Recenze: Odborná literatura

Co je štěstí?

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Muška jenom zlatá, která za večera kol tvé hlavy chvátá? Nechme slova básníka Adolfa Heyduka a pojďme přijít záhadě štěstí na kloub. Tentokrát ale vědečtěji. Téma štěstí se na nás sice valí ze všech stran, ne však vždy tak podrobně, odborně a v kontextu jako je tomu u publikace Průvodce pozitivní psychologií od Aleny Slezáčkové, která vyučuje psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.


knihaKniha se zaobírá pozitivní psychologií a seznamuje čtenáře s jeho základními tématy, výsledky vědeckých studií a předkládá aplikační možnosti v oblasti terapie, poradenství, vzdělávání, koučinku, zdravotnictví, managementu i osobního rozvoje. Průvodce pozitivní psychologie nalezne své čtenáře v psycholozích, učitelích, příslušnících pomáhajících profesí i v laické veřejnosti, protože autorka popsala obsáhlé téma pozitivní psychologii na odbornou literaturu velmi lidsky.

Jak vyplývá s názvu, kniha Průvodce pozitivní psychologií se zaobírá pozitivními emocemi a jejich provázáním s každodenními činnostmi, situacemi a okolnostmi. Dobře se čte, dělí se do logicky provázaných oddílů a zároveň podává informace o tématu štěstí v souvislostech, přičemž autorka nezapomíná uzavřít každý celek shrnutím toho nejpodstatnějšího.

I přes množství poznatků zůstává Průvodce pozitivní psychologií velmi čtivou knihou, která může posloužit i jako velmi pečlivý a pozorný návod ke štěstí. Neklouže totiž po povrchu jako běžné příručky o osobním rozvoji. Zároveň však stále zůstává vědeckou publikací, která čtenáře seznamuje s teoretickým základem i současnými studiemi na téma štěstí.

Průvodce pozitivní psychologií mě naučila vidět za poznatky, které jsou k dispozici v mnoha rádcích a příručkách o štěstí v životě. A jelikož je v ní i řada příkladů, dají se poznatky převést i do našeho života. Proto ji hodnotím jako velmi užitečnou, ne jen z odborného hlediska, třebaže uvedené studie jsou velmi poutavě napsané a přinášejí zajímavé výsledky, nad kterými mi občas vyklenulo obočí údivem.

Pokud ovšem patříte mezi horlivé čtenáře knížek týkajících se psychologie, osobního rozvoje, asi vás informace obsažené v knize výrazně nepřekvapí, na druhou stranu vám pomohou rozumět tématu pozitivní psychologie v širším kontextu. Dokážu si také představit, že přinesou čtenáři mnoho cenných námětů k přemýšlení, protože většina autorů knížek o osobním rozvoji a štěstí se navzájem vykrádají a příliš nových podnětů nepřinášejí. Tato kniha mi je však přinesla, tak doufám, že je přinese i vám.

2.9.12 Štěstí a práce
I když by se to mohlo někdy (zvláště v pondělí po ránu) jevit jako nepravděpodobné, ukazuje se, že práce je skutečně jedním z nejdosažitelnějších zdrojů životního uspokojení a pocitu štěstí. Zaměstnání nejenže souvisí s naší hmotnou zajištěností, ale také naplňuje naši potřebu výkonu a sounáležitosti se skupinou. Ne každý však chápe svou práci jako něco více než zdroj přímů, jako povolání. Přitom na základě výzkumů Amby Wrzesniewské (2003) bylo zjištěno, že ti, kdo své zaměstnání vnímají jako osobní povolání, prožívají vyšší pocit životní spokojenosti a štěstí než ti, kteří svou práci vnímají jen jako nutné zlo.
E. Diener (2008) se na otázku vztahu štěstí a práce podíval z jiného úhlu. Zaměřil se na prozkoumání vlivu prožívaného štěstí na pracovní úspěch. V polovině sedmdesátých let 20. století získal data o míře štěstí u vysokoškolských studentů a v devadesátých letech je porovnal s výškou příjmů těchto osob, které se nyní nacházely ve svém produktivním věku. Výsledkem analýzy dat bylo zjištění, že nejvíce šťastní vysokoškoláci vydělávají v dospělosti průměrně až o 30 % více než jejich málo šťastní spolužáci. I když byly zváženy možné intervenující proměnné, jako výše příjmů rodičů nebo druh povolání, stále zůstával patrný významný rozdíl mezi platy šťastnějších a méně šťastných spolužáků. Přirozeným vysvětlením může být, že šťastnější pracovníci zkrátka odvádějí lepší práci, za což jsou náležitě odměňováni. Je to ale skutečně tak?
(SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. s. 150. ISBN 978-80-247-3507-8.)

Knihu Průvodce pozitivní psychologií vydalo nakladatelství Grada

 

Soutěže

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení