Komiksy

Strach a hnus ve Velké válce

Komiksy: Jacques Tardi – To byla zákopová válka

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Vytvořeno 11. 3. 2022 1:00
Autor: Radovan Kolbaba

Válka. Jedno slovo, které zahrnuje neskutečné množství utrpení a smutku, stejně jako patosu a idealizace. I z toho důvodu je pochopitelné, že se nejrůznější války staly ústředními motivy nepřeberného množství uměleckých děl. Mezi ně se řadí i komiksy, například novinka nakladatelství Argo To byla zákopová válka. Autorský počin francouzského tvůrce Tardiho (celým jménem Jacquese Tardiho) se zaměřil na první světovou válku a ukazuje její hrůzy bez sebemenšího zjemnění.


knihaTardiho komiks je často srovnáván s tak proslulými díly, jako je Na západní frontě klid. Sám autor však v předmluvě upozorňuje na skutečnost, že To byla zákopová válka se v mnoha ohledech velmi liší. Tím nejzásadnějším je fakt, že komiksová kniha nevypráví souvislý příběh. Je „jen“ shlukem epizod, jenž upozorňuje na nesmyslnost, nespravedlivost a barbarství války, v níž má lidský život často menší hodnotu než dělostřelecký náboj.

V knize najdeme příběhy několika francouzských vojáků a již předem vám mohu říci, že žádný nekončí tím, co bychom nazvali „happy end“. Ačkoliv Tardi nezapomíná, že ve velké Válce bojovali i příslušníci dalších národů – včetně těch afrických a asijských, zaměřuje se na své krajany. Ostatně o první světovou válku se začal zajímat kvůli svému dědečkovi. Nabízí se neodbytná myšlenka, nakolik jsou popisované události pravdivé a zda tito lidé vskutku žili. S ohledem na skutečnost, jak hluboce se Tardi zajímal o každou jednotlivost ztvárněnou v komiksu, lze předpokládat, že se příběhy pravdě přinejmenším blíží.

Jak jsem už naznačil, jednotlivé epizody nejsou pro čtenáře se slabým žaludkem. Při čtení To byla zákopová válka se nevyhnete vyobrazením zvěrstev (jakkoliv se zvířaty nemají co do činění a jsou zcela lidským konáním) – kupříkladu střílení do civilistů, bombardování vlastních vojáků jako motivace k další nesmyslné zteči, popravy za projevy slitování či strachu a další události, při nichž se svírá srdce.

Kresba Jacquese Tardiho je sice stylizovaná, na druhou stranu je tvořená s velkým smyslem pro detail, včetně drobností jako je skutečnost, zda by si důstojníci při polním soudu sundali kabáty. Ostatně jakkoliv lze každý panel rychle přečíst a přesunout se k dalšímu, byla by škoda nezastavit se a nepostřehnout, co trčí vojákům z kapes, jakým způsobem ohřívají maso v konzervě, co všechno se ukrývá v zatopeném krytu či v suti rozbombardovaných domů.

Již kresba zoufalého vojáka na titulní straně napovídá, že uvnitř čtenáře nečekají výjevy pouze fyzického utrpení – amputace, vyhřezlé vnitřnosti či pomalu umírající muži zapletení do ostnatých drátů. Duševní strádání odvedenců na frontě i jejich pozůstalých často působí ještě otřesněji.

Pro samotnou publikaci zvolili v Argu velký formát, který dává vyniknout ilustracím a umožňuje čtenářům lépe si povšimnout zmíněných detailů. I nadšenci zajímající se o prvoválečnou techniku, výzbroj a výstroj si tak přijdou na své. Rozsah knihy je spíše střídmý. Samotné komiksové epizody zabírají sto dvacet stran, na desítkách dalších najdete Tardiho skici, kresby a malby pro další média, včetně smutně proslulého časopisu Charlie Hebdo.

Nemůže být pochyb o tom, že To byla zákopová válka v sobě nese velmi silný pacifistický apel. Spíše než ilustrace utrpení na citlivé struny čtenářů hrají samotné popsané situace, jež k válce nevyhnutelně patřily a bohužel v různých obměnách patří dodnes. Jacques Tardi na vše upozorňuje s nesmlouvavou přímostí. Jeho dílo možná nevyvolá příjemné pocity, snad kromě vděčnosti za to, že většina z nás nic podobného nezažila, avšak je mementem, které je potřeba vnímat v každé době.

Název knihy: To byla zákopová válka
Autor: Jacques Tardi
Překlad: Richard Podaný
Nakladatelství: Argo
Místo vydání: Praha
Rok vydání: 2022
Vydání: 1.
Počet stran: 176
ISBN: 978-80-257-3706-4
Ediční řada: Argokomiks. Velká řada