Recenze: Odborná literatura

Ako na jazykový smog?

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
il

Aj vy máte pocit, že sa vám všetky rozhlasové stanice prihovárajú rovnakou rečou? Nech si naladíte ktorúkoľvek stanicu, z každej sa ozýva akýsi módny „rečový prefabrikát“. Oduševnený pokrik medzi pesničkami má zrejme navodiť atmosféru, že život práve s touto stanicou a práve s jej témami je cool, rozprávanie na pol úst s prízvukom otráveného anglicky hovoriaceho cudzinca má možno dokumentovať svetáckosť a jazykovú kompetenciu, absencia hlások na konci slov je asi prejavom jazykovej ekológie...  - skrátka jazykový smog. 


knihaKto by sa chcel učiť slovenčinu alebo češtinu pomocou rozhlasového vysielania, asi by sa dosť čudoval, prečo sa má učiť aj to, čo profesionáli rozhlasových staníc bežne nepoužívajú – dĺžku a mäkkosť hlások, spodobovanie, prízvuk, vetný dôraz.  Súčasné jazykové prejavy v rozhlasovom vysielaní akoby sa riadili zásadou čím rýchlejšie, tým krajšie. Kompetencia jazykových profesionálov sa zúžila na výrečnosť.

Napriek počtu žurnalistických škôl na Slovensku i v Čechách rozhlasový redaktor patrí medzi „nedostatkový tovar“. Ukazuje sa, že príprava rozhlasového profesionála je náročnejšia ako založenie rozhlasovej stanice. Ešte nikdy nebola cesta z ulice za mikrofón kratšia a jednoduchšia.    

Príručky, ktoré majú pomôcť novinárom v anglicky hovoriacich krajinách, sa priveľmi neorientujú na prehlbovanie žurnalistických teórií. Orientované sú skôr prakticky, učia ako písať, ako text upravovať podľa média, do ktorého smeruje. To mal na pamäti i slovenský vysokoškolský pedagóg Imrich Jenča, ktorý sa dlhodobo venuje rozhlasovému vysielaniu. Najprv ako rozhlasový redaktor, neskôr ako hlasový pedagóg vo verejnoprávnom médiu, v súčasnosti ako pedagóg Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Koncom minulého roka pripravil do tlače publikáciu s názvom Rozhlasová tvorba.  I keď sa v nej drží akademických textov, priveľa neteoretizuje – riadi sa zásadou „jedna dvojstrana, jeden problém“. Vychádzal z poznania, že ľudia z praxe nemajú veľa času (no často ani chuti) študovať dlhé odborné texty. Naznačenie problematiky podľa neho stačí na to, aby sa budúci (ale aj aktívny)  profesionálny používateľ jazyka zorientoval a potom sa rozhodol, čo si potrebuje doštudovať.

Kniha je rozdelená do dvanástich kapitol. Približuje v nich špecifiká kompozície rozhlasového príspevku a relácie, rozoberá problematiku práce s respondentom v teréne a v štúdiu, venuje sa psychologickým aspektom moderovania, sumarizuje rady, ako napísať dobrý rozhlasový príspevok. Podstatnú časť publikácie venuje ortoepickým a prozodickým javom v jazyku, k tomu pridáva praktické rady, ako si zlepšiť hovorený prejav. Záver publikácie tvorí stručný prehľad výslovnosti vo viacerých cudzích jazykoch, spolu ich je tridsaťtri. Súčasťou každého bloku je niekoľko teoretických a praktických zadaní, môžu pomôcť pri získavaní potrebných zručností.

Autor chce publikáciou prispieť k zvýšeniu kultúry rozhlasového vysielania v praxi. Odvoláva sa pritom na Homérovu myšlienku „Veľa hovoriť a veľa povedať, to nie je to isté.“ I keď kniha Rozhlasová tvorba vychádza na Slovensku, mnohé rady a odporúčania majú všeobecný charakter a dajú sa aplikovať aj  v českom jazykovom prostredí.

(JENČA, Imrich. Rozhlasová tvorba. Trnava: FMK UCM, 2013. 207 s. ISBN 978-80-8105-512-6.)

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení