Recenze: Odborná literatura

Slovník nespisovné češtiny

1 1 1 1 1 (3 hlasů)
kniha 100x100
V běžné mluvě i v literárních dílech se často setkáváme s výrazy nespisovnými, k nimž řadíme dialekty, obecnou češtinu, argot, slang i profesionální mluvu. Tyto výrazy většinou nenalezneme ve slovnících spisovné češtiny. Přestože bylo napsáno mnoho dílčích prací pojednávajících o jednotlivých útvarech či poloútvarech nespisovného jazyka, na vydání slovníku, který by shrnoval lexikální materiál z celé oblasti nespisovné češtiny, jsme si museli počkat do roku 2006.

 

Tehdy vydalo nakladatelství Maxdorf Slovník nespisovné češtiny, který obsahoval 12000 hesel. Zanedlouho jej následovalo druhé vydání, které bylo doplněno o 2000 hesel a které je výsledkem práce kolektivu čtyř editorů, čtrnácti spoluautorů a dvaceti dvou konzultantů. Hlavní editor, Dr. Jan Hugo, v předmluvě tohoto aktualizovaného vydání upozorňuje na to, že slovník neobsahuje veškeré nespisovné výrazy a jejich významy, které se mohou lišit dle různých regionů. Můžeme tedy předpokládat, že se dočkáme další aktualizace.

slovnik nespisovne cestiny obalJedná se o výkladový slovník menšího rozsahu určený pro praktickou potřebu uživatelů. Nespisovné výrazy, které jsou v něm vysvětlovány, byly čerpány jak z živé mluvy, tak z literárních děl (např. z tvorby bratří Čapků, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého aj.; tyto výrazy převzaté z literatury bývají ve slovníku označeny speciálním znakem). Ve slovníku je zahrnuta živá slovní zásoba i výrazy, které postupně mizí či přechází do obecné, nebo dokonce spisovné češtiny (tyto můžeme nalézt i ve Slovníku spisovné češtiny, proto jsou v této publikaci označeny zkratkou SSČ). Nalezneme v něm tedy výrazy z argotu, mluvy světských, ze slangu vězeňského, vojenského, řemeslnického, železničářského, motoristického, cirkusového, hudebního, školního aj. Nechybí ani tradiční brněnská a ostravská městská mluva. Jako nespisovné jsou také hodnoceny vulgarismy a dialektismy, kterým je však v tomto slovníku věnována menší pozornost (důvodem je skutečnost, že o dialektech byla napsána již řada odborných publikací, připomeňme např. Dialektický slovník moravský F. Bartoše nebo Český jazykový atlas).

Jednotlivá hesla jsou řazena abecedně. Je u nich vysvětlen jejich význam, poté následují názorné příklady. Výrazy jsou vždy označeny příslušnou charakteristikou, neschází ani informace o jejich historii a etymologii, případně o jejich výskytu mezi hesly Slovníku spisovné češtiny. Abyste získali konkrétní představu o zápisu hesel ve slovníku, vybrala jsem dva příklady, jeden ze světské mluvy a druhý ze školního slangu:

čávosvět. dítě (mn. č. čávata), též v souč. vězeň. mluvě. Podzimek 1937, kdysi běžný argot. výraz, odv. čávoro nemluvně, čávalo hloupý, dětský; rom. čávo dítě, čhavoro malé dítě, děťátko (-oro je zdrobňující přípona)

rígostud. rigorózum, rigorózní zkouška. Já teď budu chodit na trénink akorát v pátek, musím se učit na rígo z interny.

Slovník obsahuje také několik stručných přehledů. V prvním jsou vysvětleny termíny spisovná, hovorová a nespisovná čeština i s útvary nenormativní češtiny. V dalším následuje krátké poučení o etymologii, tedy původu slov. Jako velice přínosnou spatřuji kapitolu, v níž se zájemci o další studium dané problematiky mohou seznámit s odbornými publikacemi, které byly napsány o českém argotu a slanzích. Těmto doporučuji také nalistovat seznam použité literatury, který je připojen na konci této publikace. Podrobně je také zpracována kapitola, v níž se autoři zaměřili na argot a jednotlivé druhy slangu. Nechybí ani obecné poučení o sběru lexikálního materiálu, který zde byl použit, a nezbytný seznam zkratek.

Slovník nespisovné češtiny přivítají všichni, kteří kromě jazyka spisovného chtějí poznat i jeho nespisovnou formu, která byla v dřívějších obdobích české jazykovědy buď zcela opomíjena, nebo se specializovala na jednotlivé útvary a poloútvary, nikoliv na celou oblast nespisovného jazyka.

Slovník nespisovné češtiny vydalo nakladatelství Maxdorf.


Čtěte také:

Slovník nespisovné češtiny již potřetí

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení