Soutěže

Přehled literárních soutěží

pero
V některých z vás se možná skrývá dosud netušený talent na psaní příběhů, fejetonů či básní, někteří se již dokonce osmělili a svá dílka publikujete buď na stránkách našeho magazínu, nebo na jiných literárních serverech. Pokud rádi píšete a rádi byste se zúčastnili nějaké literární soutěže, pak je právě pro vás určen tento přehled literárních soutěží, které právě probíhají. A pokud víte o nějaké zajímavé literární soutěži, která v tomto přehledu dosud chybí, neváhejte nám napsat na redakční mail.

 

Literární soutěže na rok 2017

 

 Literární soutěž na téma Čertovská pohádka

Výstaviště Lysá nad Labem a Nakladatelství Kaplanka Nymburk vyhlašuje u příležitosti čtrnáctého ročníku Polabského knižního veletrhu 2017 tradiční literární soutěž, tentokrát na téma Čertovská pohádka.

Soutěž je vyhlášena ve třech věkových kategoriích: pro děti do 15 let, pro studenty do 18 let a pro dospělé nad 18 let.

Próza a poezie budou hodnoceny jako samostatné kategorie.

Zúčastnit se může každý autor s maximálně třemi pracemi.

V kategorii próza musí mít práce maximálně dvě normostrany (cca 3 500 znaků).

V kategorii poezie nesmí báseň při velikosti písma 12 přesáhnout jednu stranu A4.

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vybrané práce při zachování autorských práv použít libovolně v tisku či na internetu, bez nároku autora na honorář.

Každá práce musí mít v horní části první stránky (nikoliv ve formátu „záhlaví“) uvedené jméno autora, věkovou kategorii, adresu, telefon, mail a výrazně nadepsanou kategorii literární (próza, poezie).

Porota jmenovaná pořadateli soutěže práce vyhodnotí, v každé věkové kategorii udělí ceny. Ocenění autoři, případně i autoři dalších vybraných prací budou pozváni na slavnostní vyhodnocení, které se odehraje v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin na výstavišti v rámci čertovského hemžení, a odměněni kvalitními knižními cenami a diplomy. Nedostaví-li se autoři na vyhlašování, obdrží poštou pouze diplom. Sborníček z oceněných prací bude v elektronické podobě uveřejněn na www.vll.cz.

Literární práce posílejte na mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně poštou na adresu: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.

Uzávěrka je stanovena na 1. říjen 2017

 

2. literární soutěž internetového magazínu Svět knih

Téma: sci-fi, fantasy

Rozsah povídky: libovolný

VýhryNa první tři výherce budou čekat zajímavé knižní odměny. Jejich povídky také zveřejníme na stránkách magazínu Svět knih. Ovšem to není vše. Prvních deset nejlepších povídek vložíme do krásného e-booku, který bude dostupný ke stažení na stránkách magazínu. Tímto výtvorem se budete moct pochlubit mezi svými kamarády, rodinou i přáteli na sociálních sítích. E-book bude doplněný o krásné fotografie a obrázky, které můžete také zaslat do naší literární soutěže. Obrázky, které zašlete a my je zveřejníme v e-booku také odměníme. 

Pošli svou povídku na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínu a v e-booku. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31. 7. 2017

 

Soutěž SKIP pro spisovatele a ilustrátory KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – 10. ročník!

Přihlásit do soutěže je možné dílo, které je

·         dosud nepublikované a jehož vydání není smluvně vázané s jiným nakladatelstvím

·         po jazykové, literární, obsahové a výtvarné stránce vhodné pro děti ve věku 7-8 let

·         přiměřené dovednostem začínajících čtenářů

·         o rozsahu minimálně 20 000 a maximálně 30 000 znaků včetně mezer

·         doplněno minimálně 10 ilustracemi, optimálně 26 ilustracemi

·         prózou či poezií

·         v českém jazyce

 Pořadatel Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže díla s protiprávním či jinak závadným obsahem. Soutěžní dílo může mít jednoho autora textu a jednoho autora ilustrací, případně může mít jen jednoho autora obou složek. Za autora mladšího 18 let přihlašuje soutěžní dílo jeho zákonný zástupce, případně s tímto přihlášením alespoň vyjádří svůj souhlas. Díla bude posuzovat odborná porota. Při hodnocení bude brán zřetel na dodržení podmínek soutěže a rovněž na poetičnost, hravost, etický přínos textu nebo autorský nápad. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na webových stránkách SKIP ČR. Vítězný text bude vydán nakladatelstvím Triton jako ilustrovaná Knížka pro prvňáčka v dubnu 2018 v minimálním nákladu 30 000 výtisků. Autor textu i autor ilustrací obdrží honoráře ve výši 30 000 Kč. Licence na vydání díla bude poskytnuta jako výhradní po dobu 3 let. Soutěžní díla je třeba zaslat prostřednictvím služby http://www.uschovna.cz/ e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. července 2017

 

Seifertovy Kralupy 2017

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 22. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy. Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích, a to: 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku) a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou budou obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc nebo pdf. Zaslané práce se nevracejí.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2017.

Práce zasílejte na adresu:

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

„Seifertovy Kralupy“

k rukám A. Levého

Palackého nám. 1

278 01 Kralupy nad Vltavou

V případě dotazů kontaktujte:

A. Levý, tel. č. 778 772 635,

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 31. 5. 2017

 

Poezie pro knihovnu

Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze vyhlašujeme soutěž 
poezie, v níž vítězné práce budou vystaveny v prostorách 
knihovny. 
Nenechte si ujít tuto novinku a příležitost prezentovat svůj literární talent. Pokud si přejete se zúčastnit v této soutěži, pošlete libovolný počet básní na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Uveďte váš věk, jméno a adresu.

Z obdržených příspěvků bude vybraných 10-15 nejlepších oceněno 
veřejným vystavením v Domě čtení v Ruské ulici v Praze. Soutěž 
má stanoveno téma a tím je „Fantazie a skutečnost“. Omezení, 
věková, rozsahu, nejsou stanovena.
 

Uzávěrka: 30. 4. 2017

 

Všude dobře, doma nejlíp

Soutěž se koná pod záštitou spisovatelky a nakladatelky Mgr. Evy Koudelkové, Ph.D.Organizátoři soutěže: Městská knihovna Jablonné v Podještědía ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí.

Kategorie:

·         Žáci 1. stupně základních škol

·         Žáci 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

·         Všichni starší věku základní školní docházky

Literární zpracování: Bez omezení – libovolná próza (povídka, pohádka atd.) Zaslaná práce musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.

Rozsah práce: Pro 1. a 2. kategorii: Maximálně čtyři strany A 4 ručně psaného textu nebo max. 2 strany strojopisu formátu A4, font Arial, velikost 12,řádkování 1,5, program Word. Pro 3. kategorii: Pouze v elektronické podobě, maximálně 4 normostrany (30 řádků po 60 úhozech, cca 250 slov na stranu, řádkování 1,5).

 

Každá odevzdaná práce musí obsahovat průvodní list, na kterém bude uvedeno:

·         Jméno a příjmení autora, rok narození

·         Název díla

·         Uvedení soutěžní kategorie

·         Uvedení počtu stran literární práce

·         Přesná adresa bydliště

·         Mailová adresa nebo telefon (u dětí do 15 let – kontakt na zákonného zástupce)

 

ODESLÁNÍ PRACÍ: Mailem: na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: „Soutěž“. Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí, U Školy 98, 471 25 Jablonné v Podještědí. Osobně: na adresu Městská knihovna Jablonné v Podještědí, náměstí Míru 23 nebo na výše uvedenou adresu ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí

29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za účasti sponzorů. Po předání cen proběhne workshop o psaní.

Uzávěrka: 30. dubna 2017

 

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové

Vyhlašuje: Památník Terezín

Téma: Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

 

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

 

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. - 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

 

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace - školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304 411 55 Terezín tel.: 416 724 563, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Uzávěrka: 18.4.2017

43.ročník soutěže TRAPSAVEC

- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě,trampování a toulání po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: 

- OLDPSAVCI - PRÓZA

- OLDPSAVCI - POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěžitři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let

- NAD 23 LET -PRÓZA

- NAD 23 LET -POEZIE

v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let

- DO 23 LET -PRÓZA

- DO 23 LET –POEZIE

v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let

- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků,

budou autoři soutěžit v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce

- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu ZLATÉHO TRAPSAVCE

- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.

- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru Word, OpenOffice atd).

- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.

- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.

- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.

- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).

Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno akategorii, případně i adresu a věk.

Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.

Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.

- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim sbírky.

- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům k dispozici zdarma.

VÍCE PODROBNOSTÍ NA STRÁNKÁCH WWW.TRAPSAVEC.CZ, NEBO NA FACEBOOKU VE SKUPINĚ TRAPSAVEC

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE TRAPSAVEC JE O PŮLNOCI 28. ÚNORA 2017

 

SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY 2017

Skrytá paměť Moravy, literární soutěž pro mladé autory, zaštítěná Jihomoravským krajem, vstoupila do jedenáctého ročníku. Aktuální tvůrčí téma „Kořeny“ slavnostně představil 25. října v Památníku písemnictví na Moravě radní JMK ing. Jiří Němec. Prozaické soutěžní příspěvky mohou pisatelé ve věku 12-19 let zasílat do konce března 2017 na adresu Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad.

Soutěž: Skrytá paměť Moravy

Vyhlašovatel: Rada Jihomoravského kraje

Organizátoři: Muzeum Brněnska, příspěvková organizace, pobočka Památník písemnictví na Moravě a Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské hradiště v Mikulčicích, NKP

Vyhlášení XI. ročníku: 25. října 2016

Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 229 932

Informace o Skryté paměti Moravy i seminářích Krocení literární múzy naleznou zájemci na webových stránkách www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.cz a na Facebooku Skrytá paměť Moravy.

Organizátory soutěže jsou Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, příspěvkové organizace a Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, příspěvkové organizace. Slovanské hradiště, národní kulturní památka, bude 16. červnu 2017 hostit slavnostní vyhlášení vítězů spojené s jejich autorským čtením. Ač má soutěž ve svém názvu „Moravu“, je určena dětem a mládeži z celé České republiky. V kategorii od 12 do 15 let mohou výherci získat 1000 až 3000 Kč, v kategorii od 16 do 19 let získá vítěz 6000 Kč, za 2. místo 5000 Kč a za 3. místo 4000 Kč. 

Uzávěrka soutěže: 31. března 2017

 

8. ANTALOGIE ČESKÉHO HORORU

Hledáme autory, kteří mají chuť se zapojit do projektu Hledáme 100 českých Kingů (podle Mistra hororu S. Kinga). Dosud vyšly 1., 2.,3., 4., 5., 6. a 7. antologie českého hororu. 

8. antologie českého hororu bude věnována drabble povídkám, tj. dílům s limitovaným rozsahem, konkrétně - do 333 slov, včetně názvu povídky i jména autora. 

Termín uzávěrky pro zaslání děl je 17. 2. 2017. 

Pro bližší informace pište na mail editora Milana Kaliny, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , případně se podívejte na webové stránky, viz -

http://artthriller.webnode.cz/knihy/. Kniha vyjde v březnu 2017.

Uzávěrka: 17.2.2017


 

 

Literární soutěže na rok 2016 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MAGAZÍNU SVĚT KNIH

Internetový magazín Svět knih vyhlašuje první literární soutěže pro mladé autory, pisálky a milovníky prózy.

Píšete rádi povídky o lásce, přírodě, rodině, životě, fantasy světě, či jiném tématu? Přihlaste se do literární soutěže a pošlete svůj výtvor do 31. prosince 2016. Ty nejlepší povídky odměníme zajímavými cenami a zveřejníme na stránkách internetového magazínu Svět knih (http://svetknih.funsite.cz/)

Téma: libovolné

Rozsah povídky: maximálně do 5 stran

Výhry:

1.místo: Nejlepší ohodnocená práce získá knihu Jeden plus jedna (Jojo Moyesová) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

2.místo: Druhá nejlepší ohodnocená práce získá knihu Angelopolis (Danielle Trussoniová) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

3.místo: Třetí nejlepší ohodnocená práce získá knihu Oživené hroby (Karel Sabina) a publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

4.místo: Čtvrtá nejlepší ohodnocená práce získá publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

5.místo: Pátá nejlepší ohodnocená práce získá publikaci povídky na stránkách magazínu Svět knih a Lady magazin (http://www.top-magazin.cz/)

Pošli svou povídku na libovolné téma na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a získej zajímavé výhry a možnost zveřejnění tvé práce na stránkách magazínů. Nezapomeňte připsat k povídce také celé vaše jméno a adresu, abychom věděli, kam máme výhru zaslat.

Uzávěrka: 31.12.2016

 
LITERÁRNÍ CENA KNIŽNÍHO KLUBU
21. ročník ceny Knižního klubu – přihlásit lze dosud nepublikované prozaické dílo – novelu nebo román.
Další informace: http://lckk.cz/o-cene/aktualni-rocnik.html
MŮJ SVĚT
Kategorie:
a)    do 18 let – próza, poezie
b)    nad 18 let – próza, poezie
c)    nad 30 let – próza, poezie
Uzávěrka: 31. 12. 2016

„Na mnoho témat“
Pod záštitou sdružení Společně pro Neratovice vyhlašujeme literární soutěž v psaní povídek. Jak už název napovídá, témat k zamyšlení a inspiraci bude hned několik, a nebudou to jen tak ledajaká témata, protože soutěž je určena pro větší i menší lidi, stejně jako pro děti i dospělé.
Jedná se o následující kategorie:
1.    Děti a dorost ve věku 10-14,99 let.
2.    Skoro dospělí ve věku 15-19,99 let
3.    Dospělí starší 20 let
Každá kategorie bude mít svá témata:
Děti a dorost:
Šikana
Tři slepice
Pedofil
Učitelka
Skoro dospělí:
Piš, když máš protekci!
Jsem starý a všechny štvu.
Hasič
Pivní poezie
Dospělí:
Rybářské téma nebo o žrádle
Geronti nemají mušku
Děvka s jizvou
Přelí(é)zání ohradníku

1.    Posílejte jen prózu v jakékoliv formě, nejedná se o soutěž básní!
2.    Maximální délka příspěvku nesmí přesáhnout 4 normostrany nebo 7000 znaků.
3.    Za nedodržení kategorií nebude povídka připuštěna k hodnocení komise a tím pádem skartována. Jednotlivá témata by měla být leitmotivem děl, případně by se měla v celkovém vyznění jevit jako zásadní pro popsaný děj. Posílejte povídky, vypravování, reportáže, či cokoliv dalšího prozaického, co vás napadne, ovšem zpracujte svá díla v uměleckém duchu, abyste obstáli v konkurenci.
4.    Svá díla zasílejte do Mikuláše, teda 6. 12. 2016. Vyhodnocení soutěže proběhne ve Společenském domě v Neratovicích Na Tři krále 6. 1. 2017. Čas předávání cen bude upřesněn!
5.    Vítězové jednotlivých kategorií, stejně jako miniknihovny Soví budky, obdrží almanach nejlepších prací.
6.    Svá díla zasílejte na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Do předmětu uveďte: Literární soutěž "Na mnoho témat!"
V příloze ve formátu doc, docx či pdf nepište žádné identifikační znaky, práci zašlete pod jejím názvem. Do textu emailu doplňte své jméno či pseudonym, věk, název práce, vybrané téma a pro jistotu kontaktní email, kam vám sdělíme výsledek.

Uzávěrka: 6.12.2016

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ, NEJKRATŠÍ SCI-FI POVÍDKU
Soutěž o nejlepší sci-fi nebo fantasy povídku do 100 znaků.
Uzávěrka: 31. 12. 2016
Další informace: http://www.vanili.cz/scifi/literarni-soutez/

FACE2ART
Projekt Face2art vyhlašuje literární soutěž na volné téma – poezie, próza.
Kategorie:
a) od 13 do 17 let
b) od 17 do 23 let
Uzávěrka: 15. 11. 2016
Další informace: http://www.face2art.cz/index.php/pravidla

MACHAROVO PERO
Městská knihovna Kolín vyhlašuje 11. ročník literární soutěže na volné téma, které se vztahuje k městu Kolín.
Kategorie:
a)    1. -5. ročník ZŠ
b)    6. -9. ročník ZŠ
c)    Učiliště, střední školy, vysoké školy
Uzávěrka: 31. 10. 2016
Další informace: http://www.knihovnakolin.cz/co-se-chysta

ČESKÁ LUPA
3. ročník detektivní literární soutěže Česká lupa na téma “Sherlock, Colombo a ti druzí”.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 9. 2016
Další informace: http://www.tondamazac.cz/2016/03/ceska-lupa-2016/

HOROROVÁ SOUTĚŽ HOROR WEBU
Horor-web.cz vyhlašuje 5. ročník literární soutěže o nejlepší hororovou povídku na téma „Horor založený na pověstech“.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 9. 2016
Další informace: https://www.horor-web.cz/clanky/v-hororova-soutez-horor-webu.html

PRVOTINY
Knihovna města Olomouce vyhlašuje věkově neomezenou literární soutěž v oblasti prózy a poezie bez zadání tématu.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.kmol.cz/node/82

Máchovou stopou 2016
Knihovna K. H. Máchy vyhlašuje osmý ročník literární soutěže. Soutěž je určena:
1. středoškolákům
2. dospělým (studenti vysokých škol, absolventi atd. bez věkového omezení).
V obou kategoriích mohou soutěžící posílat pouze povídku o rozsahu maximálně 4 normostrany (1 normostrana čítá 1 800 znaků vč. mezer), tentokrát na volné téma. Soutěžní díla posílejte na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..   Přihlášeny mohou být pouze nepublikované texty.
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/machovou-stopou-2016

TACHOVSKÁ RENETA
Knihovna Městského kulturního centra Tachov vyhlašuje 7. ročník literární soutěže Tachovská Reneta na téma “Pokušení”.
Kategorie: nad 15 let
Uzávěrka: 31. 8. 2016
Další informace: http://www.tachovsko.com/tachovska-reneta-2016.html

KENYHO VOLEJ
Soutěž výhradně vodáckých povídek.
Kategorie: zúčastnit se může každý, kdo byl alespoň jedenkrát na vodě
Uzávěrka: 28. 8. 2016
Další informace: http://kenyhovolej.cz/soutez/

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POVÍDKU NA TÉMA NELEGÁLNÍ DROGY
Literární soutěž Národní protidrogové centrály ke 25. výročí její existence, ve spolupráci s Českou asociací autorů detektivní literatury (AIEP). Díla musí obsahovat drogový prvek a nikterak nesmí popularizovat životní styl spojený s užíváním drog.
Uzávěrka: 30. 7. 2016
Další informace: http://www.detektivka.com/

ROKLE ŠERÉ SMRTI
Pod záštitou Prague by night je vyhlášena literární soutěž hororových povídek. Téma není pevně určené, povídky by měly obsahovat strach z nadpřirozena.
Kategorie:
a)    do 18 let
b)    nad 18 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://praguebynight.eu/prague-by-night/page/53_rokle-sere-smrti-rozcestnik/

JAK SE HASILO PŘED 150 LETY
Generální ředitelství hasičského záchranného sboru vyhlašuje literární soutěž na téma: “Jak se hasilo před 150 lety aneb když nablýskané parní stroje vedly s ohněm líté boje”. Žánrem je komiks. Autoři mají pouze 3-5 obrázků na ztvárnění příběhu.
Kategorie:
a)    děti z mateřských škol a žáci prvního stupně ZŠ (cca 5-12 let)
b)    žáci druhého stupně ZŠ (cca 12-16 let)
c)    žáci středních škol (cca 16-20 let)
d)    tvořiví dospělí
e)    dobrovolní a profesionální hasiči
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.hzscr.cz/clanek/startuje-8-rocnik-souteze-davaji-za-nas-ruku-do-ohne.aspx

LITERÁRNÍ ČÁSLAV
Literární klub Dr.Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje literární soutěž na volné téma v próze a poezii.
Kategorie: nad 15 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.cmuz.cz/LKNB/aktualne.htm

Soutěž SIGu Literární tvorba
Téma: Staré cesty mladých žen
Sekce: próza (povídka), poezie
Uzávěrka: 30.6.2016
Další informace:
http://www.mensa.cz/volny-cas/zajmove-skupiny/literarni-tvorba/

ROKYCANSKÝ PÍSMÁK
Městská knihovna Rokycany vyhlašuje 17. ročník literární soutěže.
Téma:
a)    Den, kdy naposled vyšly noviny
b)    Omylem mě zamkli v muzeu!
c)    Jak svět vidí knihovníci?
Kategorie:
a)    Žáci 6. -9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://www.rokycany.cz/rokycansky-pismak-2016/d-880231/p1=911

NEW WEIRD
Pátý ročník soutěže v žánru New Weird.
Kategorie:
a)    do 15 let
b)    od 15 let
Uzávěrka: 30. 6. 2016
Další informace: http://sussanah.blog.cz/1601/new-weird-2016

ŽOLDNÉŘI FANTAZIE
Straky na vrbě a ASF Asociace Fantasy vyhlašují osmý ročník literární soutěže Žoldnéři fantazie – fantasy povídka.
Uzávěrka: 30. 06. 2016
Další informace: http://www.straky.cz/clanek.aspx?ArtID=92

BRNĚNSKÁ SEDMIKRÁSKA
Časopis Host vyhlašuje VIII. ročník básnické soutěže na téma „Brno, 27.nejlepší město na světě“.
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: http://kavarna.hostbrno.cz/brnenska-sedmikraska

SEIFERTOVY KRALUPY
Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje autorskou literární soutěž v rámci 21. ročníku Festivalu poesie a přednesu Seifertovy Kralupy. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly, maximálně 200 původních dosud nepublikovaných, česky psaných veršů. Jedena z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní. 
Kategorie:
a)    od 14 do 18 let (dovršených 30. 6. 2016)
b)    nad 18 let bez omezení
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: https://www.mestokralupy.cz/aktuality/1343

3. ČESKÝ THRILLER
Nakladatelství Ladislav Kocka, art thriller umožňuje přihlásit thriller o rozsahu maximálně 40 000 znaků k vydání v e-knize 3. český thriller.
Uzávěrka: 31. 5. 2016   
Další informace: http://artthriller.webnode.cz/news/a7-antologie-hororu-a-3-cesky-thriller/

VÝLET DO MINULOSTI
Městská knihovna Čelákovice vyhlašuje 10. ročník literární soutěže na téma „Výlet do minulosti“. Soutěží se v kategoriích próza, poezie, publicistika.
Kategorie:
a)    děti do 15 let
b)    mládež 15-18 let
c)    dospělí
Uzávěrka: 31. 5. 2016
Další informace: http://knihovna.celakovice.cz/

ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ – PRO RADOST A POTĚŠENÍ - LITERÁRNÍ PRÁCE
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. vyhlašuje XVII. ročník soutěže na téma „ Podzim – nejkrásnější období v životě i přírodě“.
Kategorie: senioři – próza, poezie
Uzávěrka: 16. 5. 2016
Další informace: http://rehounek-kaplanka.webnode.cz/products/literarni-soutez-pro-seniory-podzim-nejkrasnejsi-obdobi-v-zivote-i-v-prirode/

ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky vyhlašuje 6. ročník literární soutěže pro děti ze severní Moravy navštěvující základní školu nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia na téma “ Čerti a vynálezy”.
Uzávěrka: 16. 5. 2015
Další informace: http://www.certovskepohadky.cz/

POLABSKÁ VRBA
Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vyhlašuje soutěž pro všechny, kteří se cítí být seniory (“soutěž pro pamětníky”) na téma “Jak jsme si hráli”. Lze se ale zúčastnit i s příspěvkem na libovolné téma.
Kategorie: senioři
Uzávěrka: 14. 5. 2016
Další informace: http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/akce/polabska-vrba

BAMBINI LITERA
Společnost Skanska vyhlašuje literární soutěž pro děti na téma pohádka, do které se jakýmkoli způsobem promítne domov či rodina.
Kategorie: děti od 6 do 12 let
Uzávěrka: 10. 5. 2016
Další informace: http://reality.skanska.cz/cs-CZ/Bambini-litera/

PISÁLEK 2016
Městská knihovna v Klášterci nad Ohří zve k účasti na XIII. ročníku literární soutěže na volné téma.
Kategorie:
a)    Žáci od 13 do 15 let
b)    Studenti od 16 do 19 let
c)    Dospělí od 20 let a výše
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Další informace: http://knihovna.klasterec.cz/novinka.php?id=235

KNIHA TI SLUŠÍ
Liberecká knihovna vyhlašuje u příležitosti světového dne knihy soutěž a téma „Kniha ti sluší“.
Kategorie: neomezená
Uzávěrka: 30.04.2016
Další informace: http://www.kvkli.cz//index.php?id=3060

O STŘÍBŘITĚLESKLÝ HALMOCHRON
Sci-fi klub ANDROMEDA Plzeň vyhlašuje 27. ročník literární soutěže sci-fi povídek (upřednostňují se ty na téma cestování časem). Rozsah povídky je omezen na 40 normostran. Povídky se zasílají na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kategorie: neomezeno
Uzávěrka: 30. 4. 2016

PŘÍBRAM HANUŠE JENLÍNKA
Knihovna Jana Drdy Příbram vypisuje 20. ročník literární soutěže na libovolné téma  - próza a poezie.
Kategorie:
a) 12-15 let
b) 16-19 let
c) 20-23 let
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Další informace: http://knihovna.nyrany.cz/?p=2999

5. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ART CENTRUM BOTIČ
Občanské sdružení vypisuje 5. ročník literární soutěž pro děti, mládež, studenty a česko-slovenské seniory na téma: „Co mi pomohlo překonat můj nejtěžší okamžik v životě“.
Kategorie:
a)    6-11 let, poezie 25-50slov, próza 250 – 500 slov
b)    12-15 let, poezie 50 – 100 slov, próza 500 – 1000 slov
c)    16-20 let, poezie 100 – 200 slov, próza 1000 – 1500 slov
d)    česko-slovenští senioři, poezie 100 – 200 slov, próza 1000 – 1500 slov
Uzávěrka: 30. 4. 2016
Vyhlašování výherců a předávání cen proběhne 24.5 v 17.00 v Emauzském klášteře /refektář/, Vyšehradská 49, Praha 2. Účast všech účastníků soutěže nutná!!!
Další informace: http://www.artbotic.cz/literarni-soutez-2016/

CENA MAXE BRODA 2016
Společnost Franze Kafky vyhlašuje 22. ročník studentské literární soutěže o nejlepší esej.
Letošní témata:
Esej o povídce Franze Kafky Ortel (Uplynulo 100 let od jejího prvního knižního vydání)
Můj kandidát na prezidenta. Esej o prezidentství
Krize evropských hodnot? Humanita ve světle současného dění
Kategorie:
do 20 let
Uzávěrka: 25. 4. 2016
Další informace:http://www.franzkafka-soc.cz/clanek/cena-maxe-broda-2016/

STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ RECENZI NA SEVERSKOU KNIHU
Severská velvyslanectví v Praze a Skandinávský dům vyhlašují v rámci literární kampaně #ReadNordic soutěž o nejlepší recenzi na severskou knihu, která vyšla v českém překladu
Kategorie:
a)    studenti SŠ
Uzávěrka: 22. 4. 2016
Další informace: http://www.skandinavskydum.cz/studentska-soutez-o-nejlepsi-recenzi-na-severskou-knihu/

STRATENÉ PRÍBĚHY 2016
Slovenský portál Fantasy-svet.net pořádá V. ročník soutěže s mezinárodní účastí.
Kategorie:
a)    próza – volná/steampunk/fanfiction
b)    poezie – volná/fanfiction
c)    komiks – volný/steampunk
Uzávěrka: 21. 4. 2016
Další informace: http://www.fantasy-svet.net/novinka/PODUJATIE/2629/Literarna-sutaz---Stratene-pribehy-2016.html

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PAMÁTNÍKU TEREZÍN
Památník Terezín vyhlašuje XXII. ročník literární soutěže a XX. ročník výtvarné soutěže memoriálu Hany Greenfieldové na téma „Vyučování bylo přísně zakázáno!“
Kategorie:
a) žáci 6. -9- ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
b) studenti čtyřletých gymnázií, 5. -8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU    
Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit navíc i žáci 1. -5. ročníků ZŠ.
Uzávěrka: 18. 4. 2016
Další informace: http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/vzdelavani/souteze/souteze-2016

7. ANTOLOGIE HORORU
Nakladatelství Ladislav Kocka, art thriller umožňuje přihlásit horor (rozsah do 15 tisíc znaků, drabble do 333 slov včetně názvu dílka i jména autora – dle zadané fotografie) k vydání v knize a e-knize 7. antologie hororu.
Uzávěrka: 16. 4. 2015
Další informace: http://artthriller.webnode.cz/news/a7-antologie-hororu-a-3-cesky-thriller/

LITERÁTI Z NAŠÍ ČTVRTI II.
Literáti z naší čtvrti II. vypisují literární soutěž na téma „Svoboda jako dokonalost člověka“. Soutěž je vymezena literárním útvarem – esej nebo črta.
Kategorie:
a)    10-15 let
b)    16-100 let
Uzávěrka: 15. 4. 2016
Další informace: http://p3.literatiznasictvrti.cz/cz/soutez/literarni-soutez

MOJE VELIČENSTVO KNIHA
Ekocentrum Brno vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Hodnotí se celkový dojem, výtvarná a literární stránka, využití přírodních a recyklovaných materiálů, technické zpracování a originalita.
Kategorie:
 a) jednotlivci – MŠ; ZŠ 1. -2. roč., ZŠ 3. -5.roč; 2. stupeňZŠ (6. -9. roč.); Střední školy, gymnázia, střední odborné školy
b) kolektivy – MŠ; ZŠ 1. -2. roč., ZŠ 3. -5.roč; 2. stupeňZŠ (6. -9. roč.); Střední školy, gymnázia, střední odborné školy
Uzávěrka: 14. 4. 2016 v 18.30
Další informace: www.ecb.cz/velicenstvo_kniha/


 

Vyhlášení 7. ročníku literární soutěže KKKV

blok

Ani letos nezapomněla Krajská knihovna Karlovy vyhlásit v rámci Týdne knihoven další, tentokrát již 7. ročník Literární soutěže pro amatérské literáty z celé České republiky. Zúčastnit se jí může každý autor, který se literární tvorbě nevěnuje profesionálně a je mu více než 14 let.

Literárně-výtvarná soutěž KOMIKS NÁS BAVÍ!

rosteme

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou pro autorské dvojice KOMIKS NÁS BAVÍ!

Doporučujeme

Aktuality

 • Cena Česká kniha pošesté

  Aktuální informace z 28. 4. 2017 - tři nominované knihy - čtěte dále.

  Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  
 • Humbook 2017

  V loňském roce se uskutečnil první ročník literárního festivalu Humbook, který lákal především příznivce oblíbeného stylu Young adult. Pořadatelství se ujala nakladatelství Fragment a CooBoo.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Želvou proti zdi

  Ode dneška soutěžíme o knihu Želvou proti zdi z nakladatelství Mladá fronta. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení