Recenze: Knihy pro dospělé

Kde je změna a proč ji vůbec hledat

1 1 1 1 1 (1 hlas)
drevo

Čtyři myslitelé a jedno téma. Co s budoucností, která se jeví neudržitelnou? Čekat na spásu? Čekat, že to vyřeší někdo, někde, někdy? I přes jisté výhrady jde totiž vysledovat, že nynější systém není zdravý, ba naopak, přetéká puchem smrtelné choroby. Nikomu neskládá účty, protože existuje převážně na úkor lidí. Kupodivu právě lidí. Bez jejich přičinění, bez jejich dovolení. Arogantně slouží jen nejvýše postaveným, protože je právě jen pro ně stvořen a vybudován. Kniha Volba lidskosti autorů Veroniky Sušové-Salminen, Michala Ruseka, Radomila Hradila a Sebastiana Chuma hledá odpovědi, nabízí možnosti, je jakýmsi průvodcem po probuzení vědomí, které nám tvrdí, že to „jinak nejde“, že systém pracuje tak, jak jsme si ho vybudovali, vypřáli, vycinkali, vysnili.

 

knihaNynější systém je elegantně shrnut do několika vět v závěru knihy slovy: Za minulého režimu nám bylo mnohdy ouvej, teď je nám v mnoha ohledech hej; ovšem je to „hej“, které je vykoupené „ouvej“ lidí v jiných částech světa, naším vlastním „ouvej“ v budoucích časech i velkým „ouvej“ naší krajiny, vody, půdy, zvířat, prostě přírody a Země.

A závěr knihy pokračuje, dalo by se říci, zbožným přáním: Je myslím naší povinností hledat „režim“, tedy uspořádání lidské společnosti, jejímž cílem nebude blahobyt na úkor někoho jiného, ale společný prospěch a rozkvět všech, a to nejen lidí. Bude to krok k dospělosti jednotlivých lidí i lidstva jako celku, neboť cesta od sebestřednosti k sociálnímu cítění a jednání je cestou dospívání a vyzrávání – vyzrávání k člověčenství, k lidství.[1]

Tradiční pravicový volič se právě chytá za hlavu a chystá se vykřičet do světa slova o zatracených komunistech, bolševicích a pomatencích. Za sociálním vyloučením vidí lenost, za metodou příjmu „z ruky do huby“ vidí neschopnost, za touhou po lepším světě vidí parazitismus, který chce bohatým brát a sobě dávat. Robin Hood a Jánošík v jednom. Neuvědomuje si, že jeho nový iPhone vyrobily ruce otroků kdesi v Asii, že jeho nasycenost je hladem jiných, někde, kdesi daleko, v necivilizovaném světě, v zemích, kde si lidé tu svou nuzotu užívají, protože nechtějí zamakat, nechtějí tomu něco dát, nechtějí změnit svůj osud tím, že začnou pracovat. Je vlastně děsivé, žít ve světě, kde je narození na jednom místě zázrak a požehnání, aby na druhém bylo katastrofou a pohromou jen proto, aby na tom prvním mohlo zůstat zázrakem a požehnáním. Stav existence vykazuje jistou nevyrovnanost, když jeden může arogantně využívat nuzoty druhých k vlastnímu obohacování a obohacení. A nemluvím o jedincovi, který se do systému vkulil bez vlastního rozhodnutí, ale o systému celkově, který toto dopouští a právě s tímto pracuje.

Kniha Volba lidskosti byla v mnoha částech zbytečně zdlouhavá. Čtyři myslitelé, nutno podotknout, že v lecčems spolu nesouhlasících, se často vraceli v „ději“, rekapitulovali řečené a dovysvětlovali již vysvětlené. Na čemž lze vysledovat jistá potřeba moderátora, který by diskutující řídil a hnal kupředu, nikoliv jen k přešlapování na jednom místě.

Přesto je v knize několik podnětných a moudrých myšlenek, o kterých čtenář může, ba přímo musí přemýšlet. Dočká se mnoha citelných pošťouchnutí, která mají potenciál změnit směr čtenářova života, nebo lépe jeho filozofii života, jeho pohled na existenci.

Záměrem knihy není to, aby čtenář bezmyšlenkovitě přikyvoval nebo odmítal, ale právě to, aby hledal, aby polemizoval, vymezoval se, hledal jiné a další cesty. Aby přistoupil na hru, která by mohla změnit budoucnost k lepšímu, protože, ať už z pravého či levého politického spektra, většina lidí vnitřně cítí, že není vše tak, jak by mělo být, tak, aby to mohlo fungovat i pro další generace. Pro mnoho dalších generací, nejen pro těch několik, které to naše řádění přežijí a bude jim určeno tu jen dopřežít. A taková změna nemůže přijít od politiků, ale od lidí, od každého jednotlivého člověka.

Může to být přemýšlení naivní, snad až jalové. Vždyť co je jeden člověk proti celému systému. Ale tady narážíme do zdi vlastní slabosti, která tvrdí, že to nejde, ono to prostě nejde. A proč by to nemělo jít? Určitě to jde. Stačí se jen zamyslet a chtít něco měnit.

[1] HRADIL, Radomil, Sebastian CHUM, Michal RUSEK a Veronika SUŠOVÁ SALMINEN. Volba lidskosti: Inspirace, vize, nové výzvy a souvislosti zítřka. Samotišky: Časoděj, 2014, 160 s. ISBN 978-80-905920-0-1. Str.156 

 

Doporučujeme

Aktuality

 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  
 • Cena Česká kniha pošesté - vyhlášení vítězů

  Aktuální informace z 11. 5. 2017 - vyhlášení vítězů šestého ročníku Ceny česká kniha - čtěte dále.

  Aktuální informace z 28. 4. 2017 - tři nominované knihy - čtěte dále. Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o 2 knihy Vycpaný barbar

  Ode dneška soutěžíme o 2 knihy Vycpaný barbar z nakladatelství Dybbuk. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, jedna z knih bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení