Recenze: Odborná literatura

Povaha znaku v umění

1 1 1 1 1 (1 hlas)
hlava

Způsob, jakým v posledním století přistupujeme, vykládáme a hodnotíme umělecké dílo, svou prací výrazně ovlivnil teoretik umění a estetik Erwin Panofsky. Názory a teze shromáždil autor do celé řady knih. Mezi odborníky a studenty patří dodnes k nejvyhledávanějším titulům Význam ve výtvarném umění. Dílo na známých příkladech ukazuje možnosti, se kterými lze novým způsobem přistupovat k již tolikrát prozkoumaným dílům.

 

knihaNově revidované vydání knihy je pro zasvěcené proslulým souborem studií z dějin umění. Výbor obsahuje části z Panofského Studií k ikonologii, Života a umění Albrechta Dürera a samostatně publikované statě přispívající ke studiu kulturních dějin Evropy.

Panofsky v knize čtenáře seznamuje s vlastní ikonologickou metodou, která se snaží umělcovu výpověď obsaženou v díle identifikovat. Ono rozpoznávání uměleckého sdělení se děje prostřednictvím odhalování symboliky atributů a gest. Ikonologie byla součástí kulturního kontextu a zavedené praxe předchozích historických období, ale Panofsky její vliv posunul do umělecké teorie 20. století.

Obsah knihy Význam ve výtvarném umění vystihuje v předmluvě sám autor: „Studie shromážděné v tomto drobném svazku byly vybrány spíše pro svou různorodost než jednolitost“ (s. 7). Kniha obsahuje i bibliografické tipy autora k jednotlivým kapitolám, které nabádají k dalšímu studiu. Ve svazku publikované Panofského práce se dají rozčlenit na tři skupiny - revidované verze starších článků, přetisky prací publikovaných v angličtině a překlady z němčiny.

Sama jsem si hodinami estetiky i dějin umění prošla, proto mě nejvíce zaujaly kapitoly Suger, opat ze Saint-Denis a Et in Arcadia ego: Poussin a elegická tradice. První jmenovaná studie pojednává o fenoménu, který kolem sebe rozpoutal opat, jenž pozvedl francouzský klášter v Saint-Denis na nejvyšší možnou úroveň. Panofsky čtenáři přibližuje i zvláštnost opatovy osobnosti, kterou plně zasvětil budoucímu postavení kláštera. Suger miloval krásu v podobě zlata, perel a přepychu, který byl pro něj odrazem boží velikosti. Podle tohoto vkusu zvelebil opatství.

Z dvanáctého století se otočením stránky rázem ocitáme v sedmnáctém. Arcadia je vybájená země, bezstarostný ráj, jehož idylu kazí nečekané memento mori, nejčastěji v podobě náhrobku nebo lebky. Osoby v Arcadii se při setkání s tímto mementem pohrouží do melancholického rozjímání. Panofsky popisuje pocity, které vyčetl z jejich tváří i dalších symbolů v blízkém okolí. Tento umělecký znak odkazuje na skutečnost, že nic není nekonečné, ani radost ne. Z toho důvodu by měl člověk i v tom nejšťastnějším okamžiku myslet na věci poslední. Námět opakující se ve výtvarném umění se stává tradičním pro pozdější romantiky.

V umění má vše trvalou hodnotu, což platí i o ikonologické metodě Erwina Panofského. Autor svým čtenářům odhaluje tajemství středověkých a renesančních disputací o umění právě na příkladu výše jmenovaných statí. Přestože se řadí k nejuznávanějším odborníkům své doby, dokáže velice podrobné popisy děl, stylů a období zařadit a vysvětlit i v obecnějším a čtenářsky přijatelnějším podání. Panofského publikum si vždy cenilo faktu, že autor ke svému oboru zájmu dokáže přistupovat i z hlediska širšího chápání humanitních věd a kultury.

Nečekejte však, že vám kniha Význam ve výtvarném umění z poloviny padesátých let přinese konečné odpovědi na vaše estetické či kunsthistorické otázky. Dozvíte se zajisté mnoho užitečného, ale Panofsky jako správný teoretik řadu čtenářových i dalších otázek ještě rozšíří svými skvělými badatelskými metodami. Kniha vás tak především přivede na vlastní cestu studia a díky uvedeným pramenům a literatuře se budete moci pustit ještě do intenzivnější práce s uměleckými znaky a symboly.

Knihu Význam ve výtvarném umění vydala nakladatelství Academia a Malvern

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Kamínek

  Ode dneška soutěžíme o knihu Kamínek z nakladatelství Albatros. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení