Recenze: Knihy pro dospělé

Melancholie věčného návratu

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
kral

Vybavil si onu scénu a otřásl se. Kwllova Ruka vymačkává život z ječícího a zmítajícího se Hanafaxe, který Corumovi v ničem ani trochu neublížil. Hukot plamenů. Mrtvoly. Slepá královna Ooresé se svou netečnou tváří. Kopec. Dým. A na kopci postava, která se na něj upřeně dívá. Postava zastřená náhlým chuchvalcem kouře. (Moorcock, M. Král mečů. Přel. S. Plášil. Laser-Books: Plzeň, 2010, s. 25)knihaKrál mečů od Michaela Moorcocka (*1939), britského spisovatele, je poslední z trilogie, které předcházejí tituly Kníže mečů a Královna mečů. Pro Moorcocka, coby autora fantasy, jsou vzájemně provázané epopeje příznačné a takřka všechny se sbíhají v postavě Věčného bojovníka, což je také název jedné z jeho slavných knih tvořené několika celky.

Moorcock píše velmi jednoduchým jazykem, pro nějž je typická melancholičnost obestřená tragikou, která se ponejvíce váže k osobě válečníka. Ten se v různých reinkarnacích navrací do polohy hrdiny, který proti své vůli, na straně dobra, bojuje proti zlu. V této trilogii jsou ony 2 bipolární faktory zastoupeny Zákonem a Chaosem, hlavní zápletka tedy stojí na klasickém principu jejich vzájemného konfliktu.

Moorcockův styl má neobvyklou poetiku připomínající somnabulní stav mysli. Při četbě, kdy se brodíte krví až po kolena, vám na mysli paradoxně vytane velmi barevná a v slunečním jasu utopená krajina jakoby z pohádky. A i pohádkový motiv samotný je do jisté míry přítomen.

Moorcock se čte snadno a rychle. Což je na jednu stranu klad, ale ten se lehce přerodí ve svůj vlastní zápor. Totéž se dá říct i o jeho knihách. Dobro se mísí se zlem a naopak. Moorcock rozehrává metafyziku multivesmíru plného bohů, čar a proměn časoprostoru. Zavádí nás do spousty dimenzí a jejich alternativních variací. A nad tím vším se vznáší tíživě trudnomyslná atmosféra. Věty jsou krátké a úsečné. Tím dodávají textu velmi osobitý rytmus. Někomu může přijít Moorcock svojí literaturou primitivní, ale pro něj skutečně platí, že v jednoduchosti spočívá krása. Může se mu vytknout nedostatečná nápaditost, ale Moorcock je zcela jistě originál. Je nutné si však uvědomit, že kniha jako taková obsahuje v sobě i hodnotu, která se v přeneseném slova smyslu ukrývá mezi řádky, a právě tuto až zenovou meditativnost jeho prózy bezesporu obsahují.

Zlo v celé sérii kolem Věčného bojovníka, a tedy i v případě trilogie věnované Vládcům mečů, je mnohem aktivnější než dobro a jeho síly se zdají být nepřemožitelné. Moorcock se dotýká svým pojetím podstaty vězící v otázce jeho obludného zdroje. Jako by lidé a jiné bytosti byli zlem posedlí ve smyslu Kainova znamení či dědičného hříchu. Zlo disponuje specifickou vnitřní logikou totální destrukce, v čemž jsou přirozeně zahrnuti i jeho pohunci, kteří i přesto v jeho jménu stále páchají ty nejhrůznější činy, jaké si lze jen představit, a někdy ani to ne.

Moorcockovy texty disponují dynamičností a rychlým spádem děje. Ten je až halucinační a na mysl nám přichází i přirovnání ke tripu po požití LSD. Protože právě takové doopravdy jeho prózy jsou. Daly by se označit přímo za psychedelické. Užívá archetypů a útočí na zavedené stereotypy. Možná náročnějšího čtenáře zcela neuspokojí, ale ani to nezmění nic na tom, že Michael Moorcock je velmi dobrý spisovatel s osobitým kouzlem.

Závěrem nás autor nabádá, abychom zavrhli falešné a titěrné bohy a nalezli to božské v nás samých. Míní tím to dobré, co v lidech je. Každý z nás totiž svádí svůj vlastní každodenní zápas dobra a zla po celou existenci. A svět takový, jak ho známe, se nezlepší, pokud s tím nezačneme sami u sebe.

Z moře výkalů vyrostlo množství obrovských zvířat, hnala se vzhůru, obracela své čtvercové rypáky k nebi a chrochtala, aby vzápětí opět zmizela pod hladinou.
Zjevila se bělorůžová pláň, na první pohled tvořená množstvím kamenů. Ale nebyly to kameny, pláň se celá skládala z mrtvol, všechny ležely úhledně vedle sebe, tváří dolů.

(Moorcock, M. Král mečů. Op. cit., s. 72 až 73)

Knihu Král mečů vydalo nakladatelství Laser-Books

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení