Soutěže: Literární soutěže

Přehled literárních soutěží

1 1 1 1 1 (124 hlasů)
pero
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní příběhů, fejetonů či básní, někteří se již dokonce osmělili a svá dílka publikujete buď na stránkách našeho magazínu, nebo na jiných literárních serverech. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určen tento přehled literárních soutěží, které právě probíhají. A pokud víte o nějaké zajímavé literární soutěži, která v tomto přehledu dosud chybí, neváhejte nám napsat na redakční mail.

 

Literární soutěže na rok 2017

 

 Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Výstaviště Lysá nad Labem a Nakladatelství Kaplanka Nymburk vyhlašuje u příležitosti čtrnáctého ročníku Polabského knižního veletrhu 2017 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Čertovská pohádka.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.

Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.

Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

V kategorii próza musí mít práce maximálně dvě normostrany (cca 3 500 znaků).

V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.

Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).

Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení, které se odehraje v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin na výstavišti v rámci čertovského hemžení, a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Nedostaví-li se autoři na vyhlašování, obdrží poštou pouze diplom. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.

Uzávěrka je stanovena na 1. říjen 2017

 

2. literární soutěž internetového magazínu Svět knih

Téma: sci-fi, fantasy

Rozsah povídky: libovolný

VýhryNa první tři výherce budou čekat zajímavé knižní odměny. Jejich povídky také zveřejníme na stránkách magazínu Svět knih. Ovšem to není vše. Prvních deset nejlepších povídek vložíme do krásného e-booku, který bude dostupný ke stažení na stránkách magazínu. Tímto výtvorem se budete moct pochlubit mezi svými kamarády, rodinou i přáteli na sociálních sítích. E-book bude doplněný o krásné fotografie a obrázky, které můžete také zaslat do naší literární soutěže. Obrázky, které zašlete a my je zveřejníme v e-booku také odměníme. 

Pošli svou povídku na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínu a v e-booku. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31. 7. 2017

 

Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

·         dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím

·         po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let

·         přiměřené dovednostem začínajících čtenářů

·         o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer

·         doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi

·         prózou či poezií

·         v českém jazyce

 Pořadatel Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním či jinak závadným obsahem. Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas. Díla bude posuzovat odborná porota. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let. Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. července 2017

 

Seifertovy Kralupy 2017

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Práce zasílejte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy Kralupy“

k rukám A. Levého

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V případě dotazů kontaktujte:

A. Levý, tel. č. 778 772 635,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2017

 

Poezie pro knihovnu

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vyhlašujeme soutěž 
poezie, v níž vítězné práce budou vystaveny v prostorách 
knihovny. 
Nenechte si ujít tuto novinku a příležitost prezentovat svůj literární talent. Pokud si přejete se zúčastnit v této soutěži, pošlete libovolný počet básní na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte váš věk, jméno a adresu.

Z obdržených příspěvků bude vybraných 10-15 nejlepších oceněno 
veřejným vystavením v Domě čtení v Ruské ulici v Praze. Soutěž 
má stanoveno téma a tím je „Fantazie a skutečnost“. Omezení, 
věková, rozsahu, nejsou stanovena.
 

Uzávěrka: 30. 4. 2017

 

Všude dobře, doma nejlíp

Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.Organizátoři soutěže: Městská knihovna Jablonné v Podještědía ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Kategorie:

·         Žáci 1. stupně základních škol

·         Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

·         Všichni starší věku základní školní docházky

Literární zpracování: Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.

Rozsah práce: Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2 strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,řádkování 1,5, program Word. Pro 3. kategorii: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).

 

Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno:

·         Jméno a příjmení autora, rok narození

·         Název díla

·         Uvedení soutěžní kategorie

·         Uvedení počtu stran literární práce

·         Přesná adresa bydliště

·         Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce)

 

ODESLÁNÍ PRACÍ: Mailem: na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: „Soutěž“. Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí. Osobně: na adresu Městská knihovna Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 23 nebo na výše uvedenou adresu ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za účasti sponzorů. Po předání cen proběhne workshop o psaní.

Uzávěrka: 30. dubna 2017

 

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Vyhlašuje: Památník Terezín

Téma: Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 18.4.2017

43.ročník soutěže TRAPSAVEC

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě,trampování a toulání po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: 

- OLDPSAVCI - PRÓZA

- OLDPSAVCI - POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěžitři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

- NAD 23 LET -PRÓZA

- NAD 23 LET -POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

- DO 23 LET -PRÓZA

- DO 23 LET –POEZIE

v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků,

budou autoři soutěžit v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru Word, OpenOffice atd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno akategorii, případně i adresu a věk.

Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům k dispozici zdarma.

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNKÁCH WWW.TRAPSAVEC.CZ, NEBO NA FACEBOOKU VE SKUPINĚ TRAPSAVEC

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE TRAPSAVEC JE O PŮLNOCI 28. ÚNORA 2017

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2017

Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským krajem, vstoupila do jedenáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Kořeny“ slavnostně představil 25. října v Památníku písemnictví na Moravě radní JMK ing. Jiří Němec. Prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let zasílat do konce března 2017 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje

Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Vyhlášení XI. ročníku: 25. října 2016

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932

Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.

Organizátory soutěže jsou Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, příspěvkové organizace a Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace. Slovanské hradiště, národní kulturní památka, bude 16. červnu 2017 hostit slavnostní vyhlášení vítězů spojené s jejich autorským čtením. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou výherci získat 1000 až 3000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let získá vítěz 6000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 4000 Kč. 

Uzávěrka soutěže: 31. března 2017

 

8. ANTALOGIE ČESKÉHO HORORU

Hledáme autory, kteří mají chuť se zapojit do projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra hororu S. Kinga). Dosud vyšly 1., 2.,3., 4., 5., 6. a 7. antologie českého hororu. 

8. antologie českého hororu bude věnována drabble povídkám, tj. dílům s limitovaným rozsahem, konkrétně - do 333 slov, včetně názvu povídky i jména autora. 

Termín uzávěrky pro zaslání děl je 17. 2. 2017. 

Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně se podívejte na webové stránky, viz -

http://artthriller.webnode.cz/knihy/. Kniha vyjde v březnu 2017.

Uzávěrka: 17.2.2017

Komentáře   

 
Romana
-10 můj životRomana 2011-07-02 04:09
Jsem malá sýkorka co létat nemůže,
ale pořád čekám kdy mi někdo pomůže.
Jsem samotná na stromě velikém,
koho postrádám ve svém srdci bolavém.
Svou mámu která mě opustila,
místo aby mě z láskou vychovala.
Otec si mě ale do péče vzal,
i když mi ve všem vždy lhal.
Létat mě také ne naučil,
do života mě tím ponaučil.
Já však po letu volném stále toužila,
a sama jsem se ne úspěšně o to mockrát snažila.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Romana
-7 můj životRomana 2011-07-02 04:11
Pokračování
Prosila jsem o pomoc bez lží a chamtivosti,
té už jsem prožila ve svém životě dosti.
Chtěla jsem jen človíčka který city mé by pochopil,
a za obě křídla mě pevně s láskou uchopil.
Do očí by se mi podíval,
a od srdce jen povídal.
Své pocity i zážitky,
klidně i životní zápletky.
Po tolika zklamání,
nikoho má duše už neshání.
Všechnu naději svou jsem ztratila,
i o letu volném už jsem sen neměla.
Však ses jednoho dne objevil tu,
v tu chvíli jsme řekli stejnou větu.
Jen věta jedna to nebyla,
ráda jsem tě poznala.
Je to asi jasné dostatečně,
že s tebou chci být věčně.
Jistá ale jsem,že to není sen.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kristyna
-9 Můj trapný životkristyna 2011-10-30 17:21
Můj život byl,nanic takový.Trapný,j á jsem.čekala tetu z Prahy,a já jsem zamávala,abyl to uplně někdo,jiný
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+3 Jedna soutěž chybíkroelh 2012-02-16 21:55
Ve výpisu soutěží pro rok 2012 chybí první ročník zcela nové literární soutěže pro studenty středních škol Ze šuplíku fantasie http://www.suplikfantasie.cz/
Hraje se o 3 tablety ASUS a další ceny
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2012-02-18 08:36
Děkuji za tip na soutěž, už je doplněna v přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Vladislav Kluska
0 Změna v zadání soutěžeVladislav Kluska 2012-03-06 09:47
Děkujeme za zmínění naší soutěže Ze šuplíku fantasie v tomto přehledu, jen bych rád upozornil, že jsme lehce změnili zadání - již není limit 9 000 znaků včetně mezer, ale 20 0000 znaků bez mezer.
Děkuji :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 RE: Změna v zadání soutěžeMarta Šimečková 2012-03-06 19:50
Děkuji za upozornění, zadání jsem už aktualizovala.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
kroelh
+1 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíkroelh 2013-03-28 15:01
A ještě jednou k Šuplíku - už je i druhý ročník, kde v porotě zasedne i Kateřina Tučková ;)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: RE: Jedna soutěž chybíMarta Šimečková 2013-04-07 15:50
Děkuji za info, soutěž je už doplněna :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Eriu
0 RE: Přehled literárních soutěží Eriu 2012-03-20 12:02
Ještě chybí také Žoldnéři fantasie a pár dalších z tohoto tématu :-) AI 2052, Daidalos...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
-1 RE: RE: Přehled literárních soutěží Marta Šimečková 2012-04-01 09:59
Eriu, moc děkuji, soutěže jsem už připojila do přehledu. Pokud máte ještě nějaké tipy na soutěže, budu ráda, když je sem napíšete.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-03 18:45
Fantastická povídka má uzávěrku o měsíc dřív, než je uvedeno v přehledu!!!
Překlep je také v roku uzávěrky u Ortenovy Kutné Hory, ale tam si to asi každý domyslí :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Leňule
0 RE: PŘEKLEP V TERMÍNU!!!Leňule 2012-07-05 19:37
Díky za rychlou opravu :-)...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Necronomicon
+2 I. Hororová soutěž NecronomiconuNecronomicon 2012-11-21 14:54
Trochu narychlo, ale kdo by měl zájem o hororovou literární soutěž, koukněte na http://www.horor-web.cz/clanky/i-hororova-soutez-necronomiconu.html
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Veronika
-1 Mrazivé vyhlídkyVeronika 2012-12-26 12:18
Dobrý den,
ráda bych Vás informovala o nově vypsané soutěži.
http://literatura-numeroun.blog.cz/1212/literarni-soutez-mrazive-vyhlidky

Děkuji za případné přidání do přehledu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Lax
0 SoutěžLax 2013-04-11 21:32
Dobrý den, chtěl bych vás upozornit na fantasy-scifi-h ororovou soutěž Cena Karla Čapka. Ta se koná každý rok, ale vy ji tu máte zmíněnou jen pro rok 2009.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
zajic
0 Halaszajic 2013-06-23 17:17
Zdar, nový ročník halase zdeš!
https://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase?ref=hl
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
petr ramík
-1 Bláznova zpověď,balada o promarněném životěpetr ramík 2013-07-06 14:25
.

Ztrácíš naději,jak dlouho co jsi přestal snít
poupě ten křehký květ,kde se skryl tvůj cit
usycháš,proč lásku svou nemůže mít
bez ní smysl svůj ztrácíš,už nechceš žít.
Kolabuješ,v té výhni umíráš
Slábneš,svůj dech nevnímáš
svůj život,jak moc ho proklínáš
a duši spálenou na popel máš.
Pálí,ten žár stále cítíš
jsi jak zvíře,nekonečno u bolestí trpíš
na věky prokletý,svůj osud sám nezměníš
zatracený v pekle,boha o pomoc prosíš.
Na kolenou klečíš,seš tak bezmocnej
pláčeš,proč si byl tak zlej
místo srdce,ťíží tě kámen tak tvrdej
u boha ke kterému se modlíš,pomoc nehledej.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Zdeněk Pavel Kranz
-8 Úžasný nápadZdeněk Pavel Kranz 2014-01-02 16:39
Je to opravdu úžasný nápad vypisovat soutěže s prošlou lhůtou pro podání, je to podle příkladu karlovarské losovačky. Správce toho servru by měl být vyznamenán cenou vydanou za Josefa II.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Erwien
+9 Odp.: Úžasný nápadErwien 2014-01-04 16:39
Ach bohové... To není záměrné vypisování starých soutěží, stránka se jen aktualizuje a přidávají se soutěže nové. Ty "prošlé soutěže" tu byly i v době, kdy byly aktuální. Za to, žes je objevil pozdě, správce opravdu nemůže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
David4564
0 Síla slovDavid4564 2014-10-01 10:52
Dobrý den,

dnes jsme vyhlásili novou literární soutěž na téma SÍLA SLOV o ceny v hodnotě 4000 Kč. Pokud někoho téma zaujme, více info zde:

http://www.kzamysleni.cz/literarni-soutez/
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Doporučujeme

Aktuality

 • Cena Česká kniha pošesté

  Aktuální informace z 28. 4. 2017 - tři nominované knihy - čtěte dále.

  Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  
 • Humbook 2017

  V loňském roce se uskutečnil první ročník literárního festivalu Humbook, který lákal především příznivce oblíbeného stylu Young adult. Pořadatelství se ujala nakladatelství Fragment a CooBoo.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Želvou proti zdi

  Ode dneška soutěžíme o knihu Želvou proti zdi z nakladatelství Mladá fronta. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení