Recenze: Odborná literatura

Poznejte svou osobnost

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 3. 12. 2013 2:00
Autor: Sabina Huřťáková Hašková
il

Stručnost. Odbornost. Přehlednost. To jsou hlavní vlastnosti publikace, kterou na podzim 2013 vydalo nakladatelství Grada. Nese název Moderní psychologie a jejím autorem je Mgr. Dalibor Kučera.


Ráda bych upozornila nejprve na to, kdo je autor a proč kniha vlastně vznikla. Dalibor Kučera obor moderní psychologie vyučuje a vzhledem k tomu, že při své práci chce poskytovat svým studentům co nejlepší studijní podmínky, objevil problém v použitelném studijním materiálu. Dalibor Kučera došel k názoru, že pro české studenty neexistuje žádná vhodná publikace, kterou by mohli využít jako studijní materiál a doplnit tak jeho přednášky. Proto se rozhodl vzít situaci do svých rukou a z vlastních poznámek sestavil učební pomůcku – publikaci Moderní psychologie.

knihaPublikace zaujme už svým formátem, který je podlouhlý na šířku, a tudíž se odlišuje od většiny jiných knih. Je tematicky rozdělena na osm hlavních oddílů, které se dále dělí na kapitoly, případně ještě na další podkapitoly. Autor tím klade důraz na přehlednost, která má usnadnit orientaci v tématu, a výuku. V tomto musím autora pochválit, kniha je skutečně přehledná a usnadňuje čtenáři orientaci v problematice i studium.

Co mě překvapilo a trochu pobavilo, byl návod „Jak číst tuto knihu“. Autor v ní vysvětluje, proč jsou některé výrazy zvýrazněné, jakou funkci mají doplňující okénka, odkazy na další literaturu, členění textu, obrazové podklady a citace. I toto musím přičíst ke konečnému výsledku, který je skutečně vynikající.

Jako historika mě nejvíce zaujala první část – „Hlavní psychologické směry 20. století“. Autor v ní seznamuje čtenáře se vznikem psychologie a jejích jednotlivých směrů, stejně jako s významnými osobnostmi tohoto oboru. I zde autor dodržuje přehlednost a kniha tak slouží jako skvělá učební pomůcka.

Osobně jsem publikaci nečetla jako student psychologie, ale jako laik, kterého dané téma zajímá. Kniha se mi velice líbila, přinesla mi mnoho nových poznatků a zajímavostí. Kdybych měla knihu hodnotit jako případný student, budu rovněž hodnotit kladně. To, co si autor kladl za hlavní úkol a co v předmluvě představil čtenářům – tj. vytvoření vhodné a maximálně využitelné pomůcky pro své studenty, to se mu skutečně podařilo. Jeho publikace je praktická, nezahlcuje zbytečnými informacemi, pro zájemce uvádí seznam další odborné literatury a je prakticky členěná.

Nakolik bude publikace užitečná pro skutečné studenty, to ukáže čas. Věřím však, že se autorova snaha setká s velkým ohlasem a publikace se zařadí mezi kvalitní a doporučovanou literaturu a učební pomůcku.

Knihu Moderní psychologie vydalo nakladatelství Grada