Recenze: Odborná literatura

Může problém vyřešit otázka na zázrak?

1 1 1 1 1 (2 hlasů)
il

Kniha Zázračná otázka popisující a aplikující krátkou terapii zaměřenou na řešení vyplnila v této oblasti mezeru na českém trhu. Obsahuje přepisy rozhovorů, příklady, diskuze nad rozhovorem s dalšími členy týmu i teoretické pozadí, proto je výborným pomocníkem každého terapeuta, sociálního pracovníka, studenta psychologie, kouče, a dokonce i manažera. A rozhodně z knihy může načerpat inspiraci i mnoho cenných poznatků i čtenář, který je v oblasti psychologie spíše laik.


knihaAutor knihy a tvůrce krátké terapie zaměřené na řešení Steve de Shazer byl americký psychoterapeut, jeden z nejvýraznějších představitelů systematické terapie. Na této knize spolupracoval se svými kolegy i se svou manželkou Insoo Kim Berg a kolegyní Ivonne Dolan.

Tento terapeutický přístup vznikl ve snaze najít co nejefektivnější způsob při řešení problémů klientů. Steve de Shazer postupně spolu s kolegy přestal s diagnostikou a analyzováním problémů až vytvořil koncept tzv. zázračné otázky. Terapeut klientovi během sezení tuto otázku položí a ta se stane motivem pro změnu, zároveň je v ní často vyjádřen i cíl terapie.

Mezi zásady terapie patří například: „Když to není rozbité, neopravuj to.“ Neboli pokud neexistuje problém, není potřeba začít s terapií. „Když to funguje, dělej toho víc.“ Úkoly si zadává klient sám a i on sám posuzuje účinnost úkolu a popřípadě jej i opakuje. „Když to nefunguje, dělej něco jiného.“ „Malé kroky mohou vést k velkým změnám.“ A další.

Zázračná otázka servíruje čtenáři poučení a při řešení problémů terapeuti předvádějí dokonalý minimalistický komunikační styl. Na řešení zaměřená krátká terapie má vztah k dílu Ludwiga Wittgensteina i k práci Miltona H. Ericksona. Nejdůležitější je, aby si klient sám uvědomil svůj problém pomocí cíleně vedených otázek i třeba škálování určitých situací, což vede k řešení problému.

Na knize je zajímavé, že jsou zde přímo rozebrány problémy z praxe. Na ukázkách – např. zhoubný vztah s drogově závislým, problémy s dcerou -  je hned vysvětleno, jak tento přístup funguje a může poskytnout čtenáři návod, jak sezení vést a jak se ptát. Důležitá je vždy zpětná vazba, kterou si mezi sebou poskytují zastánci této teorie.

Jelikož jsem spíše zastáncem kognitivně behaviorální terapie, bylo pro mě zajímavé dozvědět se něco i o aplikacích terapie zaměřené na řešení. Myslím, že by bylo dobré obě teorie při řešení některých problémů propojit. Možná by to mělo mnohem silnější a efektivnější účinek. Líbí se mi hlavně teze, že emoce jsou úzce propojeny s činy, a proto bychom je měli vnímat jako důvod akce, protože nás obrací tam, kam člověk směřuje a jaký je jeho cíl. Na druhou stranu nesouhlasím s tím, že by se neměli hledat příčiny problému. Protože potom by takové řešení mohlo být povrchní a neúplné. Každopádně je umění být terapeutem a já si velmi cením těch, kteří se snaží patřit mezi ty nejlepší a svým klientům opravdu pomáhají.

Ukázka z knihy:

Položím vám teď trochu zvláštní otázku. (Pauza.) Ta zvláštní otázka zní takto: (Pauza.) Po našem rozhovoru se vrátíte do práce (domů, do školy) a budete se zabývat tím, co máte po zbytek dne v plánu – starat se o děti, vařit večeři, dívat se na televizi, koupat děti atd. Pak přijde čas jít spát. U vás doma je ticho a vy klidně spíte. Uprostřed noci se stane zázrak a problém, kvůli kterému jste dnes sem ke mně přišel (přišla), bude vyřešen! Jenže ten zázrak se stane, zatímco budete spát. Proto nebudete mít šanci dozvědět se, že došlo k zázraku, který vyřešil váš problém. (Pauza.) A tak, až se zítra ráno probudíte, co by mohlo být onou malou změnou, která vás přiměje pomyslet si: „No tohle, něco se muselo stát – problém je pryč!“ (Berg & Dolan, s. 7).
Klienti na tuto otázku reagují různými způsoby. Mohou vypadat zmateně. Mohou říct, že nerozumí. Možná se budou usmívat. Avšak mají-li dostatek času, aby si to promysleli, obvykle je napadne něco dost specifického, co se změní, až bude jejich problém vyřešen. Jejich odpovědi pak obvykle mohou být považovány za cíle terapie. Tak jako tak jejich odpovědi vedou k podrobnějšímu popisu života, jaký by si přáli, což zase může pomoci vyjevit jejich předchozí řešení a výjimky.
(DE SHAZER, Steve, DOLAN, Yvonne a kol. Zázračná otázka. Krátká terapie zaměřená na řešení. Přel. Ondřej Fafejta. Praha: Portál, 2011. s. 22-23.)

Knihu Zázračná otázka – Krátká terapie zaměřená na řešení vydalo nakladatelství Portál

Doporučujeme

Aktuality

 • Partonyma – nová čísla časopisu ke stažení a o připravované antologii

  Literární časopis Partonyma, založený v roce 2012, prochází již od závěru minulého roku řadou proměn. Poslední dvě čísla vyšla v menším formátu a celkově novém designu, což ovšem není nejpodstatnější změnou. Tato tzv. „černá řada“ (podle nové podoby obálky) je nyní, kromě klasické tištěné verze, uvolněna ke stažení ve formátu PDF zcela zdarma. Jedná se o dvojčíslo 19 - 20 na téma Umění zločinu / Zločinné umění a o dvojčíslo 21 – 22 na téma Meze textu / Meze prostoru.

  Číst dál...  
 • V šestém ročníku Ceny Česká kniha zvítězil Jiří Hájíček

  Závěrečná tisková zpráva šestého ročníku Ceny česká kniha, která oficiálně oznamuje vítěze, je již k dispozici. V následujících odstavcích si ji můžete přečíst.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o komiks Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista 1

  Ode dneška soutěžíme o knihu Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista 1 z nakladatelství Crew. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení