Recenze: Odborná literatura

Tak jak se to s tím islámem vlastně má?

Recenze: Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský – Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 17. 1. 2017 1:00
Autor: Dagmar Sieberová

Islám na nás útočí na mnoha frontách – česká média přinášejí neustále nové poznatky a odstrašující obrazy o konfliktu na Blízkém východě. A tyto informace přeci musí být pravdivé, jinak by se někteří politici nepřidávali se svým varovným hlasem. Nebo ne? O tom, že vše nemusí být tak, jak je nám líčeno, se můžete přesvědčit v knize Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik


knihaEditoři knihy Ondřej Beránek a Bronislav Ostřanský si jako cíl nevytkli bránit islám, nýbrž představit polemiky o muslimech a islámu v České republice. Přesto se mi zdá, že příspěvky se převážně zaměřují na islám všeobecně. V publikaci jsou představeny příspěvky několika oslovených autorů, kteří mají názor na islám a muslimy a vyjadřují se k tématu, se kterým jsou blíže seznámeni. Jejich názory lze pokládat za fundované, například díky vysokoškolskému studiu nebo jejich víře. Kniha je opatřena medailonky autorů a sami tak můžete posoudit, jak směrodatné pro vás budou argumenty daného autora.

Sami – to je důležité slovo. Editoři knihy nabádají ke kritickému myšlení a nepředkládají čtenáři hotovou studii, za jejíž výsledky by neoblomně stáli. Naopak již v úvodu poskytují vyrozumění, že v článcích některých autorů se vyskytují chybná prohlášení, která přesto nebyla pozměněná. Čtenář tohoto díla má tedy číst kriticky, nepřijímat předložené názory, nýbrž si vytvářet svůj vlastní názor.

Když už jsem tu tolikrát zmínila autory příspěvků, tak by bylo na místě i představit kritéria, podle kterých editoři vybírali. Páni Beránek a Ostřanský chtěli představit co nejširší názorové spektrum, ale [j]ednoznačným kritériem pro jednotlivé příspěvky měla být pouze přemýšlivost, slušnost a schopnost argumentace. (Str. 12) Známí odpůrci však odmítli přispět do sbírky. Čtenář se přesto nemusí obávat, že by se jednalo o chvalozpěv islámu. Názory jsou líčeny někdy věcně, jindy spíše subjektivně, o kritiku islámu ale není nouze. Autorům byla předložená osmibodová tematická osnova, ke které se mohli vyjádřit. Pro představu jeden z okruhů byl: Islám má k násilí větší sklony než jiná náboženství, což tkví už v jeho základech (Korán, sunna). Vždyť „ne všichni muslimové jsou teroristé, ale 99 % teroristů jsou muslimové“. (Str. 11) I další body jsou takto provokativně formulovány.

Publikace nabízí zajímavé poznatky. Někteří přispěvatelé upozorňují na počet muslimů, z čehož vyplývá, že teroristických aktivit se účastní jen zlomek věřících. Co se víry týče, opomenuty nebyly ani výboje křesťanů (viz například křížové výpravy) a absence křesťanské lásky k bližnímu. Protimuslimské nálady jsou přirovnávány k protižidovské kampani před druhou světovou válkou. Tematizována je i celá druhá světová válka jako zvěrstvo, jehož rozměrů konflikt na Blízkém východě nedosáhl. Bronislava Ostřanský pak přináší srovnání pocitů v Evropě:

Dle nedávných (květen 2015) sociologických šetření totiž ze všech evropských zemí žije  největší podíl občanů, kteří vyjádřili obavy z islámu a odpor vůči němu, právě v České republice. V tomto směru jsme na celé čáře porazili státy s početnými muslimskými menšinami jako třeba Francii, Velkou Británii či Německo. A překonali jsme dokonce i Polsko s jeho nepočetnou obcí muslimů a zároveň výraznými protiislámskými silami. (Str. 52)

Není se tedy čemu divit, že politici mohou kritikou islámu a podporováním fám získat přízeň voličů.

Pod dojmem událostí může být těžké neodsuzovat islám a muslimy. Nicméně svět není jen černobílý. Z této knihy se ozývají hlasy, které varují před připisováním kolektivní viny, která by se hodila extremistům do krámu. Autoři knihy Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik nenabízejí univerzální pravdu, ale takový nebyl ani jejich cíl. Pokud hledáte podměty k zamyšlení se nad islámem a muslimy v České republice, je tato publikace správnou volbou. 

Název knihy: Stíny minaretů: islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik
Autor: Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský
Nakladatelství: Academia
Místo vydání: Praha
Rok vydání:2016
Vydání: 1.
Počet stran: 272
ISBN: 978-80-200-2630-9
Ediční řada: 21. století