Recenze: Odborná literatura

Jak my, Češi, vlastně čteme

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Čtení, čtenářská kultura či knižní trh jsou v České republice tématem mnoha nářků a domněnek. Často slyšíme, jak se u nás přestává číst, především mladá generace prý ztrácí díky výpočetní technice vztah ke knihám, že u nás vychází zbytečně moc publikací, nebo že digitální čtivo odsouvá do propadliště dějin to tištěné. Málokdy jsou tato tvrzení podložená relevantními argumenty, většinou jen odrážejí pocity toho, kdo je prezentuje. Pokud chcete vědět, jak je to tedy doopravdy, máte možnost.


knihaNárodní knihovna a Ústav pro českou literaturu AV ČR totiž společnými silami realizovaly v roce 2013 výzkum zaměřený na čtení a knižní trh v České republice. Získaná statistická data shrnul literární vědec Jiří Trávníček do knihy Překnížkováno s podtitulem Co čteme a kupujeme (2013), kde uvádí jak výsledky výzkumu a co z něj plyne, tak i další zajímavé údaje o čtení nejen u nás, ale i ve světě.

Jiří Trávníček je nejen odborníkem na slovo vzatým, ale též autorem mnoha publikací o literatuře a čtenářství u nás, včetně dvou předchozích knih vycházejících ze statistických reprezentativních šetření čtení v České republice, jejichž základem byly výzkumy v letech 2007 a 2010. Poslední výzkum na toto téma probíhal v květnu 2013 a jeho respondenty bylo 244 osob starších čtrnácti let, které odpovídaly na dotazník s 45 otázkami.

První kapitola dává čtenáři možnost nahlédnout na téma v širších souvislostech, protože stručně popisuje knižní trh ve světě, na evropském kontinentu i u našich sousedů. Ta další zase seznamuje s českým knižním trhem za pomoci čtyř hledisek a také slovy několika jeho osobností, které hodnotí současný stav trhu i další perspektivu. Třetí pak vysvětluje nejdůležitější užité pojmy a odpovídá na možné námitky vůči výzkumu čtení.

Zbytek knihy se věnuje především odpovědím získaným výzkumem a skutečnostem, jež z nich vyplývají. V oddílech s názvy Čtení a veřejné knihovny, Nabývání knih a knižní trh, Čas a Hodnoty však nenabízí pouze suchá statistická data, ale poukazuje na vývoj sledovaných veličin v čase i to, co v praxi znamenají. Témata šetření, například čtenáři a jejich rozložení, tvoří vlastní kapitoly s jasně danou strukturou. Na začátku jsou popsána východiska a předpoklady výzkumu, potom jsou čtenáři předložena samotná data a ta jsou následně interpretována. Na konci každé z kapitol je také velmi stručné shrnutí. Čtenář se díky tomu nemusí bát, že se ztratí v záplavě grafů a tabulek, protože vše je velmi jasně, občas i několikrát, vysvětleno. Výhodou knihy též je, že přestože jsou jejím základem sebraná statistická data, jedná se o čtivé a objevné dílo.

Poslední třetina knihy nechává promluvit respondenty a otiskuje jejich komentáře, jež jsou nad rámec samotného dotazníku. Pro někoho se může jednat o zbytečnou vatu, jiný ocení možnost přečíst si názory, které dotazovaní přidali. U každé poznámky je pohlaví autora a věková kategorie, do níž spadá. Závěr na sedmi stranách shrnuje nejzásadnější poznatky výzkumu, byť se může zdát zbytečný, neboť opakuje to, co již bylo, obvykle vícekrát, řečeno. Součástí knihy jsou též seznam užité literatury, na níž je odkazováno v poznámkách pod čarou, seznam grafů a tabulek, přehledné shrnutí v anglickém jazyce a především samotný dotazník, jejž oslovení lidé vyplňovali.

Překnížkováno je tedy kniha pro každého, kdo hledá odpovědi na otázky, co se vlastně u nás čte, jaké je procento čtenářů a jak intenzivně čtou, zda se liší náklonnost Čechů k literatuře s věkem, vzděláním či povahou práce, kolik knih se vydává, kolik se jich skutečně kupuje, kde jinde lidé shánějí čtivo a spoustu spoustu dalších. Nemusí se obávat, že se ztratí v záplavě dat či unudí k smrti statistikou, o které všichni od dětství víme, že je nuda, protože vše je důkladně vysvětleno a okomentováno čtivou formou. Někomu snad může vadit, že kniha o přibližně sto osmdesáti stranách i samotný výzkum opomíjejí audioknihy, i když na čtečky a internet nezapomínají, nebo že se v ní mnoho informací, včetně komentářů samotných respondentů, opakuje. I přes tyto drobné výtky brněnské nakladatelství HOST vydalo výbornou publikaci o stavu čtenářství a knižního trhu v České republice, která nezklame ani obsahem, ani formou.

TRÁVNÍČEK, Jiří. Překnížkováno: Co čteme a kupujeme 2013. 1. vyd. Brno: Host, 2014, 190 s. ISBN 978-80-7491-256-6.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o 3 knihy Oheň a voda

  Ode dneška soutěžíme o tři výtisky knihy Oheň a voda z nakladatelství Metafora. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, jedna z knih bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení