Recenze: Odborná literatura

Jak rozvíjet své děti

Recenze: Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná – Odemykání dětského potenciálu. Každé dítě je originál.

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 22. 12. 2018 1:00
Autor: Radovan Kolbaba

Být rodičem je možná to nejtěžší, co na svá bedra mnozí naloží. Existuje nepřeberné množství způsobů, jak vychovávat vlastní děti, i jak jim, ať už z dobrého úmyslu či nezájmu, škodit. Jeden z nejproslulejších českých manažerů Jan Mühlfeit a lektorka Kateřina Novotná společnými silami založili a vedou kurzy Odemykání dětského potenciálu, v nichž rodičům pomáhají a radí s nasměrováním dětí ke spokojenému a úspěšnému životu. Svůj přístup a zkušenosti shrnuli do knihy se stejným názvem a s podtitulem Každé dítě je originál, kterou vydalo nakladatelství Management Press.


knihaOdemykání dětského potenciálu je kniha, která má velmi široký záběr a čerpá z mnoha věd, jako jsou neurověda, psychologie, pedagogika, stejně jako ze zkušeností jejích autorů a známých osobností. Přečtete si v ní o motivaci, klasickém i progresivním školství, vlivu moderních technologií na současné děti nebo o chemických látkách, které v mozku ovlivňují prožívání různých situací. Navzdory tomu je však velmi dobře strukturovaná a přehledná. Její velkou výhodou jsou i jasné a srozumitelné formulace, které čtenářům přibližují myšlenky a postoje obou autorů.

Základní ideje knihy vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků, ze zkušenosti autorů či myšlenek Jana Ámose Komenského. Pilířem prezentovaného přístupu je doporučení zaměřit se na hledání a rozvíjení silných stránek dítěte, namísto v české společnosti častého kompenzování nedostatků, které má každý z nás.

Odemykání dětského potenciálu využívá velkého množství nástrojů k tomu, aby udrželo pozornost čtenáře, což se i daří. Text je prokládán poznámkami obou autorů i některých známých osobností, zmínky o alarmujících statistikách či modelové případy jej oživují stejně jako netradiční grafická úprava používající sice chudší paletu barev, ale symbol opičky a banánu (v textu řádně vysvětlený) dává knize vlastní neotřelý design.

Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná se ve své knize nesnaží jen předkládat, jak se mají dle nich děti vést, a vysvětlovat, proč považují svůj přístup za nejlepší. Nabízejí i metody a různá cvičení rozvíjející dětskou tvořivost, představivost i logické myšlení, stejně jako nástroje ke zklidnění ve stresových situacích – například v podobě meditace či dechových cvičení.

Ačkoli kniha využívá poznatků mnoha věd i jejich terminologie, předkládá vše tak, aby to pochopil každý čtenář. Tam, kde nestačí prostý výklad posílený komentáři autorů, umí Jan Mühlfeit v několika příkladech ilustrovat předkládané teze pomocí vlastních typologií znázorněných v jednoduchých grafech.

Bonusem na konci knihy jsou tři rozhovory s dětským psychologem Cyrilem Höschlem, houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným a matkou olympijského vítěze Dagmar Svobodovou. Všichni tři nabízejí podnětný pohled nejen na výchovu dětí, ale i na to, jak být spokojený z činností, které děláme. Trochu rušivě působí fakt, že některé úryvky rozhovorů byly použity již v předchozích kapitolách knihy, a také občasný výklad doplňující otázky, jímž tazatelé podsouvají vlastní myšlenky z knihy, aniž by je dotazovaný jakkoliv reflektoval.

Pro ty, které kniha nadchne, je na jejím konci popis a nabídka kurzů realizovaných Janem Mühlfeitem a Kateřinou Novotnou i několika jejich spolupracovníky.

Odemykání dětského potenciálu nabízí pohled na výchovu dětí shodný se současnými vědecky podloženými trendy. Nesnaží se pouze vysvětlovat a radit, ale nabízí i metody k uskutečňování doporučených kroků. Navzdory mnoha oblastem, jichž se dotýká, se jedná o přehlednou a srozumitelnou knihu, jejíž poselství čtenář snadno pochopí. Potom je pouze na něm, zda se s ním ztotožní, či ne.

Název knihy:     Odemykání dětského potenciálu. Každé dítě je originál.
Autor:      Jan Mühlfeit, Kateřina Novotná
Překlad:
Nakladatelství:     Management Press
Místo vydání:     Brno
Rok vydání:     2018
Vydání:     1.
Počet stran:     280
ISBN:     978-80-7261-562-9
Ediční řada: