Recenze: Odborná literatura

Jak správně a účinně pracovat s lidmi, jež mají horší možnost adaptace?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
ruce

Nakladatelství Grada přináší pravidelně publikace, jež mají využití ve školách, na univerzitách i v běžné praxi. Často jsou to publikace vydané odborníky s hlubokou praxí a dlouholetými zkušenostmi, orientované vždy na konkrétní obor a jeho problematiku. Dnes si představíme publikaci Terapie ve speciální pedagogice, kterou spolu se širokým okruhem odborníků vydal Mgr. Oldřich Müller, Ph. D., a která může doplňovat některé předchozí tituly, především svým uplatněním v praxi.

 

knihaUčebnice, neboť tak by bylo jistě správné publikaci nazývat, je určena studentům speciální pedagogiky, psychologie, popř. dalších oborů, které se mohou s touto problematikou setkat. Dále je směřována odborníkům, kteří přicházejí do styku s tzv. znevýhodněnými osobami, což mohou být speciální pedagogové, sociální pracovníci, ale také učitelé základních a mateřských škol, popř. asistenti pedagoga. Právě s jedním asistentem pedagoga jsem měla možnost konzultovat kvalitu knih z nakladatelství Grada, jmenujme konkrétně Speciální pedagogiku v praxi nebo Dítě s mentálním postižením ve škole a mnohé další. Tato asistentka se věnuje ve své praxi autistickému chlapečkovi v mateřské škole a zároveň si rozšiřuje vzdělání. Využívá k tomu právě zmíněné knihy. Naši recenzovanou publikaci zatím nemá v praxi vyzkoušenou, ale věří, že bude stejně vhodná a využitelná jako ty již zmíněné.

Vraťme se však ještě k představení knihy. Má více než pět set stránek a je rozdělena do třinácti kapitol, které se dále člení na podkapitoly a ty ještě na další podkapitoly. Je tak dosaženo velmi podrobného a systematického dělení tématu, které se dohromady nemíchá, dává tak při studiu větší smysl a navíc, díky podrobně zpracovanému obsahu, je možno v případě nutnosti rychle vyhledat konkrétní problematiku. Autoři kladli důraz nejen na pečlivé vysvětlení teorie, vzniku a vývoje jednotlivých terapií, ale také jejich popisu a využití v praxi. V úvodní kapitole se čtenář/student seznámí s jednotlivými terapeutickými přístupy, přičemž nechybí ani doporučení na další odbornou literaturu. Následují jednotlivé terapie, které se detailně věnují svému využití u lidí/dětí se zhoršenou adaptací ve svém sociálním prostředí.

Postupně máme možnost získat nové poznatky o arteterapii, dramaterapii, teatroterapii, biblioterapii, poetoterapii, muzikoterapii, taneční terapii a terapeutickém tanci, o bazální stimulaci, o terapii orofaciální oblasti, lingvistice ve speciální pedagogice, o rehabilitaci, fyzioterapii a ergoterapii a konečně zooterapii, někdy také označované jako animoterapie. Logicky ne každý odborník bude využívat v praxi všechny zmíněné metody. Je však možné, aby si prošel klady a zápory všech a pro konečné využití si vybral ty, které mu jsou nejbližší nebo které může v rámci své praxe a práce se svými svěřenci vykonávat. Osobně mě nejvíce zaujala poslední zmíněná terapie – zooterapie. Je rozdělena na hiporehabilitaci, ve které se v praxi využívá kontakt s koňmi, dále canisterapii, kde je užíváno psů, a také méně známou felinoterapii, jež se zaměřuje na kočky.

Ač může být kniha zajímavá i pro laické čtenáře a pro širší veřejnost vůbec, její kvalitu a obsah ocení především již výše zmínění odborníci. O její oblibě a využití svědčí i to, že publikace není novinkou, nýbrž byla nyní vydána ve druhém, přepracovaném vydání.

MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 508 s. ISBN 978-802-4741-727. 

 

Aktuality

 • Víkend 3. - 5. března 2017 bude opět ve znamení knih!

  Ostravský knižní veletrh bývá každoročně první z akcí, které pravidelně sledujeme a o kterých čtenáře stránek www.vaseliteratura.cz informujeme. Jeho začátek v prvních březnových dnech evokuje představu jara, a i když čtení není závislé na ročním období, je jaro znamení obrody a nového začátku, který je dobré podpořit setkáním s literaturou a s lidmi okolo ní.

  Číst dál...  
 • Únorová Pevnost láká na zombíky

  Opět tu máme nový rok a s ním i první letošní Pevnost. Únorový výtisk tohoto časopisu láká svou obálkou na film Resident Evil, který v těchto dnech vstupuje do kin. Hlavní článek se věnuje právě této zombíkářské klasice a nezapomíná ani na několik knih S. D. Perryové. Rozhodně si zaslouží pozornost, protože patří k těm lepším kouskům ze světa herních příběhů.

  Číst dál...  

Doporučujeme

icon 10x10px eKNIHOVNA.cz – knihy, noviny, časopisy 24 hodin denně.
icon 10x10px KURZY ANGLIČTINY Navštivte ukázkovou hodinu zdarma!

Nové komentáře

Doporučujeme

icon 10x10px Atraktivní práce pro všechny, kteří si věří.
icon 10x10px SMS zdarma do všech sítí.

Soutěž

 • Soutěž o knihu Einstein a Einstein

  Ode dneška soutěžíme o tři výtisky knihy Einstein a Einstein nakladatelství Metafora. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení