Recenze: Odborná literatura

Slovník českých synonym a antonym

1 1 1 1 1 (1 hlas)
il

Nakladatelství Lingea je renomované nakladatelství zaměřující se na vydávání elektronických i knižních slovníků, mluvnic a jiných publikací s jazykovou tematikou. V rámci edice Správně česky nedávno vydalo tři knihy, určené pro širokou veřejnost. Dnes si z této edice představíme Slovník českých synonym a antonym, vydaný poprvé v roce 2007, podruhé 2009.knihaČeská lexikografie se může chlubit poměrně dlouhodobou historií, během níž vznikla řada slovníků od výkladových po ty, které se specializují na odbornou terminologii z různých odvětví, slang nebo neologismy. Není tedy divu, že pozornosti českých lexikografů neunikla ani oblast synonym, tedy slov stejného významu (i když o úplně identický význam samozřejmě u žádných synonym nejde, vždy se liší minimálně stylistickou hodnotou). K takovýmto slovníkům patří díla J. V. Bečky, a to Slovník synonym a frazeologismů (1977) a práce napsaná společně s J. Mašínem Stručný slovník českých synonym (1947). Přelomovou práci představuje dílo J. Hallera Český slovník věcný a synonymický (1969–1987). Všechny tyto práce mají pro dnešního uživatele jednu nevýhodu – některá v nich obsažená slova jsou dnes cítěna jako zastaralá, jiná zde naopak schází, přestože jsou dnes běžně užívaná. Z toho důvodu vytvořil kolektiv autorů z nakladatelství Lingea nový synonymický slovník, shrnující v sobě běžnou slovní zásobu (spisovnou i nespisovnou) spolu s odbornými termíny 21. století.

Jak napovídá název recenzovaného slovníku, obsahuje kromě synonym také antonyma, tj. slova protikladného významu. Jde tak o první slovník tohoto druhu, neboť žádná publikace zaměřená výhradně na shromáždění českých antonym zatím vydána nebyla.

Slovník obsahuje celkem 33 000 hesel, 51 000 významů, 120 000 synonym a 23 000 antonym. Ke knize, čítající téměř 600 stran, je navíc připojena elektronická verze na CD-ROMu, obsahující dvojnásobek hesel (65 000). Díky této verzi, využívající stejně jako ostatní slovníky z řady Správně česky aplikaci EasyLex, můžete jednotlivá synonyma a antonyma vyhledávat mnohem jednodušeji, aniž byste se zdržovali listováním v knize. Stačí nainstalovat si program na svůj osobní počítač a pak buď zadat výraz, k němuž potřebujete zjistit vhodný ekvivalent, do vyhledávače, nebo jednoduše najet myší na dané slovo a program se o vše postará sám.

Hesla jsou psána velice přehledně. Modrou barvou jsou vyznačena heslová slova, poté následuje řada synonym rozdělených podle významů. K některým z nich je připojena stylová charakteristika (např. neutrální, expresivní, odborné apod.). Antonyma jsou uváděna za symbolem ♦, a to opět k jednotlivým významům.

Jak už bylo zmíněno, slovník obsahuje nejen spisovná slova, ale též nespisovná (mezi nimi i vulgární, např. kunda, pinďour nebo šlapka ve významu ‚prostitutka‘). Překvapivě zde byla kromě neologismů zařazena i některá slova knižní (např. kuriózum, pasus, slavomam). Přestože zde řada slov není uvedena (srov. počet hesel v našem největším výkladovém slovníku, který navíc neobsahuje termíny a neologismy, z nichž některé jsou v Slovníku českých synonym a antonym obsaženy), jde o poměrně reprezentativní korpus, který může být v budoucnu kdykoliv aktualizován.

U slovníku bych uvítala, kdyby autoři v předmluvě uvedli, podle jakých kritérií vybírali slova, která budou nebo naopak nebudou do slovníku zařazena. Např. z mysliveckého slangu je tu uvedeno slovo barva ‚krev‘, barvář ‚pes‘, nikoliv však rovněž poměrně známé slovo okař ‚pytlák‘. Z nářečních slov tu je například uvedeno jako heslové slovo dědina, peřina, nikde ale není uvedena máčka ve významu ‚omáčka‘ nebo čagan/čakan ‚hůlka‘, tj. slova rozšířená poměrně na rozsáhlém jazykovém území. Autoři jsou samozřejmě omezeni jazykovou databází, z níž vycházeli, mohli by tedy alespoň uvést, z jakých zdrojů byla tato databáze sestavena. Vhodné by bylo rovněž uvést jména pracovníků, kteří se na tvorbě slovníku podíleli.

Slovník doporučuji zejména překladatelům, redaktorům a spisovatelům, kteří někdy nemohou nalézt vhodný výraz nebo by se chtěli vyhnout opakování stejných slov. Publikaci samozřejmě uvítají i ostatní uživatelé českého jazyka, kteří by rádi obohatili svou slovní zásobu a zpestřili svůj styl o nová slova.

Na závěr připojuji pár ukázkových hesel:

bačkora 1 papuč, pantofel, trepka 2 ob. hanl. (expr.) baba, bábovka, (neutr.) zbabělec, slaboch ♦ (expr.) borec, nebojsa, (neutr.) hrdina 3 stav. konzola

krásný 1 nádherný, půvabný, (kniž.) spanilý, sličný ♦ ošklivý, šeredný, ohyzdný ►krásná literatura = beletrie 2 expr. pěkný, (neutr.) slušný, dobrý (příležitost), veliký (plat) ♦ (neutr.) nedostatečný, neuspokojivý

lomit 1 fyz. lámat (světlo) 2 lomeno mat. děleno ♦ krát, násobeno 3 lomit rukama (přen.) bědovat, naříkat, hořekovat

Slovník českých synonym a antonym
vydalo nakladatelství Lingea

 

Doporučujeme

Aktuality

 • Cena Česká kniha pošesté

  Aktuální informace z 28. 4. 2017 - tři nominované knihy - čtěte dále.

  Cena Česká kniha je opět tady, tentokrát již 6. ročník. Každoročně vás informujeme o knihách, nominovaných na vítězství, postupně tak, jak se zužuje jejich výběr. V šestém ročníku došlo k jedné zásadní změně, o níž se dočtete v následujícím textu, převzatém z tiskové zprávy organizátora.

  Číst dál...  
 • Humbook 2017

  V loňském roce se uskutečnil první ročník literárního festivalu Humbook, který lákal především příznivce oblíbeného stylu Young adult. Pořadatelství se ujala nakladatelství Fragment a CooBoo.

  Číst dál...  

Doporučujeme

Nové komentáře

Soutěž

 • Soutěž o knihu Želvou proti zdi

  Ode dneška soutěžíme o knihu Želvou proti zdi z nakladatelství Mladá fronta. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení