Recenze: Knihy pro dospělé

Viete manažovať krízovú komunikáciu?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
zena

Aj na Slovensku už vyšiel preklad poslednej publikácie úspešného autora vzdelávacej literatúry z oblasti psychológie komunikácie Vojtěcha Černého Rétorika pro obchodníky  a pro běžný život. Do slovenčiny ju preložil Imrich Jenča, ktorý je v slovenskom vydaní knihy i spoluautorom scenára štyridsaťminútového výukového DVD.knihaVo veku prudkého rozvoja komunikačných technológií sa celkom prirodzene zvyšuje záujme aj o obsahovú a formálnu stránku ústnych prejavov, rétorika preto opätovne priťahuje autorskú i čitateľskú pozornosť.  Ak sa v nedávnej minulosti považovala za súčasť klasického vzdelania, dnes je nevyhnutným  predpokladom každého úspešného rokovania a vyjednávania. Vojtěch Černý, klinický psychológ, nie je v tejto oblasti žiadnym nováčikom, pripomeňme jeho publikácie Prodejní techniky, Řeč tela, Jak jednat s různymi typy lidí. Ak výpočet Černého autorskej činnosti doplníme krátkym prehľadom ďalších profesijných aktivít – psychotereapeut, kouč manažerského vzdelávania, lektor, poradca a tréner mediálnych techník – je zrejmé, že čitateľa oslovuje nielen teoretik, ale i skúsený praktik. Je to napokon poznať z obsahu samotnej publikácie – vymedzeniu pojmu rétorika a náčrtu jej historického vývoja venuje dve kapitoly, v piatich ďalšich sa zaoberá predovšetkým praktickou štylistikou ústneho prejavu, a to predovšetkým v kontexte techniky reči, prezentácie, riešenia konfliktov a vyjednávania. K teoretickému prehľadu by sme mohli zaradiť aj poslednú kapitolu, v ktorej autor (v českom i slovenskom vydaní v národných jazykoch) ponúka prehľad majstrovských rétorických vystúpení veľkých postáv minulosti.  Čitateľovi majú tieto ukážky priblížiť najmä prácu s jazykovými výrazovými prostriedkami, štylistiku a kompozíciu ústneho prejavu.  Do kategórie príkladov by sme mohli zaradiť aj rozsiahlu odvolávku na úspešnú knihu Dianny Booherovej Komunikujte s istotou, ktorá vyšla vo vydavateľstve Computer press v roku 1999.  Vojtěch Černý jednotlivé rady neselektuje, nekomentuje, no uvádza ich v heslách všetky.   Aj keď v pôvodnom texte ku každej rade autorka pridala aj komentár, mnohé sú zrozumiteľné i bez bližšieho vysvetlenia, a tak pre tých, ktorí publikáciu Dianny Boherovej nepoznajú, Vojtěch Černý vlastne ponúka knihu v knihe.

Keďže Černého Rétorika chce byť predovšetkým komunikačným manuálom, autor do nej zahrnul viacero praktických rád, ako si otestovať komunikačné schopnosti, ale i schopnosti rokovať a vyjednávať s obchodnými partnermi. Každá kapitola obsahuje niekoľko cvičení, ktoré pomôžu čitateľovi rýchlo si osvojiť potrebné vedomosti a návyky.  Na druhej strane však treba uviesť, že Černého text rozhodne nepatrí do kategórie populárnej a „lacnej“ literatúry typu „ako sa stať za päť minút geniálnym“.  Stačí sa rýchlo zorientovať v prehľade literatúry s niekoľkými desiatkami relevantných titulov; no už aj pri čítaní prvých stránok si čitateľ uvedomí, že bez trpezlivosti a sústredeného štúdia to asi nepôjde. 

Vojtěch Černý si dal za cieľ ponúknuť  text, ktorý zahrnie všetky aspekty pracovnej komunikácie. Možno povedať, že sa mu to podarilo aj v tých oblastiach, ktoré nie sú jeho vedeckou doménou. V kapitole Rétorika a technika reči sú zachytené všetky dôležité aspekty zvukovej stránky prejavu, a to od tvorby hlasu, cez artikuláciu, až po suprasegmentálne vlastnosti reči.  Záver textu o fonetike tvoria cvičenia, zamerané na efektívnu prácu s dychom.  Až prekvapujúco podrobná je tá časť publikácie, ktorá sa zaoberá kompozíciou a štylistikou prejavu – má názov Rétorika a prezentácia. Prehľad štylistických figúr by obstál aj v jazykovednej príručke, podobne výpočet štruktúr výstavby prejavov konkuruje podobným pasážam v učebniciach žurnalistiky. Za najsilnejšiu stránku publikácie Rétorika pre obchodníkov a bežnú prax možno však nepochybne považovať psychologické aspekty komunikácie, a predovšetkým „krízový manažment“ komunikácie, ktorý Vojtěch Černý podrobne opisuje v kapitole Rétorika v kontexte riešenia konfliktov, asertivity a vyjednávania.  Tu sa naplno prejavuje odborné zázemie a praktické skúsenosti autora. V tomto smere má čo povedať aj skúsenému a zorientovanému čitateľovi.  No a spracovanie  problematiky psychických bariér komunikácie budú určite vyhľadávať aj profesionálni používatelia jazyka.

Za akýsi „bonus komplexnosti“ možno považovať priložené DVD s videokurzom, zameraným na precvičovanie techniky dýchania, modulácie, dôrazu a tempa. Vzorové,  a ako uvádza autor i zľahka „crazy“  príklady, zahrali brnenskí herci z HaDivadla a divadla Polárka. Na scenári spolupracoval aj dlhoročný hlasový pedagóg Slovenského rozhlasu Imrich Jenča, ktorý v tejto oblasti ponúkol skúsenosti z prípravy rozhlasových redaktorov a moderátorov.  Publikáciu Vojtěcha Černého zrejme nebude čitateľ čítať na jeden dych. Je to skôr kniha do knižnice, odkiaľ si ju v prípade potreby vyberie každý, kto chce byť úspešný.

Knihu Rétorika pro obchodníky i běžný život vydalo nakladatelství Computer press

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení