Recenze: Odborná literatura

Cykly času

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 15. 4. 2014 3:00
Autor: Štěpán Ledvinka
il

Sir Roger Penrose (1931) patří již několik desítek let k nejvýznamnějším matematickým fyzikům současnosti. Podstatným způsobem přispěl k rozvoji obecné teorie relativity (dále jen OTR), studiu černých děr a kosmologii. Byl mezi prvními, který začal v OTR používat moderní metody geometrie a topologie. Jeho názory nepostrádají originalitu a intelektuální jiskru.


knihaKniha Cykly času [1] shrnuje a představuje autorovy originální odpovědi na zásadní otázky: Co bylo před velkým třeskem? Odkud se vzal řád ve vesmíru? A jaký osud náš vesmír čeká? Kniha nese podtitul Nový pozoruhodný pohled na vesmír, což je velmi ambiciozní a sebevědomé, a tak jsem zvědavý, jak se autorovi tuto ambici podařilo naplnit.

První pohled do obsahu a letmé prolistování naznačují, že by o nový pohled jít skutečně mohlo. Kniha o 238 stranách je rozdělena do tří částí. Vlastní text zaujímá v knize 188 stran, zbytek je věnován obšírným dodatkům (27 stran), poznámkám (15 stran) a rejstříku (8 stran).

Většina knih, věnujících se kosmologii, má velmi podobnou strukturu: historie fyziky (klasická fyzika), speciální a obecná teorie relativity, kvantová mechanika a ve finále kosmologie. Kniha Cykly času se tomuto scénáři vymyká hned v několika směrech. Jednak se sir Penrose vydává cestou nevyšlapanou, a to cestou druhého zákona termodynamiky, tedy zákona o růstu (či alespoň neklesání) entropie. Dalším neotřelým přístupem je i to, že představuje svůj vlastní kosmologický model, který poskytuje hodnověrnou alternativu k teorii inflace. Stephen Hawking v předmluvě své knihy [2] na str. 5 píše: „Zkušenější autoři mě varovali, že každá rovnice sníží zájem o knihu na polovinu. Rozhodl jsem se tedy, že vynechám všechny rovnice.“ Hawkingův kolega Roger Penrose se vydal zcela opačnou cestou. Kniha je plná matematických vzorců, dá se říci, že tolik vzorců jsem v populárně naučné knize ještě neviděl. Pokud by měli zkušenější autoři Stephena Hawkinga pravdu, kniha Cykly času by byla neprodejná, a to by byla obrovská škoda.

První část autor logicky věnuje právě entropii. Jednak tento pojem definuje a seznamuje čtenáře s jeho určitými úskalími. Jistě nezapře, že jde o předního světového matematického fyzika, neboť pojem entropie zavádí a vysvětluje pomocí fázového prostoru.

Druhý celek je věnován kosmologickým modelům a pozorováním, která tyto modely podporují. Vysvětluje základní terminologii obecné teorie relativity, konformního zobrazení a konformních diagramů. Věnuje se černým dírám a opět do svého výkladu vkládá souvislost s druhým zákonem termodynamiky.

V poslední části autor seznamuje čtenáře se svým neortodoxním přístupem ke kosmologii (i zde stále hraje entropie klíčovou roli), v němž zabíhá do hlubin diferenciální geometrie. Probírá úvahy, co bylo před velkým třeskem, věnuje se podrobně geometrii zakřivených prostorů a popisuje s tím související základní myšlenky kvantové gravitace. Velmi příjemně na mě působí, že autor umístil většinu matematických vzorců na konec knihy do rozsáhlého dodatku, a tak text může číst i čtenář, který není v příslušné matematice zběhlý, a v hlavním textu by pro něj vzorce byly spíše na překážku.

Kniha, jak už jsem uvedl v úvodu, je po všech stránkách originální, intelektuálně náročná, ale rozhodně inspirativní a zajímavá. Přestože je kniha taková, jak jsem uvedl v předchozí větě, myslím si, že není určena úplně pro každého čtenáře. Čtenářem této knihy musí být člověk zvědavý, zapálený a trpělivý. Tím čtenáře rozhodně nechci od koupě a přečtení knihy odradit, to rozhodně ne. Pouze upozorňuji, že pro její čtení je potřeba zápalu a chuti přemýšlet i o věcech, o kterých běžně nepřemýšlíte a kterým nerozumíte. Odměna za trpělivost a intelektuální útrapy stojí jistě za to.

Ke cti autora i překladatele, kterým byl prof. Jiří Podolský, výklad i přes svou zjevnou náročnost je veden srozumitelně a přímočaře. Autor se neschovává za neznámé pojmy, aby čtenáři dokázal svou odbornost, ale naopak velmi otevřeně mu dovoluje nahlédnout do svých myšlenek a porozumět jim.

Po technické stránce je kniha podle mého názoru velmi pěkně provedená, přesně tak, jak jsem u řady ZIP dlouhá léta zvyklý.

Cykly času skutečně vybočují z řady knih popularizujících kosmologii a oproti ostatním právě tato kniha je dle mého názoru tou nejpřínosnější a nejzajímavější.

[1] PENROSE, Roger. Cykly času: nový pozoruhodný pohled na vesmír. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2013, 238 s. Zip Argo. ISBN 978-80-257-0823-1.

[2] HAWKING, S. Stručná historie času: od velkého třesku k černým dírám. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991, 186 s. ISBN 80-204-0169-5.