Ukázky z knih

Ukázka z knihy: Slovníček pro těhotné

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Anotace knihy: Autorky, gynekoložky s bohatou praxí, vybraly nejčastější medicínské termíny, které souvisejí s problematikou těhotenství a porodu, a uspořádaly je do tohoto nevelkého, ale o to praktičtějšího slovníčku. Není v možnostech žádného gynekologa, aby dokázal všem těhotným pacientkám adekvátně a srozumitelně zodpovědět každý konkrétní dotaz. Také lékařské zprávy a laboratorní výsledky v těhotenské průkazce většinou na laika působí jako zašifrovaná zpráva o těhotenství. Proto věříme, že vám tato publikace pomůže samostatně se zorientovat v problematice těhotenství a porodu a usnadní vám přípravu na příchod děťátka.


knihaUkázka z knihy:

Předmluva

Hlavní motivací a důvodem pro vznik této netradiční publikace byl baby-boom a s ním související neutichající zájem žen o všechny informace týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí. Odborná gynekologicko-porodnická veřejnost poslední dobou upozorňuje na pozvolný pokles porodnosti, v praxi se však ambulance gynekologů i nadále zaplňují novými a novými těhotnými.
Podrobné (mnohdy legrační až absurdní) dotazy těhotných pacientek nás vedly k vytvoření publikace, která se pokusí o co nejsrozumitelnější vysvětlení základních a nejčastějších gynekologicko-porodnických pojmů i jiných odborných medicínských výrazů používaných v před- i poporodní péči. Musíme si uvědomit, že v ambulanci gynekologa se denně vystřídá značné množství pacientek, nejenom těhotných. Není v lidských silách ani možnostech žádného gynekologa, aby dokázal všem těhotným pacientkám adekvátně a srozumitelně zodpovědět každý konkrétní dotaz. To nemluvíme o situaci, kdy musí v jeden den gynekolog opakovaně odpovídat několika těhotným na tentýž dotaz.
To pak pochopitelně ztrácí slova, chuť i energii cokoliv dál vysvětlovat. Stává se naprosto stručným a používá převážně latinské výrazy. I přesto, že pacientce na dotaz odpověděl, těhotná žena se může cítit nespokojená, protože nic z toho nepochopila.
B
ěhem těhotenství se ženám lékařské nálezy a laboratorní výsledky zapisují do těhotenské průkazky (legitimace). Ta obsahuje spoustu specifických zkratek, kterým těhotná žena nerozumí (často ani lékaři jiných odborností) a neví, co přesně znamenají. Něco jako „zašifrované“ zápisy o těhotenství, které si těhotná žena nosí s sebou v kabelce. „Rozšifrovat“ tyto záznamy a odborné výrazy související s těhotenstvím, porodem a šestinedělím se pokoušíme v této publikaci věnované všem ženám – jak těm, které těhotenství teprve plánují, tak těhotným i maminkám po porodu.


amnion
Průsvitná plodová blána, neobsahuje nervy ani cévy, vystýlá tzv. amniovou dutinu, což je dutina děložní, pokrývá i pupečník a plodovou stranu placenty. Při nástupu porodu a tzv. zachovalém vaku blan provádíme při lékařském vedení porodu → dirupci – narušení amnia ostrým nástrojem k zajištění odtoku přední plodové vody; před tím lze provést amnioskopii. U jednočetného těhotenství amnion na ultrazvuku nevidíme, u vícečetného lze na UZ obrazu vidět jemnou, 1–2 mm „vlající přepážku“, což je u biamniálních dvojčat právě amnion.

amnioskopie
Prohlížení barvy plodové vody amnioskopem. Amnioskop je kovový nástroj s otvorem a osvětlením. Úkon lze provést pouze při prostupnosti děložního čípku více než jeden centimetr, normálně je plodová voda čirá, pokud je zabarvena dožluta, může se jednat o obsah bilirubinoidů při isoimunizaci plodu; pokud je nazelenalá či zelená, může jít o hypoxii plodu, zelenou příměs představuje smolka, kterou plod při nedostatku kyslíku vypouští ze střev do plodové vody.
Vždy posuzujeme pouze tzv. přední plodovou vodu, to jest vodu před plodem, většina plodové vody je zadní plodová voda. Výkon téměř nemá komplikace, ale vzhledem k dokonalejším technikám posouzení stavu plodu (→ UZ, kardiotokograf) se využívá mnohem méně než dříve.

anamnéza
Souhrn zdravotních a sociálních údajů o pacientovi, obsahuje rodinnou anamnézu, osobní anamnézu, údaj o operacích, alergiích, kouření, užívaných lécích, proběhlých hospitalizacích, u těhotenské anamnézy se zaměřujeme na nemoci, které by mohly ovlivnit současnou graviditu – diabetes, epilepsie, kardiovaskulární nemoci, onemocnění štítné žlázy a další endokrinopatie, stavy po úrazech pánve a páteře; dále na předchozí těhotenství, jak probíhala, jak probíhaly samotné porody i poporodní období, zaznamenáváme způsoby vedení předešlých porodů i váhy a pohlaví plodů i všechny důležité mimořádné údaje, které potřebujeme zdůraznit veškerému ošetřujícímu personálu – alergie, stavy po in vitro fertilizaci, krvácení v těhotenství apod. Tyto údaje většinou viditelně uvádíme na přední strany těhotenských průkazů.

anemie (těhotenská)
Těhotenská anemie je vlastně nepravou anemií (chudokrevností), vzniká naředěním krve (hemodilucí) neboli zvětšením objemu krevní plasmy. Liší se od netěhotenské tím, že vzniká až v průběhu gravidity, zejména ve 3. trimestru. Pokud je již těhotná anemická před graviditou, onemocnění se většinou ještě prohlubuje.
Diagnóza: Stanovuje se pomocí KO (krevního obrazu), kdy počet erytrocytů (červených krvinek) je pod 3,8 mil/mm3, hemoglobin (krevní barvivo) je pod 10 g/dl, hematokrit pod 32 % a železo v séru pod 40 mg/100 ml. U hraničních hodnot ženy většinou nemají klinické obtíže, u výraznějších nálezů může docházet k únavnosti, slabosti, poruchám soustředění.
Léčba: Preparáty železa v tabletách, při závažných nálezech krevní transfuze. Bez léčby anemie hrozí horší hojení ran po porodu, infekční komplikace, předčasný porod, zhoršená tolerance krevních porodních ztrát.


Knihu Slovníček pro těhotné vydalo nakladatelství Grada

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení