Recenze: Odborná literatura

Jak připravit dítě na školní docházku a jak vůbec poznat, že je na ni připraveno?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
il

Dvě otázky, které jsem vybrala do názvu své recenze, si pokládá snad každý rodič, jenž má doma předškoláka. Připojme k tomu ještě další: Co všechno má zvládat dítě v předškolním věku? Dokáže se soustředit? Jak se vyrovná s tím, že skončil čas her a nyní musí sedět na místě a poslouchat výklad učitele? Bude se umět učit? Bude stačit ostatním dětem, nebo naopak bude napřed a výuka ho přestane bavit? To jsou otázky, na které přináší odpovědi mnou recenzovaná kniha Je naše dítě zralé na vstup do školy?


knihaPoslední uvedenou otázkou jsem narazila na problém, kterým bychom měli u představení novinky z nakladatelství Grada začít. Jedná se o to, kdy je vůbec vhodné, aby dítě šlo do školy. Vědecky je stanoven šestý rok jako doba dostatečné zralosti pro vstup do školních lavic. Skutečnost je však značně odlišná. Některé dítě je připraveno již od pátého roku (ve výjimečných případech i dříve), pro některé je naopak vhodný roční i víceletý odklad. To je problém, který v daný okamžik řeší několik lidí najednou. V první řadě jsou to rodiče, kteří mají svého potomka směrovat (ne vždy tomu tak je) k dostatečné zralosti a jsou to oni, kteří mají hlavní starost, jak jejich potomek přechod zvládne. Ve druhé řadě jsou to učitelky mateřských škol, které s dětmi pracují podle zavedených osnov, a v poslední řadě jsou to učitelé základních škol, kteří dítě přijímají při zápisu do první třídy a mají na sobě tu obrovskou úlohu – pomoci prvňáčkům v jejich nové životní roli.

Když jsem knihu poprvé spatřila, věřila jsem, že ač Grada přináší především odborné publikace směřované lidem pracujícím v daném oboru, bude tato knížka hovořit především k rodičům. Až když jsem knihu držela v rukách a četla ji, pochopila jsem, že to není tak úplně pravda. Mohou ji samozřejmě využít i rodiče předškolních dětí, její obsah je však víceméně směřován opět k odborníkům, pedagogům, vychovatelům, případně asistentům pedagogů. Tedy těm, kteří s předškolními dětmi pracují ve předškolním/školním zařízení.

Autorkami publikace jsou PaeDr. Drahomíra Jucovičová a PaeDr. et Mgr. Hana Žáčková.  Knihu rozdělily na několik kapitol a ty pak na další podkapitoly. První z nich se věnuje charakteristice a vývoji dítěte v předškolním věku. Sleduje vývoj řeči, myšlení a pozornosti, ale také emocionality a sociálních dovedností dítěte. Následuje kapitola, která představuje školní zralost a připravenost. Jak by mělo být dítě fyzicky vyspělé, jakou by mělo mít duševní zralost a jak by mělo spolupracovat s okolím (s kamarády, s učiteli) – tedy aspekty sociální přizpůsobivosti dítěte. To jsou podle mého názoru kapitoly, které rodiče mohou číst, ale více budou užitečné učitelům, kteří s dětmi pracují v předškolním zařízení.

Pro rodiče může být přínosnější informace o zápisu do základní školy – kdy a jak probíhá, co budou po dítěti chtít. A v případě problémů pak mohou hledat odpovědi v kapitole o odložení školní docházky. Následující část knihy opět vnímám jako vhodnou spíše pro učitele – pojednává o rizikových faktorech, jež ohrožují úspěšnost dítěte v ZŠ, funkce důležité pro čtení, psaní a počítání, jaký význam má v životě dítěte hra; následují cvičení pro rozvoj schopností dítěte potřebných ke vstupu do školy. Velmi vhodná může být pro rodiče poslední kapitola, která stručně shrnuje veškeré informace a uvádí ty nejdůležitější poznatky. Každý rodič si tak může přečíst, co by jeho dítě mělo zvládat při přechodu do základní školy a v případě, že u svého dítěte vnímá nějaký problém, dohledá si v knize, o co se přesně jedná a jak má se svým potomkem pracovat, aby situaci zlepšil. Vzhledem k tomu, že učitelé a asistenti v mateřských školách často o problémech dětí s rodiči hovoří, může pro ně kniha být především vhodným doplňkovým materiálem. V přílohové části jsou také uvedeny pracovní materiály, stejně jako použitá a doporučená literatura.

Ať už jste tedy zvídavý rodič, nebo učitel mateřské školy, jistě knihu Je naše dítě zralé na vstup do školy? oceníte jako vhodnou pomůcku pro upřesnění problému dítěte a návodu/rady, jak s ním nadále pracovat, aby byl problém odstraněn. Velkým plusem je podle mě také čtivost a vstřícný přístup autorek, který pomůže rodičům snáze porozumět problémům.

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Je naše dítě zralé na vstup do školy?. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014, 141 s. ISBN 978-80-247-4750-7.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení