Medailonky: Medailonky autorů

Janko Jesenský

1 1 1 1 1 (0 hlasů)

Narodil se do doby, kdy byl realizmus v literatuře střídán modernou. Svou tvorbou překlenul obě období a pomocí satiry a výsměchu nastavoval zrcadlo měšťácké společnosti jak prostřednictvím poezie, tak využitím prózy.Narodil se 30. prosince 1874 v Turčianskom Svätom Martine do rodiny advokáta a významného politického představitele Jána Jesenského-Gašparé, který byl spoluorganizátorem akcí, jako byly Memorandum národa slovenského či vznik Matice slovenské. Je samozřejmostí, že už od malička byl v rodině veden a vyučován v duchu slovenských tradic, ve víře ve  svobodný národ a vzdělaný lid.

Později nastupuje na gymnázium v Banské Bystrici, Rimavské Sobotě a nakonec v Kežmarku, kde se hned po svém nástupu, od roku 1889, začne věnovat psaní. O čtyři roky později zde i maturuje. Následně v Prešově úspěšně ukončil dvouletou právnickou akademii a doktorát získal v Kluži v Rumunsku.

Během studií na univerzitě od roku 1897 začíná svá díla publikovat, a to většinou v Slovenských pohľadoch, Národných novinách a Ľudových novinách. Věnuje se jak poezii, tak próze.

Advokátskou zkoušku složil v Budapešti a začal pracovat jako koncipient v Lučenci, Bytči, Liptovskom Mikuláši, Martine a nakonec i v Novom Meste nad Váhom.
Právě v Novom Meste se zamiluje do mladé zpěvačky a klavíristky Oľgy Kraftovej. Po jeho smrti vyjde kniha s názvem Listy slečne Oľge. Najdeme v ní sedmdesát listů věnovaných právě pani Kraftové.

Roku 1905 začíná v Bánovciach nad Bebravou vlastní kariéru advokáta. V tom samém roce vychází jeho debutová  básnická sbírka Verše. Věnoval se v ní nejvíce lásce. Píše o vlastních pocitech, což do té doby nebylo zvykem ve slovenské literatuře. Středem pozornosti jsou jeho vlastní subjektivní problémy, jeho intimní svět.
Jeho verše byly v té době tak moderní, že v konzervativních kruzích byly jen ztěžka přijímány. Byly považovány za dosti cynické.

Po osmi letech si za manželku bere Annu, dceru Júlia Botta, významného historika, pedagoga a advokáta štúrovské generace.
V roce 1913 vychází jeho Malomestské rozprávky, ve kterých najdeme příběhy jako Pani Rafiková, Štvorylka, Hríby, Maškarný ples, Doktor, Slnečný kúpeľ… Základem každého příběhu je konflikt: rozpor mezi slovy a činy hrdiny, rozdíly mezi chováním se doma a na veřejnosti, rozdíly mezi společenskými vrstvami.
Jesenský se pouštěl do kritiky měšťácké společnosti. Využívá na to jak satiru, tak ironii, parodii, situační či charakterovou komiku.

Po začátku první světové války v roce 1914 narukoval k trenčianskému pluku.
Avšak už o necelý rok byl uvězněn a obviněn z vlastizrady. Za trest byl poslán na ruskou frontu. Tu, podobně jako mnoho jiných českých a slovenských vojáků, přešel do ruského zajetí a po čase se zapojil do československého odboje v Rusku. Na starosti měl redigování několika časopisů, voroněžského Čechoslovana, kyjevských Slovenských hlasů. Byl také zvolen za místopředsedu ruské pobočky Československé národní rady.

Nakonec se dostal domů a začal se aktivně zapojovat do politického dění v republice. Roku 1922 se stal županem v Rimavské Sobotě, následně velkožupanem v Nitře a roku 1929 se stal vládním rádcem v Bratislavě. Tam se však jeho kariéra nezastavila a brzy se dostal na post viceprezidenta Krajinského úřadu.
Nadále však byl aktivní i v kulturním a společenském životě. Věnoval se literatuře i navzdory velikému pracovnímu vytížení.

Ihned po válce roku 1918 vychází jeho sbírka básní Zo zajatia, kterou psal právě v době, kterou strávil v ruském zajetí. Dovídáme se z ní o jeho životě a pocitech. V básni Večerom napsal:

„Chcem doma, ako chodil som,
keď mesiac zapaľuje sa,
vyjsť hoci raz len do lesa,
vydýchnuť z hĺbky hrudi v ňom,
zadívať sa na nebesá,
na malý sad, na malý dom.“

V básní Zbohem patřící také do této sbírky je cítit jeho žal nad odloučením od manželky a jeho beznaděj. Nevěří, že se ještě vrátí domů:

„Hej, zbohom to bolo, a nie do videnia,
keď sme si posledný raz smutní ruky dali.“

O pobytu v Rusku napsal i knihu Cestou k slobode, která ale vyšla až roku 1933.
Roku 1922 vychází básnická sbírka Verše II. Pokračuje v ní v tématech z první sbírky, avšak připojuje i společenskou kritiku.

V letech 1930 až 1939 byl podpředsedou Spolku slovenských spisovateľov. Roku 1933 se stal šéfredaktorem časopisu Slovenské smery umelecké a kritické.
Sbírkou Po búrkach, vydanou v roce 1932, vyjadřuje své rozhořčení nad stavem první republiky.

V třicátých letech vychází i jeho nejvýznamnější prozaické dílo Demokrati. I v tomto díle se pouští do ostré kritiky poměrů v první ČSR. A tak se dovíme o demokratické společnosti bez demokracie, o nevybíravých intrikách politických stran či nečistém soupeření kandidátů té samé strany. O nerovném postavení lidí si můžeme udělat obrázek na základě vztahu advokáta a kuchařky.
Román nemá pevnou kompozici a jednotný děj, dá se spíš říct, že jde o spojení různých situací a zápletek ve snaze co nejvíc toho poodhalit z politického života.

Roku 1939 se uchýlil do soukromí, avšak nadále podporoval protifašistické hnutí. Razantně odmítal rozdělení Československa a reagoval sérií rozzlobených básní a pamfletů. Ilegálně se dostaly až do Londýna, kde vyšly knižně pod názvem Na zlobu dňa.
Po druhé světové válce vychází knižně jeho poezie z válečného období s titulem Proti noci. Odsuzuje fašizmus a obhajuje humanitu.

V tom samém roce byl 27. listopadu 1945 jako první Slovák jmenován za národního umělce. Moc dlouho se však z tohoto ocenění netěšil. O měsíc později, 27. prosince, umírá.
Roku 1950 byly jeho pozůstatky odvezeny do rodinné krypty Jesenských na Národním hřbitově v Martině.

„Život je veľký, smrť je malá“, napsal Jesenský v básní Smrť a život. Jako kdyby předpověděl vlastní osud. Po celý čas, který mu byl dán, se snažil žít a psát podle sebe. I když byly jeho verše nejdřív přijímány s nedůvěrou, nevzdal se. I když naši zemi zaplavil mrak fašizmu, nepoddal se. Vždy stál za svými ideály. A ani malá smrt ho nezastavila. Jeho verše přežily, promlouvají k nám i dlouho po jeho smrti a ještě dlouho budou.

Další verše tohoto básníka naleznete zde:
zlatyfond.sme.sk

 

Aktuality

 • Lednové akce v knihovnách

   

  Chcete vědět, co zajímavého se děje v knihovnách a jaké akce si pro své čtenáře připravily? Pak sledujte rubriku Knihovny, v níž vás budeme pravidelně informovat o dění v knihovnách a akcích s nimi spojených.

  Číst dál...  
 • Lednová Pevnost láká na Asasína

  Vánoce jsou konečně tady, proto si člověk musí najít čas i na nějaký ten sváteční odpočinek. A co jiného si vzít k teplu krbu (nebo topení), než aktuální číslo časopisu Pevnost.

  Číst dál...  

Doporučujeme

icon 10x10px eKNIHOVNA.cz – knihy, noviny, časopisy 24 hodin denně.
icon 10x10px KURZY ANGLIČTINY Navštivte ukázkovou hodinu zdarma!

Nové komentáře

Doporučujeme

icon 10x10px Atraktivní práce pro všechny, kteří si věří.
icon 10x10px SMS zdarma do všech sítí.

Soutěž

 • Soutěž o knihu Smrt v zádech

  Ode dneška soutěžíme o knihu Smrt v zádech z nakladatelství Knižní klub. Pokud správně zodpovíte tři jednoduché soutěžní otázky a usměje-li se na vás štěstí při závěrečném losování, kniha bude vaše.

  Číst dál...

Z čtenářského deníku

 • Drašar

  Nacházíme se v době, kdy je český jazyk považován za mluvu vesničanů. Čeština je vytlačena z nejvyšších společenských funkcí, kultury i státní správy. Na školách se vyučuje německý jazyk, jazyk vzdělanců. Dochází k velké germanizaci (poněmčování) společnosti… A do této doby se narodí Josef Václav Michl. Dlouho očekávaný syn, kterému jsou předurčeny velké skutky a který se má stát chloubou rodiny.

  Číst dál...  
 • Biblický příběh, který se odehrává na americkém venkově

  John Steinbeck se narodil roku 1902 v Kalifornii. Vystřídal mnoho různých profesí a získané zkušenosti potom uplatňoval ve svých knihách. Patřil k autorům takzvané ztracené generace zažil první světovou válku a ve svých dílech popisuje bídu, které byl svědkem. Vyzdvihuje krásu kalifornské krajiny a sílu lidského ducha, naopak silně kritizuje násilí, zákeřnost a vypočítavost. Získal Pulitzerovu cenu i Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hrozny hněvu, O myších a lidech, Pláň Tortilla a právě Na východ od ráje

  Číst dál...  

Přihlášení