Recenze: Knihy pro dospělé

Úvod do studia historie dětství

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Dětství v dobách císařství je publikace z nakladatelství Ikar, která mě zaujala zejména historickým obdobím, na které se odvolává, ale také zvoleným tématem. Byla jsem především zvědavá, jak se autorky vypořádají s poměrně rozsáhlým obdobím ve třech společenských vrstvách na malém počtu stran (183). Vzhledem k podtextu: Domeček pro panenky a cínoví vojáčci jsem očekávala krátký stručný úvod do tématu a poté bohatý obrazový doprovod doplněný popiskami. Realita byla trochu jiná….


knihaSabine Fellnerová i Katrin Unterreinerová vystudovaly dějiny umění a historii na Vídeňské univerzitě. Prošly si praxí jako kurátorky sbírek i spisovatelky na volné noze. V nové publikaci se rozhodly svým čtenářům přiblížit fenomén dětství ve třech společenských vrstvách. První část představuje dětství v měšťanských domácnostech, následují děti dělníků, tedy z představených vrstev ta nejnižší, a poslední jsou děti v císařské rodině.  Již samotné rozvrstvení je trochu chaotické. Dala bych přednost postupnému zvyšování společenské vrstvy a s ní i kvality vzdělání. Tudíž bych začala dětmi dělnickými, navázala bych měšťany a skončila v císařské rodině. Vytkla bych také nepoměr, s jakým autorky problematiku představily. Císařským dětem je věnován nejhlubší vhled, o trochu méně pak dětem měšťanským. Děti dělnické jsou pak takřka „odbyty“ pár kapitolami, a především nedostatečnou pramennou základnou. Možná by bylo lepší prostřední část knihy zcela vypustit.

Musím bohužel vytknout také zmatené časové řazení příspěvků. Někde autorky přesáhnou rok 1900, za chvíli zařadí ukázku z počátku 19. století, někdy zajdou dokonce do století osmnáctého. Celkově není časová osa textu nijak pevně ohraničena, ani není nikde uvedeno, proč autorky zvolily právě toto období. Ano, můžeme říci, že osa je dána už v samotném názvu knihy, ale uvítala bych vysvětlení časového ukotvení u jednotlivých společenských vrstev. V každé části autorky střídají kapitoly, kdy řadí bohaté ukázky z dobových textů, a kapitoly, kde ukázky směřují k jedné konkrétní osobě. Dalo by se říci, že některé představují problematiku obecně a na dobových příkladech dokladují historická fakta, některé naopak přibližují situaci na jednom konkrétním jedinci. Čtenář se tak seznámí s Antonem Wildgansem, Adelheid Poppovou či v „císařské“ části s jednotlivými císařskými potomky.

Autorky chválím za to, že vybraly osoby, které se pohybovaly každá v odlišném prostředí a bylo tak možno prezentovat různé příklady a způsoby vzdělání a výchovy. Co však vytýkám je krajně nedostatečný rozbor ukázek. V „císařské“ části jsou ukázky dobových textů hodnoceny lépe, část měšťanská a dělnická však zcela postrádají kritický pohled. Na závěr mi také chybělo zhodnocení, co kniha přinesla či k čemu autorky dospěly, a to i v případě, že se nejedná o odbornou literaturu, ale o populárně naučnou publikaci. Trochu se mi nechce věřit, že jsou obě autorky vystudované historičky.

Když se však na knihu podívám pohledem čtenáře – laika, uznávám, že se jedná o velmi čtivou a zajímavou práci. I když bych i coby laik uvítala mnohdy zhodnocení či větší rozbor citovaných dobových dokumentů, můžu říci, že se autorky pokusily problematiku nastínit jednoduchým a čtivým jazykem. Pro toho, kdo dosud o dětství v době 19. a počátku 20. století nic nečetl, to může být příjemný úvod.  Pro čtenáře, který nebude hledat žádné další poučení, je knížka vhodná a bude se mu jistě líbit a snadno číst.

Abych se ještě vyjádřila k očekávanému obrazovému doprovodu. V publikaci přítomný samozřejmě je, ovšem je ho méně, než jsem čekala, fotografie jsou černobílé a popisky poměrně stručné. Svým způsobem ilustrují, co se dočteme v textu. Na vizuální prohlídku dětských hraček však bude třeba navštívit muzeum.

FELLNER, Sabine a UNTERREINER, Katrin. Dětství v dobách císařství: domeček pro panenky a cínoví vojáčci. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2014, 183 s. ISBN 978-80-249-2403-8.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o 3 knihy Oheň a voda

  Ode dneška soutěžíme o tři výtisky knihy Oheň a voda z nakladatelství Metafora. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, jedna z knih bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení