Recenze: Knihy pro dospělé

Románová fikce

1 1 1 1 1 (4 hlasů)
il

Jihočeský rod pánů z Rožmberka probouzí fantazii nejednoho spisovatele. Příběhy o Vilémovi a Petru Vokovi se staly legendami nejen svým knižním zpracováním, ale i tím filmovým. Víte však, že tito dva velikáni měli sestru, jejíž život byl neméně zajímavý? Neklidná duše Evy z Rožmberka z pera Jiřího Hanibala přichází s poměrně zajímavým pohledem na tuto nevšední ženu.


knihaEva byla neobyčejné dítě, nerada se podřizovala vůli své matky Anny z Rogendorfu, chtěla žít podle vlastních pravidel. Proto utíkala z Krumlova a hrávala si s dětmi na Latránu. Svou nekonvenční povahu odmítala svázat pravidly, i když byla poslána na výchovu k Anně z Hradce, kde již vyrůstala její starší nevlastní sestra, Anna. S ní a s mladším Vokem ji pojila celoživotní láskyplná pouta.

Mnohem komplikovanější vztah však měla ke svému staršímu bratru, Vilémovi. Odmítala se podřizovat jeho autoritě hlavy rodu. Nesnášela jeho povýšené vystupování. A neuvěřitelně ji vztekalo jeho nabubřelé a sebevědomé chování. Celý svůj život s ním byla v permanentním konfliktu, ať již se jednalo o její dvě svatby, nezávislost či finanční zabezpečení, které jí byl povinen poskytnout.

„Zároveň chci při této příležitosti požádat oba své mladší sourozence, aby mi vykali a prokazovali mi jako hlavě rodu náležitou úctu a poslušnost.“
Mezi přítomnými zavládlo ticho. Eva pozorovala chvíli mlčky staršího bratra, jako by si nebyla zcela jistá, jestli jsou ta slova míněna se vší vážností. Podle Vilémova výrazu usoudila, že je tomu tak. Vilémova pýcha vzrostla již od uznání jeho plnoletosti a jmenování rožmberským vladařem, ale tohle bylo snad přece jen poněkud přehnané. [1]

Přiznám se, že mě kniha zklamala. Těšila jsem se na román plný zvratů a silných vášní, o nějž si životní osud Evy z Rožmberka přímo říká. Marně. Dějová linie si klade vyšší cíle, než je autor schopen naplnit. Obsáhnout celý její život v jedné útlé knize a postihnout její komplikovanou povahu je úkol prakticky nemožný. A Hanibal se jeho splnění ani nepřiblížil. Sice popsal celý její život od dětství do jejího skonu, ale na úkor příběhu. Přeskakuje období, která by pro spisovatele mohla být zajímavá, odbude je pár stránkami a dál se věnuje jinému tématu.

Netroufla bych si ani říct, že se jedná o příběh Evy, spolu s ní sleduje osudy Viléma a Petra Voka, kdy spadá do obvyklých zažitých klišé. Přestože na konci knihy cituje literaturu, z níž čerpal podklady pro svou knihu, měla jsem pocit, jako by si vygoogloval jména obou Rožmberků a na informacích z Wikipedie postavil svou knihu.

Zcela mu chybí znalost raně novověké společnosti. Mnohokrát zdůrazňuje, jak se Eva cítila rovna mužům, protože byla vzdělaná, ale o vzdělání žen ve šlechtickém prostředí nemá zjevně žádnou představu. Její porušování pravidel korunuje tím, že se jako mladá, svobodná dívka spustila hned s několika muži. A jejímu muži o svatební noci vůbec nepřišlo divné, že jeho nevěsta není panna. V době, kdy panenství bylo ženiným jediným majetkem a zaručovalo, že dítě, bude-li počato, bude skutečně jejího zákonitého manžela. Nehledě na to, že např. jméno pražského arcibiskupa je v knize zkomoleno. Ne jednou, ale několikrát, tudíž se jedná o jednoznačnou chybu autora.

Kniha postrádá vše, co by kvalitní historický román měl mít – dobrou znalost historických reálií, silnou dějovou zápletku, která by měla vygradovat v nosnou pointu. Neklidná duše Evy z Rožmberka je knihou, která nenaplnila potenciál, který jí sama Eva z Rožmberka nabídla.

[1] HANIBAL, Jiří. Neklidná duše Evy z Rožmberka. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2013. ISBN 978-80-242-3961-3. Str. 44-45

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Kamínek

  Ode dneška soutěžíme o knihu Kamínek z nakladatelství Albatros. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení