Recenze: Odborná literatura

Vlastimil Vondruška – Život staré Šumavy

Recenze: Vlastimil Vondruška – Život staré Šumavy

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 9. 6. 2019 0:00
Autor: Klára Dvořáková
5

Život staré Šumavy se věnuje proměně krajiny a života lidí v průběhu staletí. Autor se v knize věnuje osídlení tohoto pohoří od pravěkých osídlenců až do počátku dvacátého století. V knize se čtenáři představují rozmanité skupiny tehdejších obyvatel – rolníci, dřevaři, skláři, pašeráci a mnoho dalších, často kuriózních povolání. Kromě toho se autor zaměřuje na představení tradičních řemesel, zvyků, architektury i klíčovým zdrojům obživy. Život staré Šumavy představuje mnohdy zapomenutou historii této oblasti, která čtenáři pomůže snáze pochopit její dnešní ráz a vysvětlení budoucích historických událostí 20. století.Autorem této knihy je významný český historik a spisovatel Vlastimil Vondruška, který je známý nejen svými odbornými či populárně naučnými statěmi, ale především historickými romány - např. Přemyslovskou epopejí a mnohými dalšími.

Život staré Šumavy byl poprvé vydán Západočeským nakladatelstvím v roce 1989. Následně jej vydalo ke svému 80. výročí v roce 2014 nakladatelství Vyšehrad. Současné vydání vyšlo v dubnu 2019 také v nakladatelství Vyšehrad.

Život staré Šumavy je populárně naučnou studií s dobovými fotografiemi, která v sobě však obsahuje ukázky z více žánrů, např. pověst, báseň, encyklopedistický příspěvek, životopis atd. Autor vybraná témata demonstruje na ukázkách z dobové četby, a tak se v knize můžeme setkat s úryvky například z díla Na šumavském podlesí (A. Daněk), Lidové zvyklosti, mravy a pověsti v Kašperských Horách (E. Panni), Z dějin boubínského podlesí (F. Teplý) a mnoho dalších.

Kniha je napsána velice čtivým a poutavým způsobem, který umožňuje vstřebat všechny zajímavosti a informace i čtenáři, který není příliš zvyklý číst odborné či naučné texty.

Život staré Šumavy velice prakticky představuje život lidí v této oblasti, včetně jejich zvyků a podrobných popisů jednotlivých činností či nářadí, s nímž pracovali. Za velký přínos lze označit, že autor v textu vychází a cituje řadu historiků nejen současných, ale také autorů, jež byli očitými svědky popisovaných událostí a doby, což dodává knize další zajímavý rozměr.

Život staré Šumavy je však nutné brát s jistou rezervou pramenící z toho, že poprvé byl vydán již v roce 1989, což může s sebou nést drobné zabarvení poplatné dané době. Jistým nedostatkem tedy může být, že majitelé panství, ať už šlechta či kláštery, jsou v knize zmíněni jen velice okrajově. Kniha se vůbec nevěnuje životu a historii např. obyvatel Kašperku nebo movitějších majitelů skláren, papíren nebo pil, který se mohl významně lišit od života běžných rolníků.

Život staré Šumavy bych vřele doporučila všem, kteří se zajímají o tradice a historii naší země a také mají touhu poznat Šumavu i z její historické stránky, která může pomoci ji lépe chránit a uchovat její charakteristický ráz i pro budoucí generace.


Život staré Šumavy
Autor Vlastimil Vondruška
Nakladatelství Vyšehrad
Místo vydání Praha
Rok vydání 2019
Vydání 1.
Počet stran 256
ISBN/EAN 978-80-7601-103-8
Ediční řada 3.

Do nakladatelstvíPorovnat ceny