Recenze: Knihy pro dospělé

Japonská dívka rakousko-uherskou hraběnkou

1 1 1 1 1 (6 hlasů)
kvety

Zájem o historii snad nikdy neopadne. Nemám na mysli učebnicovou, takových lidí moc neznám, ale dobře zpracované téma zaujme zcela spolehlivě. Přesto, jak ukazuje praxe, existuje mnoho bílých míst, skrytých osudů, které stojí za to, aby se s nimi seznámila široká veřejnost. Jedním z nich je život hraběnky Mitsuko, Japonky, kterou osud zavál až do Jižních Čech. Její osobnost zaujala historičku umění a japanistku Vlastu Čihákovou Noshiro, která o ní a její rodině informuje různými prostředky.

 

knihaJaponka provdaná za rakousko-uherského aristokrata žijícího na území současného českého státu je samo o sobě dost zajímavé téma, bylo by však chybou, kdyby se autorka omezila jen na ni. Přestože kniha nese jméno Mitsuko, pojednává z velké části o jejím manželovi a jejích dětech. Právem. Zatímco Mitsuko může na první pohled svým exotickým původem a krásou svou rodinu zastínit, skutečným přínosem pro moderní Evropu byli její manžel Heinrich Coudenhove-Kalergi a syn Richard s prací věnovanou Panevropskému hnutí.

Vlasta Čiháková Noshiro vycházela z deníků, které Mitsuko před svou smrtí diktovala své dceři Olze. Na tento základ nabalila beletristickou složku a doplnila ji historickou, vycházející z literatury o osobnostech, vyskytujících se v ději, a z publikovaných prací Heinricha a Richarda. Způsob, jakým vznikaly deníky hraběnky Mitsumi, se přímo odráží i v knize. Zápisky nejsou kontinuální, jde jen o jakési útržky vzpomínek, které tato žena považovala za důležité, a na mnoha místech mohou být i historicky nepřesné. Toho si je dobře vědoma i autorka a jako pečlivá historička to v závěru připomíná. Podobně může být i zkreslený pohled na osobnost hraběte Heinricha. V knize je, nepochybně z velké části optikou své milující manželky, vylíčen jako dokonalý muž. Snad jen jeho pacifistické názory nesla trochu nelibě.

Kniha Mitsuko čtenáře provádí světovou historií od sklonku devatenáctého století až do hraběnčiny smrti v roce 1941. V dodatcích nalezneme i poznámky k dalším osudům dětí Heinricha a Mitsuko. Vlasta Čiháková Noshiro velmi dovedně spojila osudy rodiny s celosvětovými dějinami. Každou kapitolu datuje a v úvodu shrnuje význačné události, vytvářející celkový kontext.

Autorčin styl je poměrně jednoduchý, nepouští se příliš daleko na pole krásné literatury. Kniha je tak pouze mírně beletrizovaný životopis, což jí ale neubírá na poutavosti ani na významu. Přestože ve své podstatě je také o velké lásce, čtenář(ka) nemůže čekat velké činy, velká slova a vzdechy. Je tedy lépe předem k ní přistupovat jako k zajímavé a velmi čtivé historické knize.

Text je podřízen přehlednosti a historickým faktům. Příběh tvoří jen část knihy. Velkou roli hraje obrazová příloha, rodinné fotografie a obrázky míst, kde Mitsuko pobývala, oživující strohá slova. V dodatku nazvaném Mitsuko – japonská matka moderní Evropy? se dočteme shrnutí fakt o této hraběnce a také uvedení na pravou míru jejího označení za matku moderní Evropy, které lze považovat spíše na bonmot, než za skutečnost. Přehled členů rodiny Mitsuko a Heinricha Coudenhove-Kalergi zjednoduší čtenáři orientaci ve složitých rodinných vztazích zejména partnerů jejich sedmi dětí. Velmi užitečnou pomůckou je závěrečný jmenný rejstřík, který se neomezuje pouze na stručné uvedení jmen, ale ke každé historické postavě autorka uvádí někdy až dvoustránkovou informaci. Samozřejmostí je číslo strany, na které se postava v knize vyskytuje. Tak bohaté křížové odkazy dovolují čtenáři ponořit se nejen do příběhu hraběnky, ale i do ducha a vztahů tehdejší doby. Podobně jsou zpracované i informace o místech a dobových reáliích.

Kniha zkrátka splňuje vše, co se dá od seriózní publikace určené široké veřejnosti očekávat. Samozřejmě v některých detailech je možné najít drobné mezery, zvláště v místech, kde se autorka snaží dojít k tomu, jak se nesmělé japonské dívky stala tvrdohlavá a zatrpklá žena. Pro historičku zřejmě není jednoduché domýšlet si velké množství detailů, pro něž neexistují seriózní podklady.

Vlasta Čiháková Noshiro se neomezila pouze na knihu o Mitsuko, spolupracovala i na stálé expozici věnované hraběnce a její rodině na zámku v Horšovském Týně. V závěru se autorka zmiňuje o dalších plánech spojených se svou hrdinkou. Jsou ambiciózní a nezbývá než paní Čihákové Noshiro popřát hodně sil k jejich uskutečnění.

ČIHÁKOVÁ NOSHIRO, Vlasta. Mitsuko. 1. vyd. Brno: Jota, 2015, 448 s. ISBN 978-80-7462-709-5. 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Kamínek

  Ode dneška soutěžíme o knihu Kamínek z nakladatelství Albatros. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení