Recenze: Odborná literatura

Praktický průvodce světem internetové publicistiky

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 8. 8. 2011 2:00
Autor: Alena Klimková
zena

Internetová publicistika, to je – nebojím se tvrdit – praktická, přehledně uspořádaná a detailně sepsaná příručka určená nejen pro publicisty pracující s on-line médii, ale i pro studenty žurnalistiky a všechny ostatní, co se zajímají o problematiku fungování žurnalistiky v prostředí internetu. Jejím autorem je sociolog, mediální poradce a publicista Vojtěch Bednář.knihaPodle Vojtěcha Bednáře je internetová žurnalistika oborem, který nyní patří mezi ty nejvlivnější. Co je s podivem, jeho nástup byl historicky velmi krátký a enormně rychlý. Z toho důvodu však pro on-line žurnalistiku neexistují univerzální ustálená pravidla. Internetová média tak například dodnes nemají jasno v otázce, co bude hlavním zdrojem jejich příjmů. Nejasnosti dále panují v otázce, koho lze vlastně označit za „internetového žurnalistu“ (popř. „publicistu“).

Vojtěch Bednář si klade v knize Internetová publicistika za cíl seznámit čtenáře s vybranými jevy, procesy, souvislostmi a metodami více či méně profesionální žurnalistiky na internetu. Podotýká však, že není možné v knize popsat internetovou žurnalistiku jako celek s tím, že by čtenáři o tomto oboru poskytla vyčerpávající informace. Kniha by tak spíš měla sloužit jako „odrazový můstek“. Vše, co v ní čtenáři naleznou, by proto měli konfrontovat s vlastní zkušeností.

Čím se kniha Vojtěcha Bednáře konkrétně zabývá? Na dvě stě deseti stranách rozdělených do devíti kapitol se dočtete o principech internetové publicistiky, také o jejím vzniku a vývoji i současné podobě. Dále se zde detailněji dozvíte o publikačních systémech a informačních systémech on-line redakcí nebo zjistíte, jakým způsobem připravit článek na web. V knize dostanou prostor i samotní čtenáři on-line médií, zmínka bude také o inzerci v on-line médiích, a to třeba o PPC systému (tj. Pay Per Click) nebo PPV reklamě (tj. Pay Per View).

Vojtěch Bednář se v knize samozřejmě dostatečně široce věnuje také novým médiím. Dočtete se například o principu Webu 2.0 a také o populárních sociálních sítích (Facebook ani Twitter nevyjímaje). Jak však Bednář uvádí, Facebook je v prostředí internetu spíše dočasným trendem a jeho další vývoj je v současné době neodhadnutelný.

Ukázka:

Webová média jsou ve skutečnosti multimédia. Publiku-uživatelům nabízejí celou řadu různých typů obsahu, které kombinují dohromady. Webové noviny obsahují zvukové a obrazové záznamy, obrázky, multimediální prvky. Základem je ale textová informace. To, s čím uživatel přichází do kontaktu nejdříve, je text. A to, podle čeho posuzuje kvalitu a zajímavost komunikátu, je také text.
Dobře napsaný text proto představuje fundament úspěšného webového média. Naopak text nepodařený nebo třeba jen neadekvátní prakticky zničí dojem publika z komunikátu, a to i v případě, že by pouze doplňoval exkluzivní a dokonalý videozáznam. I když někomu se může zdát, že úloha textu je v dobách multimediální webu spíše na ústupu, pravý opak je pravdou. To bychom měli vědět a této skutečnosti bychom se měli přizpůsobovat při přípravě našich komunikátů. Na tom, jak je text připraven, prakticky stojí (a padá) úspěch celého média.

(Bednář, Vojtěch: Internetová publicistika. Grada Publishing: Praha 2011, s. 105.)

Vojtěch Bednář kvalitně zpracoval praktickou publikaci, která odráží současný stav internetové žurnalistiky. Obávám se ovšem, kdybych tuto knihu otevřela třeba za tři roky (tj. v roce 2014), některé informace v ní obsažené by již nemusely být platné. Také sám autor si to uvědomuje. Nabádá proto budoucí čtenáře, aby si vhodným způsobem přeložili pojmy směrem k aktuálnímu trendu.

Knihu Internetová publicistika vydalo nakladatelství Grada