Recenze: Odborná literatura

Jak správně a účinně pracovat s lidmi, jež mají horší možnost adaptace?

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
ruce

Nakladatelství Grada přináší pravidelně publikace, jež mají využití ve školách, na univerzitách i v běžné praxi. Často jsou to publikace vydané odborníky s hlubokou praxí a dlouholetými zkušenostmi, orientované vždy na konkrétní obor a jeho problematiku. Dnes si představíme publikaci Terapie ve speciální pedagogice, kterou spolu se širokým okruhem odborníků vydal Mgr. Oldřich Müller, Ph. D., a která může doplňovat některé předchozí tituly, především svým uplatněním v praxi.

 

knihaUčebnice, neboť tak by bylo jistě správné publikaci nazývat, je určena studentům speciální pedagogiky, psychologie, popř. dalších oborů, které se mohou s touto problematikou setkat. Dále je směřována odborníkům, kteří přicházejí do styku s tzv. znevýhodněnými osobami, což mohou být speciální pedagogové, sociální pracovníci, ale také učitelé základních a mateřských škol, popř. asistenti pedagoga. Právě s jedním asistentem pedagoga jsem měla možnost konzultovat kvalitu knih z nakladatelství Grada, jmenujme konkrétně Speciální pedagogiku v praxi nebo Dítě s mentálním postižením ve škole a mnohé další. Tato asistentka se věnuje ve své praxi autistickému chlapečkovi v mateřské škole a zároveň si rozšiřuje vzdělání. Využívá k tomu právě zmíněné knihy. Naši recenzovanou publikaci zatím nemá v praxi vyzkoušenou, ale věří, že bude stejně vhodná a využitelná jako ty již zmíněné.

Vraťme se však ještě k představení knihy. Má více než pět set stránek a je rozdělena do třinácti kapitol, které se dále člení na podkapitoly a ty ještě na další podkapitoly. Je tak dosaženo velmi podrobného a systematického dělení tématu, které se dohromady nemíchá, dává tak při studiu větší smysl a navíc, díky podrobně zpracovanému obsahu, je možno v případě nutnosti rychle vyhledat konkrétní problematiku. Autoři kladli důraz nejen na pečlivé vysvětlení teorie, vzniku a vývoje jednotlivých terapií, ale také jejich popisu a využití v praxi. V úvodní kapitole se čtenář/student seznámí s jednotlivými terapeutickými přístupy, přičemž nechybí ani doporučení na další odbornou literaturu. Následují jednotlivé terapie, které se detailně věnují svému využití u lidí/dětí se zhoršenou adaptací ve svém sociálním prostředí.

Postupně máme možnost získat nové poznatky o arteterapii, dramaterapii, teatroterapii, biblioterapii, poetoterapii, muzikoterapii, taneční terapii a terapeutickém tanci, o bazální stimulaci, o terapii orofaciální oblasti, lingvistice ve speciální pedagogice, o rehabilitaci, fyzioterapii a ergoterapii a konečně zooterapii, někdy také označované jako animoterapie. Logicky ne každý odborník bude využívat v praxi všechny zmíněné metody. Je však možné, aby si prošel klady a zápory všech a pro konečné využití si vybral ty, které mu jsou nejbližší nebo které může v rámci své praxe a práce se svými svěřenci vykonávat. Osobně mě nejvíce zaujala poslední zmíněná terapie – zooterapie. Je rozdělena na hiporehabilitaci, ve které se v praxi využívá kontakt s koňmi, dále canisterapii, kde je užíváno psů, a také méně známou felinoterapii, jež se zaměřuje na kočky.

Ač může být kniha zajímavá i pro laické čtenáře a pro širší veřejnost vůbec, její kvalitu a obsah ocení především již výše zmínění odborníci. O její oblibě a využití svědčí i to, že publikace není novinkou, nýbrž byla nyní vydána ve druhém, přepracovaném vydání.

MÜLLER, Oldřich. Terapie ve speciální pedagogice. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2014, 508 s. ISBN 978-802-4741-727. 

 

Soutěže

Aktuality

 • Nejkrásnější knihou roku se může stát celkem 55 knih. Které to jsou?

  Slavnostní vyhlášení Nejkrásnější české knihy roku 2017 je na spadnutí. Už 19. dubna budeme znát vítěze pyšnící se nejlepším grafickým, polygrafickým a ilustračním zpracováním. O titul zabojuje celkem 55 knih v šesti kategoriích. Patří mezi ně knihy jako Kůň a had, Humans of Prague nebo Veřejná tajemství. Seznamte se.

  Číst dál...  
 • Nominace na ceny Magnesia Litera za rok 2017

  Blíží se vyhlášení ceny Magnesia Litera za rok 2017. Jistě Vás zajímá, které tituly byly nominovány. V tiskové zprávě byly nominace již zveřejněny. Zde si je můžete spolu s fotografií některých nominovaných autorů prohlédnout.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Jarmila Glazarová: Vlčí jáma

  Jana, která osiřela po první světové válce, se dostává k adoptivním rodičům, kteří žijí ve Slezsku a jsou bezdětní. Jana se stává ošetřovatelkou své adoptivní matky, stará se o domácnost a snaží se své nové rodině být užitečná. Postupem času ale odhaluje tajemství tohoto nesourodého páru. Na první pohled totiž vypadají Klára a Robert šťastně, na ten druhý je ale vidět, že tento pár rozhodně šťastný není.

  Číst dál...  
 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  

Přihlášení