Aktuality

Dílo Václava Havla je od 12. října volně dostupné na internetu

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
Aktuality
Vytvořeno 31. 10. 2009 1:00
Autor: Alena Štouračová
vaclav havel 100x100
Na webových stránkách www.vaclavhavel-library.org naleznete od 12. října letošního roku přístupné dílo dramatika, esejisty a bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Tento digitální archiv s názvem Knihovna Václava Havla byl vytvořen podle vzoru amerických prezidentských knihoven, které nabízejí školám i veřejnosti poučení o jednotlivých amerických prezidentech a skrze ně o historických epochách, v nichž působili.

 

V USA totiž vznikla tradice, že jakmile prezident skončí svůj úřad, je ze zákona zřizována jeho prezidentská knihovna. Jde o jakési dokumentační centrum, kam jsou svezeny všechny jeho písemnosti. Prezidentská knihovna působí také jako společenské centrum, kde se konají literární večery či společenské akce. V budově knihovny se rovněž zřizuje výstava o konkrétním prezidentovi, jeho politice a jeho době.

vaclav havel Digitální Knihovna Václava Havla, jež je nejen v Česku, ale i v Evropě ojedinělým projektem, dokumentuje i propaguje život, dílo a myšlenky Václava Havla jako dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora české a středoevropské nezávislé kultury, vězně svědomí, vůdce sametové revoluce, československého a českého prezidenta či jedné ze světových morálních autorit dvacátého století.

„Smysl to celé má jedině jako žijící či živoucí organismus, který zaujímá své nepřehlédnutelné místo v celku veřejného a politického života. […] Knihovna musí něčím originálním být jako taková, sama o sobě, ve své každodennosti, jako trvale existující fenomén či místo.“

Václav Havel: Několik vět ke Knihovně Václava Havla. (Zdroj: http://www.vaclavhavel-library.org/; odtud jsou také převzaty obrázky.)

V digitální knihovně naleznete různé typy materiálů, které se Václava Havla dotýkají. Hlavní autor projektu, literární historik a kritik Martin C. Putna, zamýšlí postupně do elektronického archivu přidávat různé textové materiály, vzpomínky pamětníků, fotografie, artefakty, zvukové nahrávky anebo videa, jež jsou vztažené k osobě Václav Havla. V e-shopu knihovny si můžete zakoupit i Havlovy knihy.

Záměrem Knihovny Václava Havla je také vydávat Havlovy knihy, pořádat výstavy, organizovat debaty, kolokvia i menší konference, a to s cílem mapovat život a dobu Václava Havla, jeho rodiny a lidí, kteří se pohybovali v jeho blízkosti.

Počítejte s tím, že za využívání digitální knihovny zaplatíte poplatek, a to sto korun za roční členství a třicet korun za jednorázové využití.

Digitální Knihovna Václava Havla na svých webových stránkách odkazuje také ke stálé expozici s názvem Havel v kostce, jež je k vidění v pražské Galerii Montmartre. Na této výstavě, založené z popudu Dagmar Havlové, Karla Schwarzenberga a Miloslava Petruska, máte možnost zhlédnout nejen Havlovy autorské rukopisy nebo osobní předměty, ale také úryvky z Havlových textů, které jsou vybrané tak, aby zahrnovaly v kostce celé jeho dílo a všechny možné žánry. Naleznete zde tak eseje, básně, grafické básně, divadelní hry nebo aforismy.

Většina vystavovaných exponátů pochází od Václava Havla, některé dokumenty jsou zapůjčeny Památníkem národního písemnictví, Divadelním ústavem či Divadlem Na Zábradlí.

Galerie Montmartre dále vystavuje například fotografie z předlistopadové doby a z disentu nebo umění lidí z havlovského okruhu. Minimálně dvakrát do roka se zde pořádají diskuze a menší konference, jež jsou nějakým způsobem spojené s životem a myšlením Václava Havla.