Recenze: Odborná literatura

Recenze: Petr Hladík – 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků

1 1 1 1 1 (0 hlasů)

Chcete pomocí her zatraktivnit výuku jazyků? Není to tak obtížné, na pomoc vám přichází Petr Hladík se svou knihou.


knihaAktivity v knize jsou na základě cílů rozděleny do šesti částí:
-aktivizující hry,
-seznamovací hry,
-konverzační hry,
-konverzační a gramatické hry,
-gramatické hry,
-hry pro rozvoj psaní.

Všech šest částí obsahuje úvod, ve kterém jsou dané aktivity stručně popsány. K čemu slouží, pro koho jsou vhodné, jaké jsou jejich výhody a zejména k jakému cíli směřují.

Součástí každé aktivity jsou tyto informace:
-čas – je pouze orientační, odvíjí se od velikosti skupiny a dovedností jednotlivých žáků,
-jazyková úroveň - značení podle Společného evropského referenčního rámce (např. A1, A2, B1), vždy je uváděna nejnižší možná úroveň, na které by žáci měli být,
-organizační forma - seznamuje s doporučeným uspořádáním práce a vhodným počtem žáků (např. skupinová práce, práce ve dvojicích, 3 a více hráčů),
-studijní cíl - blíže určuje cíle, ke kterým daná aktivita směřuje (např. seznámení žáků, řečové dovednosti, opakování slovní zásoby),
-pomůcky – přináší přehled o všech potřebných pomůckách pro danou aktivitu, k některým hrám jsou připojeny přílohy k vytištění (obrázky, otázky a různé kartičky), které jsou ke stažení na internetových stránkách nakladatelství Grada.
Většinu aktivit doplňují příklady, které pomáhají lepší představivosti a aplikaci v praxi.

Některé aktivity jsou doplněny variantami, jak hru lze přizpůsobit jinému než doporučenému počtu žáků nebo ji učinit obtížnější.

Autor připojuje také několik rad: vzbudit zájem žáků, srozumitelně vysvětlit pravidla, ujistit se, zda všichni rozumí, dostatek času pro aktivitu, neopravovat v průběhu aktivity chyby a na závěr zhodnotit samotný průběh i aktivitu jednotlivých žáků.

Ukázka z knihy

Konverzační hry – Chňapačka

Čas: 10 – 15 minut
Jazyková úroveň: A1+
Organizační forma: 1 a více hráčů, skupinová práce, plénum
Studijní cíl: poslech, porozumění, opakování slovní zásoby
Pomůcky: příloha (na stránkách nakladatelství), seznam slovíček k procvičování  (str. 65)

Jedná se o hru, která slouží především k upevňování slovní zásoby, tím, že ji žáci používají při této aktivitě. Žáci mají před sebou obrázky různých předmětů, případně reálné předměty. Hra nabízí variantu jednodušší i složitější. V jednodušší variantě vyučující říká názvy předmětů v cizím jazyce, v té složitější popisuje předmět v cizím jazyce bez použití kořene slova. Cílem žáků je, aby co nejrychleji daný předmět získali pro sebe. Vítězem hry se stane žák s největším počtem předmětů.

Všechny hry si může vyučující přizpůsobit věku žáků, jazykové vybavenosti žáků, případně i cíli a vytvořit si vlastní varianty. Aktivitu Chňapačka lze upravit také pro rozvoj řečových dovedností u menších dětí, kdy jedno dítě popisuje daný předmět v českém jazyce a ostatní děti se snaží daný předmět získat co nejrychleji.

Mgr. Petr Hladík, autor této zdařilé publikace, studoval v Plzni na Západočeské univerzitě magisterský obor Učitelství českého a německého jazyka pro střední školy. Zabývá se výukou německého jazyka, češtiny pro cizince, ale také metodikou výuky. Knihou 111 nových her pro atraktivní výuku jazyků navazuje na své dvě publikace, a to 111 her pro atraktivní výuku angličtiny a 111 her pro atraktivní výuku němčiny. Petr Hladík propaguje výuku formou her a stojí si za tím, že díky tomu je osvojení učiva efektivnější a také rychlejší.

Knihu bych doporučila všem, kteří se snaží o hravou formu výuky, bez rozdílu, na kterém vzdělávacím stupni učí a o jaký jazyk se jedná. Nezáleží na tom, jestli učíte angličtinu, ruštinu nebo češtinu. Hlavní je spousta nápadů a tipů, jak výuku vést a učinit ji zábavnější. Stačí si jen vybrat, který typ hry potřebujete, jestli se bude jednat o hru aktivizující na začátku výuky nebo hru zaměřenou například na gramatiku.

 

111 nových her pro atraktivní výuku jazyků
Autor Petr Hladík
Nakladatelství Grada
Místo vydání Praha
Rok vydání 2016
Vydání 1.
Počet stran 144
ISBN/EAN 978-80-247-5840-4
Ediční řada -

Do nakladatelstvíPorovnat ceny

Doporučujeme

Aktuality

 • Humbook 2017

  V loňském roce se uskutečnil první ročník literárního festivalu Humbook, který lákal především příznivce oblíbeného stylu Young adult. Pořadatelství se ujala nakladatelství Fragment a CooBoo.

  Číst dál...  
 • Cena Česká kniha pošesté

  Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Píseň z pytlíku na zvratky

  Ode dneška soutěžíme o knihu Píseň z pytlíku na zvratky z nakladatelství Argo. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení