Recenze: Knihy pro dospělé

Vzpurná královna

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Eleonora, dědička Akvitánského vévodství, se stala manželkou dvou králů, vládkyní dvou království, matkou pěti synů a pěti dcer, účastnicí mocenských vzpour a vojenských tažení. Je jednou z nejvýraznějších ženských osobností středověku a už od počátku ji obklopují dohady a smyšlenky, hanění i chvála.


knihaKniha Jeana Floriho je rozdělena do dvou části. V té první Flori seznamuje čtenáře se základními fakty, přičemž drží na uzdě bezpočet spekulací týkajících se bouřlivých období Eleonořina života, jejího charakteru a jejích vztahů. Eleonořin život, osekaný o soudy často zaujatých středověkých kronikářů i nápadité hypotézy novodobých historiků, působí jako holý strom stojící v mlze: ač byla královna aktivní, vlivná a všeobecně známá, přímé informace o ní vydají na málo – a to ještě Flori mnohé označí za nepodložené či zaujaté. Eleonora totiž ve své době budila emoce, a tak je těžké vyvážit přeuctivou chválu jejích dlužníků (čti: těch, jimž byla mecenáškou či vládkyní) a přísnou kritiku kronikářů znepřáteleného dvora. Zbývá tedy třídit a pečlivě posuzovat zmínky v textech o mužích v jejím okolí, pár podepsaných listin i ty neoblíbené spekulace, spojující jednotlivé články.

Co tedy o Eleonoře opravdu víme? Víme, čí byla dcerou, čí manželkou a matkou. Víme o její účasti na několika důležitých cestách, ať už do Svaté země, do Itálie pro synovu nevěstu nebo do Španělska pro vnučku, jež se měla stát nevěstou jiného. Víme, do jisté míry a s mnoha otazníky, o jejím vlivu v několika důležitých historických událostech, jako byl rozvod s Ludvíkem, vzpoura jejích synů proti Jindřichovi nebo správa anglického království při absenci Richarda.

Nevíme, jaká Eleonora byla, do jaké míry se na těch zlomech historie podílela, nevíme, jaké byly její motivace a pocity, které tak zůstávají autorům historických románů.

Druhá část knihy podrobněji rozvíjí sporné otázky, uvádí četné historické studie i původní prameny, podrobuje je kritice a vzájemné konfrontaci. Jedná se zde o témata, o nichž se vedou spory mezi historiky i literárními vědci, Flori se totiž zabývá i obrazem Eleonory v literatuře. Jakou úlohu měla Eleonora při antiochijském incidentu, který dost možná vedl k jejímu rozvodu, a co se tehdy vlastně stalo? Kam sahala její moc a byla vůbec nějaká? Proč je Eleonora spojována s rozkvětem dvorské kultury a dvorské lásky? Lze vysledovat spojitost mezi Eleonorou a postavou královny Guinevry?

Například v kapitole, která se věnuje posledně jmenovanému, sleduje Flori vzájemný vztah Plantagenetů a artušovské legendy. Tato měla jistý vliv i na běžný život a politiku. Autor se věnuje její christianizaci a „zneškodnění“ mytické konkurence nového vládnoucího rodu. Tak je třeba odstraněn ze hry Artuš, prý někde čekající, aby ve zlých časech přispěchal Britům na pomoc – za Plantagenetů se nalezl jeho domnělý hrob. Flori dále rozebírá možné souvislosti mezi mytickými a historickými postavami. Artušovská témata sama o sobě sahají do starší doby, v novém vnímání mýtu mohla však být postava Guinevry (popř. Isoldy či Melusíny) ovlivňována hojně propíranou osobností Eleonory, stejně tak mohla postava nevěrné Guinevry ovlivnit Eleonořin obraz v dílech soudobých kronikářů.

Flori zohledňuje studie historiků a různé přístupy, čtenáři objasňuje dobový kontext (např. sňatkovou praxi, aféru Abélarda a Héloisy). Text knihy doplňují rodokmeny Kapetovců a Plantagenetů, mapa a různá dobová vyobrazení.

Ačkoli jsem naznačila, že výsledné poznatky o Eleonoře se blíží sokratovské poučce o nevědění a nejistotě, přináší kniha množství informací, poznatků a materiálu, přičemž ony rozpornosti ve vnímání Eleonory jsou obzvlášť přínosné. V důsledku se vlastně prokazuje, že její osobnost budí dodnes stejně rozličné reakce, jako ve své době (i když tady lze podotknout, že taková už je věda, jež často reaguje na své předchůdce tím, že se jejich výsledky snaží relativizovat).

FLORI, Jean. Eleonora Akvitánská. Vzpurná královna. Vyd. 1. Praha: Argo 2014, 356 s. ISBN 978-80-257-1317-4.

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení