerpá z mnoha výzkumů v oblasti psychodiagnostiky.


Psychodiagnostika v řízení lidských zdrojů
Autor Elena Lisá
Překlad Tereza Hubáčková
Nakladatelství Portál
Místo vydání Praha
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Počet stran 160
ISBN/EAN 978-80-262-1472-4
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny