Recenze: Odborná literatura

Evoluce boha podle Roberta Wrighta

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Recenze
Vytvořeno 25. 5. 2011 2:00
Autor: Alena Klimková
abstrakce

Velkolepá pouť dějinami náboženství – od prvotní víry „primitivních“ národů až po globalizaci boha. To je kniha Evoluce boha amerického autora Roberta Wrighta, jenž je mimo jiné znám jako autor bestsellerů Morální zvíře a Víc než nic: Logika lidského osudu.knihaEvoluce boha, jak už samotný název knihy vypovídá, pojednává v prvé řadě o vzniku světových náboženství, jejich dějinách i budoucnosti. Jak sám autor přiznává, dějinami náboženství a jeho budoucností se v knize zabývá z materialistického hlediska.

Domnívá se, že původ a vývoj náboženství může být vysvětlen za pomoci určitých pozorovatelných jevů, k nimž patří zejména lidská přirozenost, političtí a hospodářští činitelé a technologické změny.

Robert Wright dále poukazuje na oprávněnost náboženského názoru. Na jednu stranu se domnívá, že bohové vznikli jako iluze. Na druhou stranu říká, že samotný průběh evoluce náboženství naznačuje existenci čehosi, co lze označit za božské.

Čtyři sta sedmdesát jedna stran dlouhá kniha Evoluce boha se člení celkem do pěti dílů a dvaceti kapitol. Čtenář se zde seznámí se zrozením a vývojem bohů například v rámci starověkých států, vznikem abrahámovského monoteismu, dočte se zde o vzniku a vývoji křesťanství a islámu a v závěrečném dílu knihy se střetne s tvrzením autora, že bůh se globalizuje.

Autor knihy Evoluce boha odvážně tvrdí, že v evoluci judaismu, křesťanství a islámu lze nalézt stejnou zákonitost a v jejich svatých Písmech je skrytý kód. Poukazuje totiž na to, že když budou tato Písma čtenáři vykládána s ohledem na okolnosti, za nichž vznikla, ukážou se síly, které zmíněná náboženství opakovaně povznesla od násilí a nesnášenlivosti na vyšší morální úroveň.

Z knihy Evoluce boha vám pro zamyšlení předkládám jednu z důležitých pasáží, v níž Robert Wright pojednává o vzájemném vztahu tří světových náboženství – křesťanství, judaismu a islámu, a také o tom, že výklad jejich svatých Písem se může odlišovat čtenář od čtenáře:

Dnešní společenský řád, zárodečný globální společenský řád, je opět ohrožován chaosem. Náboženství se ale zdá dnes spíše problémem než řešením. Napětí mezi Židy, křesťany a muslimy – nebo přinejmenším některými Židy, křesťany a muslimy – ohrožuje světový řád. A napětí je posilováno svatými Písmy těchto náboženství – nebo přinejmenším tím, jak jsou tato Písma vykládána lidmi, kteří napětí prohlubují (…)
Můžeme dnes říci to, co říkali abrahámovští proroci – že i když jsou vyhlídky špatné, záchrana je možná, když pochopíme, co se od nás očekává? A pokud ano, co se od nás očekává?
Napovědět nám mohou tři abrahámovská náboženství. V jejich svatých knihách jsou pod povrchem skryty záznamy o náboženské snášenlivosti a nesnášenlivosti, záznamy, které jsou jakýmsi klíčem k záchraně světa (…) Když se lidé domnívají, že se nacházejí ve vztahu s nulovým součtem s jinými lidmi – svůj prospěch vidí jako nepřímo úměrný prospěchu jiných, jsou přesvědčeni, že má-li jeden vyhrát, musí druhý prohrát – obvykle najdou ve svém Písmu důvod pro nesnášenlivost nebo agresi (…) Když považují vztah za hru s nenulovým součtem, svůj prospěch vidí přímo úměrný prospěchu jiných, věří, že získat mohou obě strany, pak ve svém Písmu najdou spíše toleranci a porozumění.

(Wright, Robert: Evoluce boha. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 337–338.)

Kniha Evoluce boha mě (jako ateistku) dohnala k hlubokému zamyšlení. Doporučila bych ji každému, kdo se chce blíže seznámit se vznikem a vývojem světového náboženství. Díky této knize, jež je podle mého psána nezaujatě, tak budou moci čtenáři získat nový pohled na náboženství i boha.

Knihu Evoluce boha vydalo Nakladatelství Lidové noviny