Recenze: Knihy pro dospělé

Načo sú nám dejiny?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
dejiny

I keď ešte aj niekoľko rokov po rozpade spoločného federatívneho štátu vysielal Slovenský rozhlas obľúbenú motoristickú reláciu Pozor zákruta! aj do Českej republiky,  vývoj v mediálnom prostredí, najmä v akademickom, sa začal v oboch republikách postupne odlišovať. Ponovembrový vývoj v žurnalistickej edukácii si vyžadoval bezprostrednú orientáciu na iný typ odbornej literatúry, a pred touto úlohou stáli vysoké školy oboch krajín.knihaNapriek tomu, že východiskové podmienky v žurnalistickom školstve v Českej republike i na Slovensku boli rovnaké – predchádzajúca orientácia na sovietsku žurnalistickú školu, dozvuky straníckeho vplyvu na médiá, absencia nového autorského zázemia – , rýchlejšie a lepšie sa s prestavbou žurnalistickej edukácie vysporiadali v Českej republike.  Pozornosť sa tu sústredila predovšetkým na sprístupnenie diel svetových autorít z mediálnej oblasti, čo umožnilo vzelávací proces rýchlo doplniť potrebnou literatúrou.  Od prekladových textov (z ktorých dodnes profituje aj Slovensko) bol potom už len krok  k autorským vedeckým dielam, nezaťaženým minulosťou, pod ktoré sa podpisuje nová generácia mediálnych teoretikov.

Na Slovensku je tento proces pomalší, možno práve pre jazykovú prístupnosť českých prekladov sa prekladmi svetových teoretikov nikto systematicky nezaoberá, a tak sa súčasný slovenský autorský potenciál orientuje čiastočne na reedície starších, upravených textov a primárne, no nie systematicky, na pôvodné štúdie. Rozsahom sa z nich vymyká projekt Dejiny svetových novinárstiev, ktorý rieši  v rámci výskumnej úlohy Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda. Na prelome predchádzajúcich dvoch rokov sa tak zrodila ako prvý zväzok rovnomenná publikácia Dejiny svetových novinárstiev (anglického a amerického), ktorý z Českej republiky odborne recenzovala Barbara Köpplová.  Druhý zväzok, zaoberajúci sa vývojom francúzskeho a nemeckého novinárstva,  by mal vyjsť v tomto roku. 

Štruktúra oboch zväzkov je rovnaká – úvodnú časť tvorí žurnalistika v periodickej tlači (v prvej publikácii ju spracoval Juraj Vojtek), druhú žurnalistika v rozhlase (Imrich Jenča),  v televízii (Ján Višňovský), krajanská tlač (Pavol Holeštiak) a chronológia spracovaných dejín (podklady pripravovali všetci autori).  Obsiahla publikácia (448 s.) ponúka teda ucelený pohľad na vývoj jednotlivých médií, pričom, ako uvádza editor knihy, predkladaný text nechce byť len kopou faktov, aj keď bez nich si len sotva možno dejiny predstaviť.  Určený je, ako zvyčajne v takýchto prípadoch, predovšetkým študentom žurnalistických škôl, no i všetkým ďalším záujemcom. 

V tejto súvislosti je však asi na mieste položiť si otázku, kto by mali byť tí ostatní záujemcovia? A ďalšia, vyplývajúca z predchádzajúcej – je vôbec potrebné písať v dobe internetu takúto obsiahlu kroniku, navyše ak sa týka reálií, sprostredkovaných autorom predovšetkým z iných literárnych prameňov? Pokúsme sa teda odpovedať najprv na otázku, pre koho by mohol byť text zaujímavý. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že spracovaná problematika nemá s našim (a teda aj českým)  mediálnym prostredím (prirodzene okrem krajanských médií) takmer nič spoločné, možno akurát tak rovnako štrukturované médiá na tlačené a elektronické.  Kto sa však o problematiku masovej komunikácie zaujíma bližšie, určite vie, že historický vývoj médií je na oboch kontinentoch odlišný, ak sa v Európe napríklad elektronické médiá vyvíjali v štátnom záujme, v Amerike sa od prvopočiatkov stali predmetom podnikateľskej súťaže, a tak sa v podstate vyvíjajú až do súčastnosti.  Až oveľa neskôr sa tam objavilo vysielanie vo verejnom zájme, ktoré funguje s výraznou podporou štátu, teda s čímsi, čo je v našich republikách ostro kritizované. A pretože duálny vysielací systém na Slovensku i v Českej republike predstavuje kombináciu súkromných i verejnoprávnych záujmov, pre pochopenie ich vzťahov v kontexte vývoja je recenzovaná publikácia nepochybne prínosným textom. 

Aj odlišnosť autorských domicilov vo vzťahu k spracovávaným reáliám možno niekedy považovať za výhodu, nezainteresovaný pohľad môže mnoho faktov a udalostí radiť do nových kontextov.  Pozitívom publikácie je aj jej komplexnosť, dejiny médií sa totiž doteraz zvykli spracovávať zväčša podľa jednotlivých druhov médií, no a za novinku možno považovať aj zaradenie samostatnej časti o histórii krajanských médií, i keď tento text sa už o spoločnú česko-slovenskú históriu neopiera. 

Knihu Dejiny svetových novinarstiev vydala Fakulta masmediálnej komunikácije UCM

 

Soutěže

Aktuality

 • Program veletrhu Svět knihy 2018 je venku. Na co se můžete těšit?

  Na co se na letošním Světě knihy těšit? „Na Světě knihy nás letos čeká dost zajímavých věcí,“ říká Jiří Pavlovský z nakladatelství Crew. „Především tam budeme představovat sérii Znovuzrození hrdinů DC, největší komiksovou akci u nás, a i první tituly z téhle řady – a čím lepším začít, než Batmanem?“ 

  Číst dál...  
 • Kniha ti sluší 2018: Světový (tý)den knihy a autorských práv se bude slavit v knihkupectvích i knihovnách, zapojí se řada autorů i nakladatelů

  Další ročník osvětové kampaně Svazu českých knihkupců a nakladatelů Kniha ti sluší podporující českou knižní kulturu se blíží – od 23. do 29. dubna se bude slavit v knihkupectvích i knihovnách po celé České republice. Zapojí se do něj celá řada autorů i nakladatelů. Jedním z letošních témat je ochrana autorských práv. Pro všechny příznivce knížek a čtení je připraven dárek v podobě slevového kupónu na knihy, který bude během trvání kampaně uplatnitelný ve všech spřízněných knihkupectvích. SČKN připravilo také soutěž pro třídní kolektivy ze základních škol, kterou společně s dětskými autory Janou Klimentovou, Hynkem Klimkem a Tomášem Němečkem vyhlásí 23. dubna od 10.00 v Paláci knih Luxor. Tváří letošního ročníku se stal oblíbený youtuber Kovy.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení