Recenze: Odborná literatura

Unikátní publikace psychologie celoživotního vývoje

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Lidé se mění. Vývoj člověka se ovšem neomezuje pouze na dětství nebo dospívání, ale trvá po celý život. Psychologie celoživotního vývoje od PhDr. Kataríny Millové, Ph.D., se zabývá teoriemi, které popisují a vysvětlují změny v průběhu života člověka. Publikace se však nesoustředí pouze na vývojovou psychologii, ale uvažuje o vývoji v širším kontextu. Autorka se svou knihou snaží pokrýt současný nedostatek domácí i překladové literatury k této tematice.


knihaPhDr. Katarína Millová, Ph.D., vyučuje na katedře psychologie filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zabývá se charakteristikami člověka s ohledem na jeho věk. Nezůstává ovšem pouze u vývojové psychologie, ale ve svém díle uvažuje i o změnách v sociálním a historickém kontextu. Teoretické poznatky pak vysvětluje na vlastním dlouhodobém výzkumu vývoje člověka.

Publikace je určena odborníkům, studentům psychologie, ale i expertům z řad příbuzných oborů. A jelikož odbornými recenzenty byli Prof. PhDr. Alena Plháková, CSc., a Prof. PhDr. Josef Švancara, CSc., je zaručeno, že se jedná o velmi kvalitní shrnutí současných poznatků o vývoji člověka od jeho narození až po smrt.

Kniha vyniká svým jasným novinářským stylem. Odborný text je dobře a důkladně zpracován. Nechybí tabulky, zvýraznění, soupisy a odkazy na původní literaturu, které poskytují výbornou orientaci v textu i zdrojích. Pro pochopení obsahu knihy není potřebné mít předchozí znalosti z psychologie, ale rozhodně je to velmi vhodné a žádoucí.

Jelikož Psychologie celoživotního vývoje přehledně shrnuje současné informace, posloužila mi jako výborný zdroj informací ke zkoušce z vývojové psychologie. Když mi bylo některé učivo z mých poznámek nejasné, ihned jsem díky rejstříku našla potřebnou informaci a přečetla si ji. Často jsem však nezůstala jen u hledaného klíčového pojmu, ale začetla se mnohem hlouběji. Navíc díky tomu, že je část teorie vysvětlena i na příkladech a v širším kontextu jsou údaje uvedené v knize snadno zapamatovatelné a pro studenta psychologie, ale nejen pro něj, velmi přínosné. Protože podle mne je pro každého výhodné mít alespoň obecnou představu o tom, co které vývojové období s sebou přináší. Může to pak vést k bližšímu pochopení nás samých i našich blízkých. A to je jedině dobře.

Ukázka z knihy:

Životní dráha obsahuje tři časové dimenze – životní (individuální), rodinný a historický čas. Tyto časové dimenze se vzájemně ovlivňují:
1) Životní čas (ontogenetický čas) je dán chronologickým věkem člověka. Určuje, v jakém období vývoje se nachází. Na základě jeho věku můžeme stanovit i určitá úskalí, která z věku vyplývají. Jde například o zvýšenou citlivost na jisté typy společenských změn, například změnu věku odchodu do důchodu. Jde o věk od narození po smrt.
2) Rodinný čas stanovuje postavení člověka na základě jeho vztahu k předcházejícím a následujícím generacím. Rodinný čas se neustále mění tak, jak se mění generace v rodině. To znamená, že člověk může být v určitém životním období pouze v postavení dítěte, zatímco v jiném období se stává také rodičem. Rodinný čas naznačuje adekvátní čas, když je potřeba opustit dům, vstoupit do manželství a vychovat děti.
(MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje: Uvedení do moderních teorií. Brno: Host, 2012. s. 54.)

Knihu Psychologie celoživotního vývoje: Uvedení do moderních teorií vydalo nakladatelství Host

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Kamínek

  Ode dneška soutěžíme o knihu Kamínek z nakladatelství Albatros. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení