Recenze: Knihy pro dospělé

Lidský rozměr prostituce

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
abstrakce

Snad žádné téma není v literatuře tak často zmiňované, jako láska. Někdy i prodejná láska. Ale proč používat eufemismus takového druhu. Ve své podstatě jde o prostituci. Podobného zjemnění se dopustil i Ludvík Němec, když svou knihu povídek nazval Láska na cizím hrobě. V jeho povídkách nejde ani tak o lásku, jako o sex a již zmíněnou prostituci.

 

knihaLudvík Němec svou sbírku otevírá povídkou Nějaké nebe. Čtenář, který není příznivcem čtení anotací nebo recenzí, v tu chvíli ještě netuší, oč autorovi jde. Hlavní hrdina František Horoščák je příznivcem lucidního snění, techniky umožňující uvědomělé prožívání snu a dokonce jeho řízení. Má pro to dobrý důvod. Představy se sexuálním podtextem ho neobyčejně uspokojují a rád by v nich došel až na samý konec. Jeho manželka, která si říká Evita, ač její jméno zní docela obyčejně Eva, má praxi psycholožky. Protože se jí manžel kdoví proč svěřuje i se svými nejintimnějšími touhami, realizuje bizarní a nepříliš pochopitelnou hru, v níž se poprvé objeví prostitutka Darja. Autor v této povídce vystupuje jako vypravěč, vstupuje do děje a ovlivňuje jej se samozřejmostí a lehkostí, občas děj posouvá podobný antickému principu Deus ex machina. Ještě výrazněji na této zásadě staví text v další povídce Dírka. Navíc v ní nalezneme prvky synchronicity představované postavou žebračky, objevující se u nádraží i později v pánském klubu. Opět se objevuje prostitutka Darja, tentokrát v trochu výraznější roli. Název rychlíku Rudolf Těsnohlídek koresponduje s poznámkami o životě a díle autora Lišky Bystroušky a dělá prostor pro téma sebevraždy. Koncepce povídkové sbírky Ludvíka Němce pomalu dostává jasné obrysy.

Vzpomínky stárnoucího hudebníka Stacha při vyšetření v nemocnici tvoří obsah povídky Rezonance. Darjina postava nabývá ostřejších kontur, čtenář je dokonce svědkem jejího zranění, které je - kromě jména – jakýmsi jejím poznávacím znamením, jímž ji autor uvádí do děje. Vždy zdůrazňuje jizvu na rtech i to, jak přitahuje pozornost a zvědavost mužů. Zmínky o sexu jsou intenzivnější, místy hraničí s pornografií. Postupně, jak nám autor o Darje prozrazuje více, mění se postava z anonymní prostitutky v člověka - ženu, která se prostitucí živí. Její citové výlevy a stesky na bídu své existence mimovolně ve čtenáři budí lítost.

Povídka Lůno je, pokud se postav týče, trochu složitější. Vypravěčem je opět autor, objektem, o němž vypráví, majitel domku, kam jezdí na letní byt. Není jednoduché označit toho či onoho za hlavní postavu, a navíc do děje opět razantně vstupuje Darja. Zda jako vypočítavá potvora, která chce přimět starého pána k prodeji domu, či jako samaritánka, to nechť si rozhodne čtenář sám. Na několika stránkách se Ludvík Němec rozepisuje o žalostném stavu některých aspektů současného světa, hlavně vztahů mezi mužem a ženou. Podle něj se z něj stává oficiální kupčení ne nepodobné skutečné prostituci. Žena prodává, muž kupuje a tím demonstruje svůj společenský status. Touto úvahou, vloženou do úst jedné z vedlejších postav, prostituci relativizuje. Hlavní téma povídky, kolem něhož se pořád točí řeč, stojí v titulu, v textu však tak zjemnělé označení autor nepoužívá.

Závěrečnou povídkou je Vybřežení. Dva vodáci nedbající ohavného počasí sjíždějí řeku, na mostě nad nimi stojí Darja. Dialog vodáků či fiktivní trialog všech tří postav je napsán ve formě scénáře, který nepotřebuje žádné scénické poznámky. V samotném závěru knihy prostitutka morálně vítězí nad sexistickými plky pronášenými hlavně Jarkem. Ale ani Luboš - druhý z vodáků - ve skutečnosti nechápe, proč Darja stojí na mostě s lahví šampaňského a proč posléze skočí do řeky. Její slova může slyšet pouze čtenář a jen on pochopí její smutek.

Knihu Láska na cizím hrobě tvoří pět komponovaných povídek vzájemně propojených postavou prostitutky Darji a tématem sexu. Autor si nebere servítky, nesnaží se o sexu psát tak, aby neurazil čtenářův jemnocit. Používá vulgární výrazy, ale nepůsobí to jako snaha o laciný efekt. Autor je zároveň vypravěčem, jeho příběhy pojednávají o blízkých lidech, reálných i smyšlených. Přestože se děj odehrává v současnosti, mohl by být, až na některé detaily, situován do jiné doby i místa. Bude se líbit zejména milovníkům syrových a nepřikrášlených textů, kterým nevadí množství vulgárních výrazů.

NĚMEC, Ludvík. Láska na cizím hrobě: románky. Vyd. 1. Ilustrace Martin Groch. V Brně: Druhé město, 2013, 250 s. ISBN 978-807-2273-348. 

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení