Recenze: Odborná literatura

Broumovsko v knize Petra Bergmanna

1 1 1 1 1 (0 hlasů)
mesto

Broumovsko patří k svérázným regionům naší země. Kombinuje v sobě pozůstatky osídlení německou menšinou, negativní důsledky poválečného vysídlení i krásy přírody, která zůstala zachovaná právě díky relativní opuštěnosti tohoto kraje. Porevoluční doba přinesla řadu změn i do těchto míst. Zlepšila se propagace, na zajímavá místa zvou časopisy, knihy i internetové stránky, mnohé památky procházejí rekonstrukcí, ale konkurence je velká. Můžeme cestovat do zahraničí, léto trávit u moře, navštívit světová muzea a obrazárny. Máme ještě důvod obdivovat skromnou krásu míst naší vlasti? Možná, že částečnou odpověď najdeme v knize Petra Bergmanna Broumovsko na historických zobrazeních.

 

knihaKniha Petra Bergmanna není turistickým průvodcem, při jejím formátu by ani nebylo představitelné, že bychom ji s sebou brali na výlet. Její rozměr je úctyhodný a hmotnost přes pět kilogramů bychom v batohu určitě nemile pocítili. S regionem seznamuje poněkud jiným způsobem. Autor sesbíral tisíce map, fotografií, litografií a jiných dokumentů, vážících se k Broumovsku a se stručným komentářem je souborně vydal ve zmiňované knize. Hlavním problémem podobných publikací, zvlášť, pokud jsou takového rozsahu, je dělení na kapitoly. Petr Bergmann zvolil pro řazení různá kritéria. Zcela správně jako pro úvodní kapitolu použil mapy. Seznamuje tak čtenáře s polohou regionu a částečně i s jeho historií. Nejvýraznějším rysem těchto příhraničních krajů je samozřejmě osídlení německým obyvatelstvem, po válce odsunutým.

Teprve pak přechází k historickým rytinám a litografiím. Zajímavé je například vyobrazení broumovského kláštera z roku 1740, obrázky z vesnic zachycující zvyky a kroje, či staré ilustrace přírodních krás kraje. K těmto kapitolám patří i připomínka dobových průvodců. Fotografie a fotografové jsou další zvláštní kapitolou, v minulých dobách jich nebylo mnoho a tvořili význačnou část místní kultury. Autor představuje dokonce i poštu, její trasy, firemní i soukromou korespondenci, známky s motivem kraje, pohlednice a jejich vydavatele.

Po obecném úvodu, zabírajícím více než sto stran, následuje druhá část, věnující se jednotlivým místům. Nejvíce prostoru autor věnuje Broumovu a zvláště klášteru. Srovnání dobových vyobrazení se současným stavem může být pro návštěvníka kláštera zvláště poutavé. I na dalších stránkách můžeme nalézt známá místa – Meziměstí, Polici nad Metují, Teplice nad Metují a mnoho dalších. Ve všech těchto kapitolách je uvedena mapka a všechny materiály vážící se k místu, které měl autor k dispozici.

Zvláštní postavení v této části mají zmínky o přírodních útvarech Teplické a Adršpašské skály, v současné době turisty hojně navštěvovaná místa. Z bohatě dochovaného materiálu lze soudit, že i v předminulém století představovaly žádané výletní destinace. Pro skály nepředstavuje pár stovek žádný věk, proto na historických kresbách a fotografiích spolehlivě poznáváme místa, která jsme navštívili před nedávnem.

Autor zvolil bilingvní provedení své knihy. Správně usoudil, že i pro Němce by mohla být zajímavá publikace věnující se kraji, v němž bydleli jejich předkové. Německá verze sice zabírá nějaké místo, rozhodně nepřidává na rozsahu, podstatnou část tvoří obrázky. Překlad realizoval autor za externí finanční podpory, stejně jako ostatní části knihy. Jde o velmi náročné vydání, přes sedm set stránek formátu A4, velmi kvalitní papír, plnobarevný tisk. Ani při poměrně velkém nákladu (3000 kusů) nejde o levnou výrobu.

Kniha Petra Bergmana je exkluzivní publikací, která udělá radost nejen pamětníkům a místním lidem, ale i turistům a jiným návštěvníkům regionu, stejně jako milovníkům historie. Převážná část materiálu se datuje koncem předminulého a začátkem minulého století. Texty jsou popisné a většinou se věnují pouze konkrétnímu obrázku bez dalšího přesahu. Knize by možná prospělo krátké představení jednotlivých lokalit, uvádějící čtenáře do širšího kontextu. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti publikace není jednoduché ji číst, proto bych na místě autora volil větší písmo i za cenu přidání několika stran nebo mírně redukce obrazového materiálu. Pro čtenáře by také byl zajímavý krátký úvod či závěr, v němž by autor prozradil, jak získával tak pozoruhodné množství materiálu. Těchto několik připomínek rozhodně nesnižují význam práce, kterou musel Petr Bergmann knize věnovat, a výsledek je více než dobrý.

BERGMANN, Petr. Broumovsko na historických zobrazeních. 1. vyd. Náchod: JUKO, 2013. ISBN 978-80-86213-52-1

Vydáno ve spolupráci s ve spolupráci nakladatelstvím Broumovsko Organic, k dispozici na www.broumovsko.org 

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení