Recenze: Knihy pro dospělé

Rostliny luk a pastvin

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

Jste milovníci květin? Pak je tu právě pro vás kniha Lubomíra Hroudy – Rostliny luk a pastvin. Jde o fotografický atlas, který seznamuje čtenáře asi s 200 druhy cévnatých rostlin, které najdete na loukách, pastvinách, mezích nebo výslunných stráních. Knihu vydalo nakladatelství Academia.


knihaAtlas vyšel se záměrem seznámit čtenáře s krásou lučních druhů tak, aby knihu mohla používat široká kulturní veřejnost se zájmem o přírodu.

Úvodní kapitoly seznamují čtenáře s přehledem typů lučních a pastvinných porostů (včetně fotografií) a s různými typy rozmnožovacích mechanismů u rostlin. Každému druhu je pak věnována dvoustrana s jednou až čtyřmi fotografiemi; popis rostlin je stručný, založený na snadno poznatelných charakteristických znacích, zato doplněný informacemi o biologii a ekologii, zajímavostmi o způsobu opylování či údaji o jedovatosti rostlin. Místy vysvětluje i etymologii latinských či českých jmen. U mnoha druhů jsou pak zmíněny příbuzné a podobné druhy s charakteristickými rozlišovacími znaky nebo druhy podobné vzhledem, ale s odlišnou ekologií.

Atlas obsahuje většinou běžné luční a pastvinné druhy, které nepožívají druhové ochrany ve smyslu zákona o ochraně přírody, resp. Vyhlášky obsahující seznam zvláště chráněných druhů rostlin ČR z roku 2006. Přesto je zde zařazeno několik druhů (zejména orchidejí), které souvisle ubývají, a jsou tedy předmětem ochrany.

Kategorie kriticky ohrožených druhů mezi vyobrazenými zastoupena není. Mezi silně ohrožené druhy patří kosatec sibiřský, mečík střechovitý, prstnatec bezový, vstavač mužský, vstavač vojenský a vstavač kukačka. Kategorie ohrožených druhů je zastoupena druhy pětiprstka žežulník, prstnatec Fuchsův, prstnatec májový a jediným dvouděložným druhem tolije bahenní.

Rody a druhy jsou řazeny podle čeledí v pořadí odpovídajícím Klíči ke květeně České republiky (Kubát et al. 2002). Součástí titulku je u každého druhu zařazení do příslušné čeledi, květní vzorec a doba květu; u květních vzorců jsou používány obvyklé symboly, které naleznete v knize.

Kniha chce navázat na stanovištně orientované atlasy rostlin s perokresbami, které byly vydány v osmdesátých letech minulého století (prof. F. Hron, ak. malíř O. Zejbrlík). Atlas je určen nejen studentům biologie a jejich profesorům, ale všem milovníkům rostlin. Pokud kniha čtenáře zaujme, budou vydány další atlasy této řady (rostliny lesů, vod a dalších biotopů).

Ukázka z knihy:

Kohoutek je typickým lučním druhem od sušších sečených luk (Arrhenatherion), popř. střídavě vlhkých výživných luk (Molinion), po vlhké psárkové aluviální louky (Alopecurion) a louky pcháčové (Calthion). Při odvodňování luk je jedním z druhů rychle mizících; naopak vlhčímu synantropnímu lezení (příkopy apod.) se nevyhýbá. Rostliny nejsou jedovaté, dobytek je ale obvykle nespásá a v seně jsou považovány za bezcennou příměs.

Kohoutek má mnoho lidových názvů, obvykle podle typicky zastřihované koruny (střapeček, stříhané kvítí, pantličky atd.); strůjcem většiny českého názvosloví rostlin J. S. Preslem byl ale nazýván knotovka, jméno kohoutek mu dal až prof. F. Čelakovský v druhé polovině 19. století.
(HROUDA, Lubomír. Rostliny luk a pastvin. Praha: Academia, 2013.)

Knihu Rostliny luk a pastvin vydalo nakladatelství Academia

 

Komentáře   

 
Jiří V.
+1 Odp.: Rostliny luk a pastvinJiří V. 2013-10-09 12:17
Asi deset let se intenzivně zajímám o naše rostliny, ale "srstnatec bezový" jsem ještě nikdy neviděl. ;-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Jitka
0 Odp.: Rostliny luk a pastvinJitka 2013-10-16 14:18
Omlouvám se za překlep, ve wordu se mi název rostliny zřejmě přepsal. Má to být samozřejmě prstnatec bezový. Děkuji za upozornění. Krásný den!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 
 
Marta Šimečková
0 Odp.: Rostliny luk a pastvinMarta Šimečková 2013-10-16 15:49
Také děkuji za upozornění. Chybu jsem v recenzi opravila, aby nemátla další čtenáře :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení