Recenze: Odborná literatura

Josef Orel přináší ucelený přehled největších vojevůdců 2. světové války

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 26. 6. 2010 2:00
Autor: Alena Klimková

Pro všechny, kteří se zajímají o dějiny 2. světové války, tu je novinková kniha Josefa Orla s názvem Největší vojevůdci 2. světové války. Na rozdíl od mnoha přehledů encyklopedické povahy si však autor nekladl za cíl publikovat o vojevůdcích veškeré životopisné údaje. Snažil se spíš poukázat na to, čím zásadním se zapsali do průběhu gigantického válečného konfliktu v období let 1939 až 1945.Orel v knize řeší zásadní dilema: Koho lze vlastně nazvat velkým vojevůdcem 2. světové války? Toho, který přinesl nejvyšší počet obětí a dosáhl působivých vítězství, nebo skromného, schopného velitele, který chránil své vlastní muže před zbytečným válečným utrpením?

Pro zajímavost: autor v knize mezi největšími vojevůdci uvedl také šéfy výkonné moci soupeřících koalic. Najdeme zde tak medailonek Adolfa Hitlera, Benita Mussoliniho, Josifa Stalina, Winstona Churchila nebo Charlese de Gaulla.
Mezi známá jména Orel zahrnul i několik podle něj neprávem opomíjených osobností, a to například švýcarského generála Guyana, finského maršála Mannerheima a kontroverzního španělského generála Francisca Franca.

Josef Orel se v knize samozřejmě zabývá také většinou poctivými, zkušenými a ukázněnými profesionálními vojáky, mezi kterými se během 2. světové války objevilo několik mimořádných talentů. Jmenujme třeba Američana Dwighta Eisenhowera, Brita Bernarda Law Montgomeryho, Rusa Georga Konstantinoviče Žukova, Němce Erwina Rommela nebo Japonce Isoroku Jamamoto.

Orel upozorňuje na to, že i když se nám to nemusí zdát, své místo ve výčtu největších vojevůdců má také několik německých, japonských a italských velitelů, z nichž někteří byli po válce za své činy tvrdě potrestáni. Za zmínku rovněž stojí fakt, že řada nejvyšších japonských velitelů spáchala po prohrané válce rituální sebevraždu harakiri.

Z československých osobností se v knize setkáme s generálem a pozdější prezidentem Ludvíkem Svobodou, prostor v knize dostali také polští generálové Sikorski a Avers, nizozemský admirál Doorman i jugoslávský maršál a pozdější prezident Josip Broz-Tito.

Abyste si o knize mohli udělat menší obrázek, jako ochutnávku přikládám část medailonku jugoslávského politika, vojevůdce a státníka Josifa Broza-Tita:

Josip Broz-Tito

* 25. 5. 1892 v Kumrovci, Chorvatsko (Rakousko-uherská říše)
† 4. 5. 1980 v Lublani, Slovinsko (Socialistická federativní republika Jugoslávie) – Chorvat Nejvyšší dosažená vojenská hodnost: maršál Jugoslávie
Úloha ve druhé světové válce: Hlavní organizátor národně osvobozeneckého boje v Jugoslávii, v letech 1941-45 vrchní velitel partyzánských oddílů, v období 1942-45 velel Národně-osvobozenecké armádě Jugoslávie. Cílem jeho válečného úsilí nebylo pouhé osvobození Jugoslávie, ale dobytí moci komunistickou stranou.
Josip Broz-Tito patřil nesporně k největším státníkům, politikům a do jisté míry i vojákům dvacátého století. Jako vůdce Komunistické strany Jugoslávie dokázal vytvořit tzv. „druhou“ Jugoslávii, „socialistický“ stát, který existoval od roku 1945 do roku 1991. Jako jediný komunistický vůdce vládnoucí v zemi, jež byla původně sovětským satelitem, ubránil svou moc proti sovětské snaze o hegemonii a rovněž krotil vnitřní nacionalistické mocenské spory, které po celé dvacáté století ohrožovaly stabilitu více méně umělého výtvoru, jímž Jugoslávie od počátku byla. Studium Titovy politiky ukazuje, že byl sice vynikajícím politikem, ale paradoxně během své dlouhé vlády vytvořil podmínky, které způsobily rozklad jeho díla brzy po jeho smrti. Zdá se, že zemřel příliš pozdě, než aby dokázal něco pozitivně změnit, a příliš brzy na to, aby zabránil chaosu, jemuž Jugoslávie o deset let později propadla (…).

(Orel, Josef: Největší vojevůdci 2. světové války. Alpress: Frýdek-Místek 2010, s. 443 – 444.)

Kniha Největší vojevůdci 2. světové války, která je podle mého názoru velmi kvalitní a přehledně zpracovaná, by rozhodně neměla chybět v knihovničce všech těch, do jejichž okruhu zájmu či odborného bádání patří dějiny 2. světové války. Já nebudu výjimkou a tuto knihu si do své knihovny určitě zařadím.

Knihu Největší vojevůdci 2. světové války vydalo nakladatelství Alpress