Recenze: Odborná literatura

Psychologie sportu

1 1 1 1 1 (1 hlas)
spot

Psychologie tělesné výchovy a sportu má zajímavou historii, přičemž původ má v biologických vědách a psychologii motivace. V dnešní době má snad každý sportovec sportovního psychologa. Lidé, kteří připravují profesionální i amatérské sportovce, chápou psychologii tělesné výchovy a sportu jako důležitou součást své vlastní profesní přípravy. Kniha Psychologie sportu od Davida Toda, Joanne Thatcher a Rachel Rahman vám pomůže do hloubky prozkoumat klíčové otázky současné psychologie a poskytne vám podrobné informace. Publikaci vydalo nakladatelství Grada.


sPsychologii tělesné výchovy a sportu lze definovat jako zkoumání osob a jejich chování v různých sportovních a cvičebních prostředích (Gill a Williams, 2008). Pojem tělesná výchova a sport je v této knize užitý v širokém pojetí zahrnujícím všechny druhy pohybových aktivit, tedy nejen sportovní soutěže nebo fitness programy pro volný čas. Patří mezi ně i další druhy pohybových aktivit, jako je neformální sportování, venkovní aktivity a školní hodiny tělesné výchovy.

Jde o aplikovaný vědní obor, jehož druhým hlavním zaměřením je uplatnění poznatků psychologie tělesné výchovy a sportu při úsilí pomáhat lidem s jejich problémy. Zjišťování poznatků o lidech a jejich chování při sportu a cvičení může být užitečné v mnoha situacích. Sportovci se tak mohou naučit zlepšovat své výkony, mít ze sportu větší potěšení a prožívat šťastnější život. Učitelé tělocviku mohou poznatky oboru využít k tomu, aby svým studentům pomohli naučit se sportovním dovednostem rychleji či si vytvořit pozitivní postoje k pohybovým aktivitám.

Kniha obsahuje třináct kapitol, z mnoha se dozvíte například o osobnosti, motivaci, agresi, aktivaci, úzkosti, sebedůvěře, o duševním zdraví, ale i tělesném zdraví. V každé kapitole je definice pojmu, doporučená literatura a na konci kapitoly jsou také klíčové pojmy. Publikace obsahuje rovněž slovníček pojmů a závěrečnou literaturu. Součástí publikace jsou také obrázky a tabulky.

Kniha je určena studentům, ale přínosem se může stát i učitelům, psychologům, sociologům, vědcům v oboru sportu, lékařům, sportovním terapeutům, fyziologům, ale i ostatním zájemcům o sport.

„Doposud jsme měli k dispozici jen málo učebnic vhodných pro studenty, kteří se s tímto oborem teprve seznamují. Publikace předkládá v důmyslně propracovaném přehledu širokou škálu témat, která jsou podána srozumitelnou a přístupnou formou. Díky své promyšlené koncepci poslouží studentům středních i vysokých škol.“

Jeremy Adams, psycholog sportu a tělesné výchovy přednášející na London Metropolitan University

12. kapitola Tělesné zdraví

V jedenácté kapitole jsme se zabývali výzkumy, které dokládaly, že cvičení a pohybové aktivity mohou pomoci jedincům trpícím řadou duševních problémů, jako je úzkost a deprese. Nepřekvapí, že lidé trpící tělesnými problémy, jako je diabetes nebo srdeční onemocnění, mohou rovněž trpět určitými nepříznivými psychologickými dopady jejich nemoci. Někteří lidé se zdravotními problémy např. pociťují sníženou kvalitu života, nedostatečnou kontrolu nad sebou a svým zdravím, či vysokou hladinu deprese nebo úzkosti. Jak uvidíme v této kapitole, výzkumy ukazují, že tělesná cvičení mohou pomoci lidem trpícím zdravotními problémy omezit některé z těchto dopadů na duševní zdraví, např. získat pocit kontroly, omezit stres, úzkost a deprese a zlepšit vnímanou kvalitu života.

(TOD, D.; THATCHER, J.; RAHMAN, R.: Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012.)

David Tod vyučuje psychologii sportu a tělesné výchovy na Aberystwyth University ve Velké Británii. Působí také jako poradce sportovních týmů i jednotlivců na klubové i mezinárodní úrovni. Jeho kolegyně Joanne Thatcher byla v letech 2008 až 2010 předsedkyní sekce Britské psychologické společnosti pro sport a tělesnou výchovu. Rachel Rahman je lektorkou psychologie na téže univerzitě.

Knihu Psychologie sportu vydalo nakladatelství Grada

Doporučujeme

Aktuality

 • Humbook 2017

  V loňském roce se uskutečnil první ročník literárního festivalu Humbook, který lákal především příznivce oblíbeného stylu Young adult. Pořadatelství se ujala nakladatelství Fragment a CooBoo.

  Číst dál...  
 • Cena Česká kniha pošesté

  Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Potíže se ženami

  Ode dneška soutěžíme o knihu Potíže se ženami z nakladatelství Dokořán. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení