Recenze: Odborná literatura

Doba předbřeznová v zemích koruny české

1 1 1 1 1 (4 hlasů)
il

Velkolepý projekt nazvaný Velké dějiny zemí koruny české již čtenáři jistě znají. Řada knih je oblíbená nejen odborníky, ale i běžnými čtenáři, kteří se chtějí dozvědět něco víc o naší historii. Mnoho dílů této řady již bylo vydáno, včetně několika tematicky zaměřených publikací. Na sklonku roku 2013 vydalo nakladatelství Paseka díl XI.a, který je zaměřen na léta 1792–1860.


knihaTato doba je nazývána mnoha způsoby. V názvu recenze jsem použila termín „doba předbřeznová“. Slyšet bychom mohli také označení „pozdně feudální období“ či „raně liberální epocha“. Širší veřejnost pak bude jistě znát termín vztahující se více ke kulturnímu vývoji – „biedermeier“. Všechny tyto termíny označují dobu, která v mnohém znamenala počátek přerodu k moderní společnosti, jakou známe dnes. Dodnes také mnoho aspektů z tohoto věku přetrvává. Autoři knihy – Pavel Bělina, Daniela Tinková a Milan Hlavačka – stáli před obtížným úkolem. Včlenit do chronologicky postavené knižní řady dějiny tohoto období plného zvratů. Obtížnost mimo jiné tkvěla i v tom, že to nebyly jen dějiny národa českého. Na našem území dlouhodobě žily i jiné národnosti, které celkový vývoj dějin rovněž ovlivňovaly.

Kniha přináší pohled na historii od dob napoleonských válek až do revoluce v letech 1848–1849 a jejím následkům. Končí rokem 1860. Postihuje nejen pohled na dějiny v časovém sledu, ale snaží se také sledovat vývoj společnosti, mentality, národností a náboženství. Rozčleněna je na tři hlavy, přičemž první se soustředí na války s revoluční a napoleonskou Francií, druhá ukazuje přechod od osvícenství k moderní době a třetí se pak soustředí na události směřující k revoluci. Nazvána je „Od Metternicha k Bachovi“.

Text, ačkoli je vysoce odborně zpracován, je velmi čtivý. Právě proto je celá řada tolik oblíbená i běžnými čtenáři. Věřím, že ani u tohoto dílu tomu nebude jinak. Poznámky k výkladu jsou umístěny až na konec knihy, nenarušují tedy tok textu. Kniha je doplněna obrazovým doprovodem, a to jednak černobílým přímo v textu, jednak barevným umístěným ve třech blocích na křídovém papíře. Fotografie jsou komentovány přímo v textu, což zlepšuje představu čtenáře o době a událostech, kterou autoři popisují.

Knihu rozhodně doporučím nejen jako zajímavé čtení, u kterého se nebudete nudit a ještě se velmi podrobně seznámíte s naší historií, ale rovněž bych viděla celou řadu jako vhodný doplněk pro studenty gymnázií a středních škol, kde je součástí výuky dějepis. Nezbývá než věřit, že nakladatelství Paseka vydá brzy i následující díl.

TINKOVÁ, Daniela, HLAVAČKA, Milan, BĚLINA, Pavel. Velké dějiny zemí Koruny české XI.a: 1792-1860. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2013, 472 s. ISBN 978-80-7432-347-8.

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o komiks Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista 1

  Ode dneška soutěžíme o knihu Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista 1 z nakladatelství Crew. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení