Recenze: Odborná literatura

Ecovo putování po imaginárních zemích

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
mapa

Vyprávění příběhů má zřejmě člověk zakódováno ve své povaze od nepaměti a vůbec nezáleží na tom, k jakému národu patří. K příběhům patří i fantazie, a tak pod heslem „co nevím, to si vymyslím“ vznikaly od pradávna báje, v nichž se hrdinové potýkali s vymyšlenými tvory v imaginárních zemích. Historii – alespoň částečnou – těchto bájných světů se pokusil zpracovat Umberto Eco v nové knize Dějiny legendárních zemí a míst.

 

knihaDíla italského vědce a spisovatele Umberta Eca zabíhají do širokého spektra oblastí. Vedle těch, která se zaobírají sémiologií a lingvistikou a nejsou určená pro nejširší čtenářskou obec, je autorem i řady beletristických knih. Ty se naopak dostaly do povědomí velké skupiny čtenářů, především díky filmovému zpracování románu Jméno růže. Další autorovou specializací, prolínající se jeho odbornými publikacemi i beletrií, je umění, zvláště středověké. Z Ecova zájmu o umění vznikla již řada knih, které by se daly řadit mezi populárně naučné. Mám na mysli Dějiny krásy, Dějiny ošklivosti a Bludiště seznamů. Jde o exkluzivní přehledové publikace napěchované reprodukcemi obrazů, knih i jiných uměleckých děl, které jako by klouzaly po povrchu problematiky, ale ve skutečnosti provokují čtenáře k tomu, aby dále rozvíjel své vědomosti. Stejnou koncepci nalezneme i v knize Dějiny legendárních zemí a míst.

Text Eco rozdělil do patnácti kapitol, nesnažil se ale o systematické dělení, jež by ho zavádělo do slepé uličky. Eco je příliš zkušený autor a poutavý vypravěč na to, aby se pokoušel o nudné škatulkování. V každé kapitole zvolil nějaké téma, do něhož zařadil fakta známá i méně známá, o to však zajímavější. První kapitola nastiňuje historii představy o Zemi jako takové. Rekapituluje jednotlivá období, v nichž vítězila a znovu prohrávala idea ploché země. Svůj výklad doplňuje ukázkami textů, o nichž se zmiňuje. Čtenář má možnost konfrontovat Ecovu interpretaci s originálem bez toho, že by musel skutečně hledat ve starých knihách, což by ostatně bylo téměř neproveditelné.

Pro naši kulturu jsou zvlášť významné biblické kontexty. Promítají se do všech oblastí života, ani si neuvědomujeme jejich původ. Eco zmiňuje ztracené kmeny nebo krále Šalamouna. Podobně vnímáme i antickou kulturu a místa, o nichž se zmiňuje Homér při popisu Odysseova bloudění, dokážeme používat jako všeobecně pochopitelné metafory.

Ve středověku byli lidé fascinováni zázraky východních zemí a současné texty byly plné podivných obyvatel, jejich zvyků i zvířat, která na východě přebývala. Mnohdy tam byl umísťován i biblický Ráj, hledaný někdy vážně, někdy jen v románech. Na rozdíl od Ráje, je hledání Atlantidy mnohem intenzivnější i v současné době. Trochu méně jsou známá místa jako Mu, Lemurie, Thule či Hyperboriea. Eco samozřejmě neopomene zmínit zájem, který projevovali o tato tajemství nacisté.

Svatý grál není sice krajina, ale je s určitým místem spojený. Jeho hledání je dodnes vděčným tématem dobrodružných filmů a také středověcí básníci skládali o hledání grálu básně, které měly zaujmout a pobavit. Kapitola Ostrovy Utopie nás zavádí do současnosti mezi utopické, antiutopické a sci-fi romány. Vytváření těchto představ nebylo a není motivováno neznalostí, zvědavostí a hledáním dobrodružství, ale touhou po spravedlivém světe, v antiutopiích vyjádřenou varováním před ztrátou alespoň toho, co máme.

Velmi zajímavou kapitolu představuje Vnitřek země, polární mýtus a Agartha. Hledání toho, co je pod povrchem, můžeme vysledovat v mytologii všech starých národů, které tam zpravidla umísťovaly říši mrtvých nebo rovnou peklo. Jules Verne tam umístil podivuhodný svět, některé teorie - teorie duté Země - dovnitř zeměkoule instalují i svět náš.

V knize Umberta Eca najdeme mnohem více informací, hodně z nich má společné prameny s těmi, které použil ve výše zmíněných knihách populárně naučného charakteru, zmínky o jiných najdeme v jeho beletrii, zejména v románech Baudolino, Ostrov včerejšího dne či dokonce Plamen královny Loany, který pojednává především o komiksech.

Vydávat knihy Umberta Eca je nákladné. I tato představuje svazek s téměř pěti sty stranami, reprodukce a fotografie vyžadují kvalitní papír a celkově je podobným knihám potřeba věnovat velkou péči. Nakladatelství Argo má v tomto směru naštěstí dlouholeté zkušenosti a není mu tedy co vytknout. Dějiny legendárních zemí a míst nejsou určeny pro rychlé přečtení, patří mezi ty knihy, s nimiž nejsme hotovi vlastně nikdy. Vracíme se k nim, hledáme v nich inspiraci a neustále zjišťujeme, že nacházíme něco nového.

Knihu Dějiny legendárních zemí a míst vydalo nakladatelství Argo

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení