Komiksy

Borgia

1 1 1 1 1 (1 hlas)
Komiksy
Vytvořeno 8. 5. 2014 3:00
Autor: Radovan Kolbaba
zena

V edici Mistrovská díla evropského komiksu od nakladatelství CREW vyšlo již sedm knih, žádná však nedokáže šokovat tak jako ta poslední. Borgia se sice na první pohled tváří jako historický komiks, ale jména rodu, proslulého všemi myslitelnými neřestmi, a kreslíře, známého prací na pomezí erotiky a porna, napovídají, že v tomto případě nepůjde o ledajaké dílo s historickou tematikou. Druhý pohled na obálku knihy a částečně odhalené ženské pozadí už nenechají nikoho na pochybách, že toto není čtivo pro běžného konzumenta Čtyřlístku.

 

komiksAutorem knihy Borgia je Alejandro Jodorowsky – chilský divadelní i filmový režisér, psycholog a autor komiksů. V edici Mistrovská díla evropského komiksu má už jeden zářez, a to knihu Incal. Kvůli tvorbě Borgiů se spojil s italským kreslířem Milo Manarou, mistrem komiksových děl, v nichž hlavní roli hraje sex. Nejinak je tomu i u Borgiů, a proto se stal Manara dokonalou volbou.

Hlavním protagonistou - slovo hrdina zde nelze použít - komiksu je Rodrigo Borgia, kardinál španělského původu žijící v Římě v dynamické renesanční době. Kniha sleduje jeho kariéru od chvíle, kdy se začal ucházet o papežskou tiáru, přes zvolení svatým otcem, až po jeho smrt. Kromě něj se Borgia zaměřuje na jeho nemanželské potomky, především dceru Lukrécii a syna Cesara.

Rodrigo Borgia, jež je po většinu knihy papežem Alexandrem VI., se představuje jako snad ten největší hříšník v dějinách křesťanského světa. Svatý otec se na jednu stranu nebojí zaklínat Kristem i důstojenstvím svého úřadu, na druhou jsou jeho levobočkové tím nejmenším z prohřešků, které má na svědomí. Borgia v komiksu vyhrožuje, lže, osnuje a nařizuje vraždy, smilní s ženami, muži i vlastní dcerou a intrikuje proti všem, kteří mu nejdou na ruku. Pokud má nějaký kladný rys, potom je to jeho důraz na rodinnou soudržnost, u papeže majícího dodržovat celibát věc nevídaná, kterou si však vykládá po svém a jen málokdo by ji označil za morální. Ostatně svoje děti využívá podobně jako všechny ostatní kolem sebe a plánuje jim jak kariéry, tak pro něj výhodné sňatky.

Jeho zkaženému charakteru odpovídá i příběh plný brutálního násilí i sexu ve všech jeho myslitelných, možná i nemyslitelných podobách. Často se i oba nejvýraznější rysy komiksu spojí, jako když Borgiův poskok Micheletto proklaje kopím těhotnou souložící ženu i jejího milence, nebo dekapituje jinou ženu během orálního sexu. Jodorowsky s Manarou jdou tak daleko, až se čtenář neubrání dojmu, že jde jen o předhánění se v nechutnostech bez jakéhokoliv významu. Zvláště později v knize to není ani nosné pro příběh, ani to neslouží k dokreslení atmosféry či povahy postav. Tento fakt velmi dobře ilustruje scéna na konci, kde Alexandr VI. dá jednoho ze svých rivalů narazit břichem na lůžko plné trčících hřebíků, a poté ještě s umírajícím mužem análně souloží.

Tyto a další výjevy vystihuje Manarova brilantní kresba. Italský kreslíř dokazuje svoje mistrovství v davových scénách - orgiích, bitvách i dalších, nebo při ilustraci obličejů a samozřejmě těl jednotlivých postav. Skvěle zvládl i stárnutí postav, především Rodriga a jeho dětí, a odraz silných emocí vepsaných do tváře.

Kniha samozřejmě neodpovídá historické realitě a nadsázka čiší snad z každé její stránky. S dějinnými událostmi i drby spojenými s rodem Borgiů nakládá Jodorowsky velmi volně a nebojí se měnit i zcela zásadní a jasně prokázaná fakta. Málokdo by patrně uvěřil, že se Rodrigo stal papežem díky useknuté hlavě významného šlechtice, sto padesáti uříznutým penisům a jedné nevěstce pro kardinála na prahu smrti. Za sci-fi lze potom označit efektní, avšak nepříliš věrohodné použití vynálezů nejslavnějšího renesančního mozku Leonarda da Vinci, během válečných výbojů Cesara Borgii. Nejen da Vinci, ale i řada dalších slavných renesančních osobností hraje v příběhu větší či menší roli. Pro Rodriga i Cesara pracuje Niccoló Machiavelli, proti Borgiům veřejně vystupuje charismatický Girolamo Savonarola a ze svých hříchů se vyznává Sandro Botticelli.

Přestože není děj komiksu reálný, nijak mu to neubírá na poutavosti. Renesanční prostředí i dokonale se hodící kresba Mila Manary provází dlouhý příběh zajímavých postav s vývojem charakterů, pokud lze o něčem takovém mluvit u tak bezcharakterních lidí. Jen málokdy se objeví hluché místo a čtenář takřka nedostane šanci nudit se. O to více zamrzí poměrně rychlý, až useknutý konec, vyprávěný bezskrupulózní pravou rukou Rodriga Borgii – Michelettem.

Součástí knihy je ještě doslov historika Stanislava Karlíka, který odpovídá na řadu otázek, jež mohou čtenáře během čtení napadnout, a především ukazuje historickou realitu v kontrastu s komiksovou fikcí.

Sečteno a podtrženo je Borgia výjimečným dílem, jež se vyznačuje dynamickým příběhem i úžasnou kresbou. Na druhou stranu nesmí čtenáři vadit ignorace historických faktů, a především desítky výjevů, které jsou určené pouze otrlejším povahám. Pokud však stále platí, že sex a násilí prodávají, byl by z Jodorowského Borgiů jistojistě nejúspěšnější seriál všech dob. Kam by se na něj hrabaly Hra o trůny nebo Borgiové s Jeremy Ironsem v hlavní roli.

JODOROWSKY, Alejandro. Borgia. V tomto souboru vyd. 1. Ilustrace Milo Manara. Praha: Crew, 2013, 207 s. Mistrovská díla evropského komiksu. ISBN 978-80-7449-209-9.