Recenze: Odborná literatura

Petr Zmrzlík ze Svojšína a jeho původ a potomstvo

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 27. 8. 2013 3:00
Autor: Sabina Huřťáková Hašková
k

Luxusně vyhlížející publikace menšího formátu s obrázkem červenobílého erbu zavinutého ve zdobném listoví zaujme jistě milovníky historie. Ať už laiky nebo profesionály, jisté je, že zklamaní nebudou žádní čtenáři. Zlatě vyvedený nápis prozrazuje, že se čtenář dozví informace o rodu pánů ze Svojšína. A protože ne všichni členové rodu měli stejný predikát a stejné postavení, podtitul dodává, že se jedná o rod velmožů, pánů a rytířů z povodí řeky Mže.


kŘeka Mže se vine malebným údolím na západní straně Čech a je obklopená několika výraznými stavbami z dob středověku. Většina těchto staveb už je dnes ve stavu hradních zřícenin, ale i přesto jsou to stále lákavé turistické cíle. Když jmenuji jednu z nejznámějších zřícenin západočeského kraje, hrad Volfštejn, budete možná překvapeni. Proč právě Volfštejn, když je řeč o rodu pánů ze Svojšína? Pozorný čtenář se v knize dozví, že tento hrad s námi sledovaným rodem velmi úzce souvisí, stejně jako celý rod Volfštejnů. Tito páni totiž byli jednou z větví svojšínského rodu, stejně jako třeba páni z Třebele.

Tomáš Velímský se s touto publikací vrací ke šlechtickým rodům v edici Nakladatelství Lidových novin již podruhé. Tento autor edici zahajoval prvním dílem Hrabišici, páni z Rýzmburka. Ve své nové publikaci Páni ze Svojšína. Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže přináší autor náročný výčet příslušníků rodu tak, jak se chronologicky objevovali v historických pramenech. Sleduje souvislosti, sňatky, významné úkony i pře. Největší část knihy je věnována nejvýraznějšímu členu rodu – Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Autor se snaží ve složité rodové pavučině najít jeho skutečný původ, který až dosud není zcela jasný a potvrzený.

Petr Zmrzlík byl mincmistr v Kutné Hoře a měl velmi blízko ke králi Václavu IV. Vzhledem k tomu, že mezi nimi probíhaly složité finanční machinace a výpůjčky, získal Petr Zmrzlík od krále mnoho hradů a panství do zástavy. Rozšířil tak své dominium od západních Čech přes střední, až do jižního cípu, kde se pak rozvíjely konflikty s Oldřichem z Rožmberka. Petr Zmrzlík byl také významným stoupencem husitské strany a v jeho šlépějích šli i jeho potomci.

V dalších kapitolách proto autor rozvíjí osudy dalších členů rodu, které se silně prolínají s husitskými boji a s polipanskou problematikou. Čtenář se s rodem pánů ze Svojšína rozloučí až ve druhé polovině 16. století smrtí Václava (III.) Zmrzlíka ze Svojšína.

Vzhledem k tomu, že se autor snažil velmi pečlivě zasvěcovat čtenáře do historického kontextu, věřím, že je kniha vhodná nejen pro historiky, ale i pro čtenáře, kteří problematiku středověkých a raně novověkých dějin tolik neznají. Snadno se vžijí do dobové situace a lépe tak pochopí postoje jednotlivých členů rodu i jejich skutky. Kniha je kromě pečlivého výkladu doplněná obrazovým doprovodem černobílým – mezi textem, i barevným – na křídovém papíru vložených přílohách (na dvou místech knihy). Obrazový doprovod je pak pečlivě popsán na konci knihy. Nechybí ani poznámky, prameny a literatura, seznam zkratek a rejstřík.

Věřím, že kniha je nejen dalším podařeným dílem do edice „Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska“, ale je především jedinečným svědectvím dějin rodu, který dosud takto obsáhle nebyl popsán. Publikace Páni ze Svojšína tedy může být velmi dobrou pomůckou při studiu českých dějin a dějin šlechtických rodů, stejně jako zajímavým čtením a námětem, kam se vydat na výlet.

Knihu Páni ze Svojšína Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže vydalo Nakladatelství Lidové noviny