Recenze: Knihy pro dospělé

Hledání ztracené lásky na pozadí chilské revoluce

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
otisk

Impozantně napsaný detektivní román chilského spisovatele Roberta Ampuera, Případ Neruda, je již šestým dílem série, které vévodí chilský soukromý detektiv s kubánskými kořeny Cayetano Brulé.

 

knihaNa začátku knihy se spolu s Cayetanem ocitáme v Café del Poeta v chilském městě Valparáis. Pro knihu a její ohlas mezi čtenáři je určitě důležité, že všechna místa a historické reálie použité v knize odpovídají skutečnosti. Tento fakt podporuje ztotožnění čtenáře s hlavními postavami a jejím příběhem a je tedy vnímán určitě jako pozitivní. Ampuero využil rámcovou kompozici příběhu; vložil tedy do scény v kavárně stěžejní dějovou linii knihy, a to formou vzpomínky. Cayetano vzpomíná na svůj první případ, který byl spojen s držitelem Nobelovy ceny za literaturu Pablem Nerudou. Vzpomíná na Nerudu jako na člověka, spisovatele, ale také jako na politika. Spolu s tím rozvíjí fiktivní detektivní dějovou linii, o kterou se opírá jak obraz Nerudy, tak také historické události během chilské revoluce. Kompozice se uzavírá poslední kapitolou, kde se děj do této kavárny opět navrací a celý se uzavírá.

Sám autor byl celý život fascinován nejen svou rodnou zemí a její historií, ale také Nerudou. Básník byl jeho sousedem a neustálý rozruch, který kolem něj viděl, a zároveň mnohá tajemství, která byla skryta za zdmi jeho domu, malého Ampuera velice lákala. To ho později vedlo k napsání „Nerudova případu“.

Při psaní tohoto románu jsem zůstal věrný skutečným dějinám Chile mezi léty 1970 a 1973. Mou motivací byl obdiv, který k Nerudovi chovám, fakt, že jsem na něj byl zvědavý jako na souseda, a to, že se jeho osobní život prolíná s klíčovými okamžiky dějin dvacátého století. [1]

Autor však v žádném případě nechce básníka jen oslavovat. Jeho záměrem bylo ukázat jej jako člověka, jako přelétavého milence, který ale každou ženu miluje vášnivě a bezvýhradně a zároveň stále hledá tu pravou lásku. Také jej zobrazuje jako obratného diplomata a komunistu, který si však dokáže užívat pravého buržoazního života.

Jaké události v letech 1970 až 1973 v Chile vlastně probíhaly a měnily jej? V roce 1970 se stal chilským prezidentem Salvador Allende, socialista a přítel Pabla Nerudy. Allendeho vize znárodnění hospodářství však byla narušena vojenským pučem, v jehož čele stál generál Augusto Pinochet, který v roce 1973 v Chile nastolil diktaturu trvající až do roku 1990. A v těchto pohnutých dobách plných strachu jedněch a očekávání druhých se odehrává příběh Pabla Nerudy a Cayetana Brulého.

Co je na knize Případ Neruda tak fascinujícího? Pro někoho je to příběh slavného člověka a jeho posledních dnů před smrtí. Pro někoho je to jeho minulost, která vyplouvá na povrch během Cayetanova pátrání. Pro někoho je to také detektivní zápletka románu, ve které se Brulé snaží najít Nerudovu dávno zmizelou milenku. A v neposlední řadě je to také obraz chilské revoluce a vhledy do socialistických režimů na Kubě a v NDR.

Kniha je výjimečná spojením osobního příběhu Pabla Nerudy s důležitými historickými událostmi, které proběhly v Chile v letech 1970 až 1973. Nejedná se ale jen o fakta. Ampuero vycházel z doložených událostí z básníkova života, které popisují jeho osudové ženy ve svých pamětech. Ale na základě těchto prací a na základě jeho osobních návštěv ve všech Nerudových domech (z nichž jsou dnes muzea, zasvěcená básníkovu životu a tvorbě) Ampuero vytvořil napínavý fiktivní detektivní román o hledání ztracené lásky a údajné dcery, plný zvratů a překvapení, který určitě nadchne i čtenáře, jejichž prioritou jsou jiné literární žánry než detektivky.

Celkovému dojmu z knihy neuškodil ani dobře odhadnutelný konec Nerudova příběhu. Přečteno jedním dechem a vytvořena další motivace k tomu, naučit se španělsky a přečíst si další díly této detektivní série.

Nakonec je třeba citovat Roberta Ampuera:

(Neruda) zemřel na rakovinu, ale také ze žalu při pohledu na tragický konec svého politického snu. … Básně Pabla Nerudy, z nichž mnohé se zrodily v jeho valparaiském domě, se staly zdrojem inspirace pro budování spravedlivější společnosti. Jakožto jeho valparaiský soused jsem Nerudovi dlužil román, který by ho zobrazil v celém jeho lidském rozměru. [2]

[1] AMPUERO, Roberto. Případ Neruda. Vyd. 1. Brno: Host, 2014, 400 s. ISBN 978-80-7491-035-7. Str.387.

[2] tamtéž, str. 391. 

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení