Recenze: Odborná literatura

Enrich your english vocabulary

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 11. 5. 2014 3:00
Autor: Radovan Kolbaba
il

Umíte se domluvit anglicky v nepříliš složitých situacích, přečíst si jednodušší text v tomto jazyce a porozumět mu, nebo bez větších problémů používat základní gramatiku? Máte pocit, že to nestačí? Pokud jste na předchozí otázky odpověděli ano, a pokud si v první řadě chcete otestovat slovní zásobu, je právě vám určena kniha Mariusze Misztala Practise Your English s podtitulem Tematická slovní zásoba.


knihaDvojjazyčný název naznačuje, ve kterých jazycích je kniha psána. Spíše však mate, protože mimo obal knihy najdete češtinu pouze v tiráži. Takže:

If you are unable to read this short English paragraph without any difficulties, or if it is even incomprehensible for you, don’t even think about using the book. Even though there are leveled exercises and some of them should be easier than the others, you would only throw your money away and become depressed because of the fact that you don’t get it although you try as hard as you can.

Pokud jste bez sebemenších obtíží přečetli a porozuměli předchozímu odstavci, čtěte dál. Pokud snad ne, vězte, že kniha Practise Your English není určena vám a nemá ani smysl číst tuto recenzi.

Publikace nakladatelství FRAGMENT je rozdělena do devatenácti kapitol, přičemž v každé můžete pomocí cvičení otestovat svoji slovní zásobu. Kapitoly uvozují vtipy, jež obvykle pracují s mnohovýznamovostí anglických slov:

Artillery Commander: „Fire at will!“
Recruit: „Where’s Will?“ [1]

Přestože má každá kapitola své téma, jako například Clothing, History, nebo Sea travel, neznamená to, že v ní procvičíte pouze slova s nimi bezprostředně spjatá. Na řadu totiž přijdou též předložky, obecné fráze a další. Cvičení zahrnují především klasické doplňování vhodných slov do vět s i bez nabízených odpovědí, ale též popisy obrázků, přiřazování slov k jejich definicím a křížovky. Cvičení většinou odpovídají jazykové úrovni B2 (zkouška FCE), ale jsou v ní i těžší na úrovni C1 (CAE). Ta jsou označena hvězdičkou. Kniha obsahuje i cvičení se dvěma hvězdičkami, jež testují specifickou slovní zásobu, kterou nevyužije každý čtenář.

Kromě cvičení obsahuje Practise Your English samozřejmě i správné odpovědi na konci knihy. Pokud vám tedy stačí možnost procvičit si různými způsoby svoji slovní zásobu na dané úrovni, nemusíte hledat dál. Jestli ale chcete svůj anglický verbální rejstřík rozšířit, musíte počítat s tím, že budete potřebovat další zdroj informací. Odpovědi totiž obsahují pouze příslušná slova v angličtině, nikoliv jejich český překlad, nebo snad dokonce vysvětlení, proč je správné zrovna toto slovo a ne jiné, i kdyby šlo do češtiny přeložit stejně (např. jako become-happen, či before-ago). Ostatně sám autor na tuto skutečnost upozorňuje již v předmluvě, kde píše: Thematic Vocabulary, while giving the right answers to the tests and exercises, does not give explanations of the usage of the words or the differences between them. Therefore, for a detailed treatment of vocabulry and the clarification of doubts, a good monolingual dictionary designed for foreign students should be consulted. [2]

Chcete-li si tedy vyzkoušet, jak je na tom vaše slovní zásoba a jste někde na úrovni B2, či C1, je Practise Your English knihou pro vás. Jestli se však chcete nová anglická slova naučit, jen tato kniha vám stačit nebude.

[1] MISZTAL, Mariusz. Practise your English: tematická slovní zásoba. 3. vyd. Praha: Fragment, 2014, 350 s. ISBN 978-80-253-2090-7. Str. 29.
[2] Tamtéž str. 7.